Sensorløsninger til intralogistikken

Som specialist inden for denne branche har vi kendskab til anvendelsesområderne inden for intralogistik med alle dets specielle behov og er således i stand til at udvikle sådanne individuelle produkter. Vores kunder kan således tilbyde konkurrencedygtige infralogistikløsninger. Førende udbydere som f.eks. Amazon, Tesco eller Zalando sætter standarder, der bliver til målestokke. Udviklinger som f.eks. Same-Day- eller One-Hour-Delivery kræver en klog logistik og højt udviklede, automatiserede distributionscentre. Basis herfor er intelligente sensorer, som fungerer effektivt og således sikrer maksimal disponibilitet for anlæggene.

 

"Den globale online-handel kræver hele tiden endnu hurtigere reaktionstider. Effektivitet og automatisering er de to centrale punkter. Vores sensorer muliggør en fremadrettet, dynamisk lagerlogistik."

Matthias Göhner, Industry Manager Intralogistics

 

Vores Industri 4.0-kompatible sensorer sørger for effektive og transparente processer. Den enkelte sensor bliver samtidigt mere og mere ydelsesstærk. Herved kan antallet af sensorer reduceres. Sensorerne udfører en selvkontrol således, at stilstandstider næsten kan udelukkes. Med moderne Cloud-løsninger kan procesdataene hentes til service- og overvågningsopgaver over hele verden.

Samlet udbyder til intralogistik

Kravet til os som brancheekspert er at tilbyde den passende løsning for hver enkel applikation i intralogistikbranchen. Med vores sensorer garanterer vi pålidelig drift af anlæggene. Allround-pakken, der består af løsninger og service, indeholder også en 24/7-service.

Maksimal anlægsdisponibilitet

Vores smarte sensorer kontroller deres egen funktionsevne, og gør det derfor muligt at forudsige en service. Således garanteres maksimal anlægsdisponibilitet. Ved hjælp af et integreret interface er det muligt med en global dataoverførsel, f.eks. til Microsoft Azure Cloud, i forbindelse med overvågnings- og serviceopgaver.

Omkostningsbesparende som følge af ydeevnen

En hurtig idriftsættelse, intuitiv betjening og høj performance udmærker vores produktsortiment. Til vores kunder udvikler vi sensorer, som med deres mange funktioner er omkostningsbesparende set ud fra en samlet omkostningsberegning. Et eksempel er IPS 200i, den kamerabaserede positioneringssensor.

Anvendelsesområder og highlight-produkter

Reolbetjeningsenheder

Sensorløsninger til reolbetjeningsenheder

Reolbetjeningsenheder overtager op- og udlagring af varer i lagre med automatisk højlager. Hastighed og pålidelighed af reolbetjeningsenheder – også i lavtemperaturområder – er afgørende for den samlede effekt og anlægsdisponibilitet. Vores sensorløsninger sørger for, at reolbetjeningsenheder udøver deres funktion bedst muligt. En dynamisk og nøjagtig op- og udlagring af varer sørger for en høj gennemløbshastighed. Optiske kontroller af reolernes fylding og sikring mod gennemskubning beskytter den oplagrede vare og anlægget på pålidelig vis. Den enkle justering af sensorerne en hurtig og fejlfri idriftsættelse mulig.

 1. Positionering (lineær, kurver) / BPS 300i
 2. Positionering (lineær) / AMS 300i
 3. Dataoverførsel / DDLS 200
 4. Dataoverførsel / DDLS 500
 5. Finpositionering enkelt dybde i X- og Y-akse / IPS 200i
 6. Finpositionering dobbelt dybde i X- og Y-akse / LSIS 472i
 7. Ståpositionering / HRTR 25B-XL, HT 46
 8. Låsplacering enkelt dybde/multidybde / HT 46, HT 10
 9. Overvågning af reoltildeling, overvågning af gennemskubning / HRT 25B (long range), serie 10
 10. Overvågning af fri plads på lastoptagningsmidler / serie 3C, 5, 25C, 46C

 

Shuttles

Sensorløsninger til shuttles

Shuttles er kompakte lagerkøretøjer til den automatiske betjening af reollagre, som kan anvendes parallelt og i stort omfang bevæge sig mellem reolerne uafhængigt af hinanden. De dynamiske shuttles skal transportere varen sikkert, pålideligt registrere ledig plads og undgå kollisioner. Det sørger vores sensorer med finpositionering for. De detekterer ledig plads og kontrollerer tilstedeværelsen. For at opnå optimal positionering anvendes sensorer, som kan koble i millisekundtakt. De pladsbesparende sensorer kan også glimrende integreres i lave køretøjer og muliggør et fleksibelt design. Det brugervenlige koncept muliggør hurtig montering og idriftsættelse.
 

 1. Påkørselsbeskyttelse (fri kørsel) / serie 10, HRT 25B (long range)
 2. Kørselsende (referencering) / PRK 3C, HRT 3C
 3. Overvågning af reoltildeling enkelt dybde / HT 3C, HRT 25B (long range)
 4. Overvågning af reoltildeling multidybde / serie 10, HRT 25B (long range)
 5. Kontrol af lastoptagelse beholderposition / PRK 2, PRK 5
 6. Registrering der fingerplacering / IS 208
 7. Finpositionering / HT 3C L
 8. Positionering / serie 10, HRT 25B (long range)
 9. Lastmængde / HT 25C, FT 5, FT 328
 10. Passage-ende / serie 10, HRT 25B (long range)

Konstant arbejdende transportør

Sensorløsninger til permanent kørende transportører

Permanent kørende transportører sørger for en kontinuerlig varegennemstrømning. Anlægget skal kunne registrere tilstedeværelsen af varer, kontrollere dimensioner og påfyldningsniveauer samt kunne indlæse stregkoder pålideligt. Således garanteres et gnidningsløst produktionsforløb. Et omfattende udbud af sensorløsninger muliggør en sikker og hurtig objektregistrering og beskytter både menneske og anlæg. Individuelt monterede indlæsningsmetoder såsom stregkode, 2D-kode og RFID er garanti for maksimal fleksibilitet. Selv ved blanke, mørke eller udstrakte bundter og under krævende omgivende forhold kan vores sensorer registrere pålideligt som følge af den høje effektreserve. Den intelligente montageteknik, hurtig justering og enkle integration ved hjælp af fieldbus interfaces i eksisterende systemer såsom PROFINET gør det muligt med en hurtig idriftsættelse af vores sensorer.
 

 1. Objektregistrering med lystæppe / RK 46C.DXL3 VarOS
 2. Niveaukontrol af pallelæsning / CSL 710, CSL 505
 3. Adgangskontrol uden muting-sensorer / MLC 530 SPG
 4. Afsikring overgivelsesstation for paller MLD 300, MLD 500
 5. Palleidentifikation / BCL 500i
 6. Objektregistrering / serie 318B, 5, 25C, 28, 46C
 7. Niveaukontrol / LRS 36
 8. Beholderidentifikation / BCL 300i
 9. Volumenmåling / LSC 200
 10. Kartonidentifikation / BCL 600i

Telpher lines

Sensorløsning til telpher lines

Telpher lines er et transportsystem med skinner, som transporterer varen fra A til B. De skal kunne anvendes fleksibelt, placere varen præcist og sikre et effektivt produktionsforløb. En intelligent og gennemtænkt sensor placerer varen millimeternøjagtigt, giver en pålidelig allround beskyttelse og øger dermed anlæggets produktivitet. Således sørger stregkodepositioneringssystemet BPS for en sikker positionering i kurver, stigninger og båndseparationer. Overvågningssensorer garanterer en pålidelig kollisionsbeskyttelse, og sikkerhedslaserscannere sørger for sikring af fareområder. Effektive identifikationsteknologier (stregkode / 2D-kode / RFID) øger ydermere anlæggets produktivitet.
 

 1. Positionering (kurver) / BPS 8
 2. Positionering (kurver) / BPS 300i
 3. Kollisionsbeskyttelse / HT 10
 4. Sikring af området for afgivelse og optagelse af last / RSL 400
 5. Karosseriidentifikation / BCL 500i, BCL 600i
 6. Identifikation / RFM 12/32/62

Førerløse transportsystemer

Sensorløsninger til førerløse transportsystemer / vogne

Førerløse transportsystemer (FTS) skal hurtigt, sikkert og autonomt transportere materialer eller varer fra A til B. Afhængigt af anvelse og type materiale, der skal transporteres, er en automatisk gaffeltruck, et platformkøretøj eller slæbeudstyr egnet. Styringen af et FTS foregår via optisk sporstyring, rasternavigation eller den såkaldte natural navigation. Vores sensorløsninger garanterer desuden præcis op- og udlagring af paller, sikker transport også ved skiftende hastigheder samt en vibrationsfri overgivelse af den transporterede vare.
 

 1. Vertikal positionering af lastoptagningsenheden / AMS 300i
 2. Palle- og rigelregistrering / serie 3
 3. Sikring af kørselsstrækningen med natural navigation / RSL 400
 4. Placeringsregistrering af transportemner / HRT 25B
 5. Integration af sikkerhedssensorer / MSI 400
 6. Slutpositionering af lastoptagningsenheden / IS 212
 7. Rasternavigation / DCR 200i
 8. Finpositionering / IPS 200i
 9. Tilstedeværelseskontrol af transportemne / serie 5
 10. Styring af transportbånd / serie 3
 11. Optisk sporstyring / OGS 600
 12. Sikring af kørestrækning / RSL 400

Glidende reolsystemer

Sensorløsninger glidende reolsystemer

Glidende reolsystemer giver mulighed for at udnytte lagerpladsen økonomisk og effektivt. Det skal være muligt efter behov at få hurtigt og sikkert fat på varen i de enkelte reoler. Vores sensorer garanterer nøjagtig positionering og synkronisering af reoler og drivenheder. Leuze electronic tilbyder også nøjagtigt tilpassede sensorløsninger til beskyttelse af gange og fodområde.

Ordreplukning

Sensorløsninger til ordreplukning

Ved ordreplukning sammenstilles varen til kunden eller til produktionsordre. Samtidig skal varen kunne identificeres sikkert og brugervenligt. Vores indlæsningsudstyr sørger for både den manuelle og automatiske tildeling af varen til den pågældende ordre og dermed en hurtig udførelse af ordrerne. En sikker og effektiv identifikation øger rentabiliteten betydeligt.

Kraner

Sensorløsninger til kraner

Varen oplagres eller mellemlagres med industrielle kransystemer. En automatisering af positionssøgningen med kranen gør produktionsforløbet betydeligt mere effektivt. Anvendelsen af vores sensorer øger processikkerheden, produktiviteten og anlæggets disponibilitet betydeligt og beskytter samtidig menneske og materiale. Med en optisk dataoverførsel oprettes en forbindelse fra kranen til styringen. Vores sensorer, der er tilpasset til forskellige anvendelsers individuelle krav, kan gøre det muligt at placere kranen nøjagtigt og samtidigt styre gribearmene. En kollisionsbeskyttelse forhindrer mulige kollisioner.
 

 1. Dataoverførsel / DDLS 500
 2. Dataoverførsel / DDLS 200
 3. Påkørselsbeskyttelse, afstandsovervågning / serie 10, PRK 46C
 4. Slutpositionsovervågning / IS 244
 5. Positionering / BPS 300i
 6. Positionering / AMS 300i, ODSL 30
 7. Gribearmsstyring / ROD4plus
 8. Kollisionsbeskyttelse / MLD 500, SLS 46C

Anvendelsesrapporter