Sensorløsninger til laboratorieautomatisering


Inden for laboratorieautomatisering er der tre ting, som sensorerne skal leve op til: Pålidelighed, sikkerhed og brugervenlighed.

Der er god grund til, at sikkerhedskravene ved in vitro-diagnostik skal være særligt høje, da det her drejer sig om laboratoriearbejde med humane prøver. Her gælder ekstremt strenge bestemmelser, fejltolerancer er ikke tilladt. Det stiller meget høje krav til de anvendte, kamerabaserede 1D- og 2D-kodelæsere i serierne DCR 50 og DCR 200i. Med deres minutiøst tilpassede design og den særlige optik forener de faktorerne hurtighed, pålidelighed, sikkerhed og en præventiv undgåelse af fejl samt brugervenlighed.

Pålidelig changemanagement

Vi udfører ingen uanmeldte ændringer i hardwaren og heller ikke i softwaren. Det er til din sikkerhed. Vores kundeindividuelle typenumre gør det muligt.

Omfattende certificeringer

Vi er certificeret iht. ISO 13485:2016 og er dermed en professionel og pålidelig leverandør af udstyr til krævende opgaver inden for medico- og analyseteknik.

Interkontinentalt netværk

Vores eksperter inden for laboratorieautomatisering er som team med årelang erfaring repræsenteret i 6 lande (CH / CN / D / USA / FR / IT) og kan allerede ved konciperingen af instrumentet give råd og således direkte og lokalt opfylde kundernes krav.

Anvendelsesområder og highlight-produkter

Pre analytic instruments

Sensorløsninger til pre analytic instruments

For at kunne garantere prøvernes integritet samt af hygiejne- og sikkerhedsmæssige årsager anvendes i stigende grad automatiske prøvefordelingsenheder under forberedelsen af analyserne. Uafhængigt af prøveantal garanterer disse en pålidelig og hurtig forberedelse og tildeling af de kaotisk leverede prøver og undgår først og fremmest en krydskontaminering. Vores sensorløsninger garanterer med de store funktionsreserver under analyseforberedelsen maksimal anlægsdisponibilitet. Således identificeres informationerne på prøverne med effektive stregkodelæsere og klargøres til de automatiserede analyseenheder. Eller vi sørger for ved integration af optiske sensorer i de automatiserede enheder, at lågene fjernes korrekt, og prøverne kan forberedes sikkert til de næste arbejdstrin.
 

 1. Tilstedeværelseskontrol / serie 2 / 3
 2. 1D-kode identifikation / BCL 8
 3. Overvågning af klappens lukkede tilstand / MC 3x / RD 800
 4. Kappedetektion / serie 2 / 3
 5. Identifikation af prøver / CR 50 / 55

IVD analyzers

Sensorløsninger til IVD analyzers

Moderne analysemetoder til undersøgelse af kropsvæsker eller væv er efterhånden fuldstændigt automatiseret for at kunne gennemføre processerne så effektivt og sikkert som muligt. Her gælder en nulfejltolerance både ved håndteringen og tildelingen af prøverne. De anvendte sensorer skal derfor kunne klare et stort flow på sikker vis og samtidig være ekstremt kompakte for at optage så lidt plads som muligt i anlæggene. Vores stregkodelæsere, f.eks. til rør, kan således indlæse koden med en læsefelthøjde på 80 mm og detektere dem sikkert på kort afstand. Afhængig af anvendelsesstedet for de automatiserede enheder, og prøvernes volumen, der skal indlæses, anvendes karrusel, single- eller multilane eller point of care. Maksimal pålidelighed er den vigtigste egenskab i vores sensorløsninger til laboratorieanalyser. Vores højeffektive kodelæser til 1D- eller 2D-koder DCR 50 og DCR 80 er f.eks. elementære funktionsenheder til et sådant automatisk udstyr. De skal registrere disse prøver helt entydigt for at kunne tildele analyseresultaterne fejlfrit. Kapacitive sensorer anvendes i automatisk analyseudstyr som et advarselssystem til afsikring af processerne og udsender signaler sikkert, hvis der utilsigtet udledes væske fra prøverne. Vores CSL lysgitter beskytter det indvendige rum i det automatiserede udstyr og forhindrer således en manipulation af prøverne.

 

 1. 1D-kode identifikation / CR 50 / 55 eller CR 100
 2. Overvågning af døre og klapper / L 100 / MC 3x
 3. Niveaukontrol / DMU eller LCS eller LS 55 H2O
 4. Stabelhøjdekontrol / ODSL 9
 5. Tilstedeværelseskontrol / serie 2 / 3
 6. 1D-kode identifikation af op til 15 rackrækker / BCL 148
 7. 1D-kode identifikation af op til 6 rackrækker / BCL 300i
 8. Afsikring af processen / CSL 505
 9. Lækageovervågning / LCS
 10. Beholderniveaukontrol / K-L-50ML-20 / LV 463 eller RKU 420
 11. 1D- og 2D-identifikation / DCR 80 / 85
 12. 1D- og 2D-kode identifikation / DCR 40

Automatiserede moduler

Sensorløsninger til automation modules

Til komplekse analyser skal prøver transporteres mellem forskellige automatiserede enheder. Denne sammenkobling af analyseenhederne sker i stigende grad via kompakte minitransportbånd og robotter. De enkelte dele skal hurtigt, sikkert og pålideligt bevæges og detekteres fejlfrit og tildeles, inden de videre analyse trin påbegyndes. Desuden skal en fuld sporbarhed af prøvens transportvej kunne garanteres. Sensorer gør prøvetransporten mere pålidelig og minimerer risikoen for stilstande i analyseenhederne, som bl.a. kunne udgøre en risiko for prøveintegriteten. Vores kompakte, kamerabaserede kodelæser DCR 200i gør det muligt med hurtig detektering af 1D- eller 2D-koder, også under bevægelse, og garanterer dermed en hurtig transport af prøverne. De induktive sikkerhedssensorer MC 300 eller RD 800 overvåger beskyttelseshætternes lukkede tilstand, og signallamper viser visuelt transportenhedernes processtatus.
 

 1. Tilstedeværelseskontrol / serie 2
 2. 1D- og 2D-kode identifikation / DCR 200i
 3. Overvågning af beskyttelseshættens lukkede tilstand / MC 3x / RD 800

Pre analytic instruments

Sensorløsninger til post analytic instruments

Især når det gælder oplagring af prøver er en processikker lukning ekstrem vigtig for at undgå efterfølgende urenheder. Til dels sker denne oplagring under frysepunktet ved – 80 °C, og sensorteknologien skal også under sådanne betingelser kunne detektere pålideligt. Samtidig sørger sensorerne for fuld sporbarhed hen til oplagringsstedet. Også efter den egentlige analyse sørger sensorerne for, at forløbene bliver hurtigere og mere pålidelige. Sensorerne med fleksible lysledere med fin opløsning kontrollerer f.eks., at foliet er anbragt korrekt og sikrer dermed en professionel procesafslutning. Under prøveoplagringen overtager sensorer som f.eks. sensorer i serie 2 tilstedeværelseskontrollen, også under ekstreme lave temperaturer.

 

 1. Tilstedeværelseskontrol af folie / LV 46x Fibres
 2. Tilstedeværelseskontrol / serie 2 / 3
 3. 1D- og 2D-kode identifikation / DCR 200i
 4. Overvågning af den lukkede tilstand for døre eller klapper / S 420 / MC 300
 5. Signalisering af status-oplysninger / A7 / C3 / D9

Ekskurs: Fokus på Corona

Leuzes firmapolitik er indstillet på konsekvent at fokusere og differentiere. Det vil sige: vi fokuserer på de industrier, hvor vi har en dybdegående applikations-knowhow kombineret med vores mangeårige erfaring. Vores teknologiske kompetencer, som vi anvender målrettet på de relevante industrisegmenter, åbner op for globale, vægtige anvendelsesområder, hvor vi Sensor People er særligt kompetente. Vi står side om side med vores kunder for at finde den bedst mulige løsning for dem.

En af de industrier, som vi har sat fokus på, er laboratorieautomatisering, hvor Leuze-sensorerne benyttes til IVD-analyse (in vitro-diagnostik) i forskelligt udstyr. Dette udstyr anvendes nu i kampen mod udbredelsen af corona-virussen og har således en meget vigtig opgave at udføre. Vi har i flere år været en pålidelig partner og ledsager for vores kunder, da vi også er specialiseret i laboratorieautomatisering og i in vitro-diagnostik. Sammen med vores kunder udvikler vi teknologiske milesten og skaber således de fremtidige innovationer, som netop giver vores kunder permanent opsving i en industri, der hele tiden udvikler sig. Deres succes driver vores værk. Og vi motiveres endnu mere, når det gælder om i fællesskab med kunden at yde et aktivt bidrag til bekæmpelse af udbredelsen af corona-virussen.

Vi er en virksomhed, der leverer højteknologiske produkter og er drivende kraft bag udviklingen af innovationer inden for automatiseringsteknikken. Vi Sensor People leverer vores kunder automatiserede løsninger til laboratoriet, hvis opgave er at indscanne stregkoder, at identificere dem korrekt, at videregive indholdet af stregkoden til analysen i udstyret således, at prøverne kan identificeres helt korrekt. Således får vi for eksempel en pålidelig information om, hvem der er testet negativ, eller hvem der er testet positiv og dermed skal i karantæne for ikke kun at beskytte sine omgivelser, men især risikogrupperne og for at sætte hastigheden ned på udbredelsen af corona-virussen. Når det drejer sig om pålidelig identifikation af prøver i laboratoriet, gælder en nul-fejltolerance i den automatiserede analyse. Alle installerede kodelæsere skal være fuldstændigt uafhængige af den anvendte teknologi og sikkert kunne registrere koder og sende dem videre. Desuden garanterer vi levering af vores produkter i hele laboratorieudstyrets levetid. Og i tider, hvor logistikprocesserne er vanskelige, kan alle vores kunder få deres leveringer til tiden. I fællesskab fokuserer vi på at yde et bidrag i denne tid.

Anvendelsesrapporter