Sensorløsninger til emballeringsindustrien

Attraktivt design er en vigtig faktor for vellykkede slutprodukter. Der er ingen grænser for kreativiteten. Produkter og produktemballering skifter ustandseligt inden for den automatiserede emballeringsindustri. Det forventes af maskinerne og de anvendte komponenter, at de kan løse disse opgaver uden problemer. Emballeringsteknik er ingen homogen industri, men en vigtig proces inden for segmenterne drikkevarer, fødevarer, farmaprodukter og andre forbrugsgoder. Ved forarbejdningen og emballeringen af specifikke produkter er der store forventninger til hygiejne, robusthed og hurtighed. Mindst ligeså høje er kravene til arbejdssikkerheden. Som branchespecialist kender vi til kravene i de forskellige industrier med alle deres særlige krav og tilbyder tilpassede løsninger.

 

„Kundernes ønske er, at produktionsprocesserne bliver hurtigere, mere fleksible, stabile og transparente - vi arbejder med dette udgangspunkt.“

Roland Schricker, Industry Manager Packaging

 

Indtil for få år siden skulle sensorindstillingerne ved produktskift foretages manuelt. Men i dag gør et integreret IO-Link det muligt med en reproducerbar, ekstern indstilling og kontinuerlig kontrol. Vores løsninger er således klar til I4.0.

Vi kender dine krav

Den højest mulige performance af anlægget er vores mål. Du har derfor brug for en partner, som er kompetent og har forståelse for forløbene i dine industrielle processer. Vores medarbejdere har en dybdegående viden om applikationer og mangeårig erfaring. Sammen med dig finder vi den bedste løsning.

Klar til fremtiden med moderne teknologi

Moderne produktion scorer med Predictive Maintenance og ekstern service. Kunne du tænke dig at benytte den nye kommunikationsteknologi i automatiseringen på din fabrik og omstille dit emballeringsanlæg til Industri 4.0? Vi kan tilbyde alle etablerede teknologier, dvs. lige fra IO-Link til binært koblende sensorer og Ethernet-baserede interfaces i mere komplekst udstyr.

Effektiv og uden stilstandstider

Kravene er mangeartede. Dit emballeringsanlæg skal fungere stabilt og pålideligt. Vores sensorer er ydelsesstærke og robuste. Med høje kapslingsklasser i udstyret og anvendelse af højkvalitative husmaterialer garanteres lange driftstider og disponibilitet og derved reducering af omkostninger.

Anvendelsesområder og highlight-produkter

Aftapning af drikkevarer

Sensorløsninger til aftapning af drikkevarer

På aftapningsmaskiner aftappes væske i for det meste transparente glas- og PET-flasker med høj hastighed. Kombinationen af forløb, som det menneskelige øje ikke kan følge, og gennemsigtige objekter er en særlig udfordring, som sensorerne skal løse, når de anvendes i aftapningsanlæg. Højt sensible glassensorer med op til 5 kHz skiftefrekvens detekterer også transparente beholdere ved høj gennemløbshastighed på sikker vis. Vores glassensorer i serie 3C og 18B med integreret tracking er fremtidens løsning. Maskinstop udløst af tiltagende tilsmudsning hører fortiden til. Sensorerne er konstrueret til anvendelse i vådområder. De er vandtætte og robuste og opfylder kravene i de permanente rengøringsprocesser. Ved kunststof- og metalhuse med kapslingsklasser op til IP 67 og 69K garanteres den bedst mulige disponibilitet af anlægget.

 

 1. Registrering PET-Preform / PRK 18B
 2. Niveaumåling / LS 55 H2O
 3. Tilstedeværelseskontrol lukkeenheder / HT 3C.XL
 4. Flaskeregistrering under transport / PRK 3C, 55, 18B
 5. Beholderregistrering til etikettering / PRK 3C.T
 6. Registrering af skæremærker / KRT, CRT
 7. Dørovervågning / MC 300, RD 800
 8. Præcis registrering af positioner / PRKL 3C
 9. Registrering af belastning af transportbånd / HTU 318, HTU 418
 10. Enkeltbanekontrol / IS 218

Emballering af farmaceutiske produkter

Sensorløsninger til emballering af farmaceutiske produkter

Under emballeringsprocessen emballeres hovedsageligt piller i blisterpakninger, og de forskellige væsker påfyldes i små glas- eller plastflasker. Rustfrit stål er på grund af de høje hygiejnestandarder ofte det eneste godkendte materiale for alle anvendte komponenter. Når farmaceutiske produkter produceres med efterfølgende emballering, gælder maksimale sikkerhedskrav. Til beskyttelse mod forfalskning skal kodelæsere leve op til en 100 % sikker kodning. Stregkodescanneren DCR 200i læser alle koder og sikrer sporbarheden i produktions- og emballeringsprocessen for alle produkter. Med sit hygiejniske hus af rustfri stål er den som skræddersyet til den farmaceutiske industri. Sensorerne i hygiejnisk design af rustfri stål i serie 53 detekterer hurtigt og sikkert selv de mindste hætteglas vha. laserteknologi. Også når der detekteres selvklæbende etiketter er udfordringerne store: Gaffelsensoren GSU 14D er i stand til at detektere næsten usynlige clear-on-clear-etiketter. Under kvalitetskontrollen kontrollerer luminescenssensoren LRT 8 lige så sikkert de påsatte papiretiketter.

 

 1. Registrering af transparente hætteglas under tilførslen / LV 463
 2. Præcis positionering af hætteglas / PRKL 53
 3. Registrering af hætteglas i transportsnekken / HT3C.V
 4. Registrering af klæbesteder / VSU 12, IGSU 14D
 5. Registrering af skæremærker / KRT 3B, 55, 18B
 6. Bestemmelse af triggerposition / PRK 3C, PRK 55
 7. Etiketregistrering / IGSU 14, GS 63B, GS 61
 8. Tilstedeværelseskontrol etiketter / LRT 8
 9. Kodeidentifikation / DCR 200i
 10. Sikring von beskyttelsesdøre og -afdækninger / RD 800

Kødindpakning

Sensorløsninger til kødindpakning

Under den industrielle forarbejdning af råt kød og andre følsomme fødevarer skal en så høj hygiejnestandard som muligt garanteres. Kun den intensive og jævnlige rengøring af alle implicerede komponenter garanterer hygiejnisk fejlfrie produkter. De automatiserede komponenter, der anvendes på dette område, skal kunne holde til aggressive rengøringsmidler, højtryksrensning og en stadig skiftende temperatur.
Husene til de nedenfor anbefalede sensorer er lavet af stabilt, fødevareneutralt kunststof eller af rustfrit stål af høj kvalitet. De er yderst robuste og derfor perfekte til anvendelse inden for kød- og fødevareindustrien. De høje kapslingsklasser IP 67 og IP 69K samt ECOLAB-certificering garanterer lang tids stabilitet.

 

 1. Overvågning af produkttilførsel / HRTR 53.S
 2. Registrering produktets forkant / HRTL 53.C2.XL
 3. Sikring af beskyttelsesdøre / S 420
 4. Registrering af mærke på folie / KRT 3B, 55, 18B
 5. Måling af diameter på rulle / ODS 96B
 6. Registrering af folieende / RK 18B
 7. Evaluering af sikkerhedssignaler / MSI SR, MSI 400
 8. Trykovervågning af kode / LSIS, DCR 200i
 9. Beholderregistrering / PRK 46C
 10. Kodeidentifikation / BCL 304i

Slik, konfektureprodukter og bagværk

Sensorløsning til produktion af slik, konfektureprodukter og bagværk

Ved en automatiseret produktion og emballering af slik, konfitureprodukter og bagværk forarbejdes de skrøbelige produkter sikkert og hygiejnisk i attraktive emballager. Kravene til sensorerne er høje: Ofte kan standardsensorerne ikke klare opgaven med at kontrollere uregelmæssigt formede produkter eller påfyldningsniveauer på sikker vis. Inden for emballeringsområdet er kravet til sensorernes læseydelse høj. De forskellige emballeringsmaterialer såsom glinsende, påtrykte eller delvist eller fuldt transparente folier afhængigt af anvendelsesområde, skal kunne registreres af en og samme sensor. Envejsfotocellerne LS 25B registrerer indhold under eller efter, at produkterne er emballeret i påtrykte eller laminerede folier. Kontrastaftasteren som f.eks. KRT 18B sørger for, at emballagen tilskæres korrekt. Ekstern indstilling via IO-Link eller den brugervenlige justering på udstyret gør et produktskift lettere. Brugeren finder nemt den ideelle indstilling til det pågældende emballeringsmateriale.

 

 1. Flersporet objektregistrering / LRS 36
 2. Produkthøjdekontrol / ODS 9
 3. Registrering af klæbesteder / VSU 12, IGSU 14D
 4. Måling af båndkant / GS 754B
 5. Trykmærkeregistrering / KRT 18B
 6. Kontrol af forseglet søm / LV 463.XR
 7. Kontrol af emballeringsindhold / LS 25B High-Power
 8. Kontrol af emballeringsindhold / LCS-1
 9. Udledningskontrol / RK 46C VarOS, CSR
 10. Dimensions- og positionskontrol / LSIS 4xx

Sekundær emballering

Sensorløsninger til sekundæremballering

Sekundæremballeringen beskytter de dyre primæremballeringer såsom ikke-krympede bundter inden for drikkevareområdet og kartoner til de fleste andre varer. For at kunne garantere nem transport og let håndtering samles de enkelte emballeringsenheder i bundter. De anvendte sensorer skal garantere en sikker og skånsom emballeringsproces og sørge for en gnidningsløs videretransport. Refleksionsfotoceller og aftastende sensorer anvendes for det meste til produktregistrering i tildelingsprocessen. Afhængigt af behov anvendes målende sensorer som f.eks. ODS 9 til mere komplekse opgaver. Kontrol af lukket tilstand garanterer efterfølgende gnidningsfri, fortsat transport. Kontrollen af brugte stregkoder med DCR 200i sikrer identificeringen i den forsatte håndtering.

 

 1. Kodeidentifikation på emballager / DCR 200i
 2. Placerings- og tilstedeværelseskontrol af pakker / HT 25C, HT 46
 3. Niveaukontrol / ODS 96B, ultralydssensorer
 4. Lukkekontrol ved emballager / LRS 36
 5. Registrering af glinsende objekter / RKR 3B glans
 6. Enkeltsporet kontrol af bundter / PRK 25C, 55, 8
 7. Fuldstændighedskontrol ved bundter / LRS 36

End-of-Line

Sensorløsninger til end-of-line

End-of-Line er inden for den automatiserede fabrikation betegnelsen for overgangen fra produktion til lager og transportlogistik. De anvende maskiner udmærker sig ved en meget høj automatiseringsgrad med standardiserede processer. Maskinerne skal være godt beskyttede for at kunne opfylde kravene til arbejdssikkerheden. Pålidelig identifikation af bundter sikrer en nøjagtig og fejlfri materialegennemstrømning. Ved den effektive og sikre afgrænsning af arbejdssikkerhedszonerne er sikkerhedslysgitrene i serie MLC SPG sammenlignet med andre løsninger mere avancerede, idet de er pladsbesparende og muliggør manipulationssikker muting uden ekstra sensorer. Refleksionsfotocellerne RK 46 VarOS udsender kontinuerligt tilstedeværelsessignaler, også ved ujævnt udformede eller perforerede objekter såsom paller eller gitterbokse. De kan, ligesom sensorerne, sørge for en muting uden afbrydelse og er mere effektive end standardsensorerne, f.eks. når det gælder om at registrere huller i produkterne. De processikre sensorer i serie 25C og 46C tilsidesætter sikkert forstyrrelser udløst af de reflekterende folier og detekterer objektet sikkert.

 

 1. Justeringskontrol ved bundter / CML i V-placering
 2. Overvågning af slutpositioner / IS 244
 3. Folieregistrering / PRK 3C, 25C
 4. Integration af sikkerhedssensorer / MSI 400
 5. Afbrydelsesfri muting / RK 46C VarOS
 6. Adgangskontrol / MLD-SET
 7. Adgangskontrol / MLC 530 SPG
 8. Kodeidentifikation / BCL 500i
 9. Palleregistrering / RK 46C VarOS
 10. Registrering af overlæsning af paller / CSL 710, CSL 505

Anvendelsesrapporter