Sikker detektering af kolli emballeret med krympefolie

En sixpack er praktisk til nem transport af flasker eller dåser. Men selve emballeringsprocessen af kolliet, der vikles med folie, er meget krævende, da forskellige objekthøjder kræver en detektering oppefra. Det kan være en stor udfordring med forskellige objektegenskaber, som omfatter metallisk, farvet eller transparent materiale. Vores dynamiske referencesensorer DRT25C.R er den enkle løsning. Med denne sensors store rækkevidde på 450 mm kan den uden problemer udføre teach-funktionen på transportbåndet og benytter båndet som reference. Således bliver detekteringen objektuafhængig. Og først og fremmest er den sikker: uanset om kolliet består af seks, otte eller flere enheder.

Dine fordele

  • Sikker detektering af forskellige, folieomviklede kolli - uanset om det drejer sig om seks, otte eller flere enkelte enheder, eller om folien er transparent eller med påtryk
  • Med den store rækkevidde på 450 mm kan sensoren uden problemer indlære enheden oppefra på transportbåndet
  • Tilpasning til applikationen vha. to forskellige teach-niveauer
  • Pålidelig drift også ved tilsmudsning og vibration af transportbåndet
  • Til højt maskingennemløb og undgåelse af stilstand
  • Innovativ CAT-teknologi: Transportbåndet benyttes som reference og gør detekteringen objektuafhængig
  • Universel monteringsposition for alle objekter
  • Ingen justering af sensoren, når der skiftes produkter eller emballagematerialer. Kortere monteringstider muliggør større produktionsmængder
  • IO-Link til enkel integration af ekstra funktioner til maskinstyringen, f.eks. advarsler ved for kraftig tilsmudsning, brug af den i sensoren indbyggede tæller eller låsning af Teach-knappen

Applikation

Krav:

I et påfyldningsanlæg fyldes drikkevarer på flasker eller dåser og krympes med folie til kolli. De forskellige drikkevarekolli varierer i form og har en højde på mellem 80 og 400 mm. De skal detekteres af en sensor på et lille transportbånd. På trods af de forskellige kollityper med transparent folie eller forskellige påtryk på folien må sensoren ikke detektere dobbelt eller forkert og skal sikkert kunne registrere et mellemrum mellem to kolli. I nogle tilfælde har kolliene papunderlag.

 
Løsning:

Den enestående teknologi i den nye kolli-sensor DRT25C.R anvender båndoverfladen som reference.
Derved registrerer den sikkert det komplette spektrum af kollityper uafhængigt af, om de er krympet med transparent, farvepåtrykt folie eller folie af metal. Således er det muligt at udstyre de små transportbånd eller andre bånd med kun én sensor, uanset hvad anvendelsesformålet er. Ved et produktskift er det ikke nødvendigt med ny justering af sensoren. Indstillingen foregår bekvemt med en teach-knap.

 

til artikellisten DRT25C.R

Highlights

Den fleksible sensor

Drikkevarekolli med forskellig farve og transparens registreres sikkert vha. referenceteknologien, som en "afvigelse" fra transportbåndets overflade. Sensoren detekterer vilkårlige kolli - uanset, om folien er transparent, farvet eller af metal.

Innovativ CAT-teknologi

DRT 25C.R arbejder med båndets overflade som dynamisk reference til registrering af objekterne. Båndets overfladeegenskaber indlæres via Teach-knappen. Efterfølgende genkender sensoren alle objekter, som ikke er i overensstemmelse med båndets overflade. DRT 25C arbejder således objektuafhængigt, hvad der gør den mere stabil end de klassiske refleksionsaftastere. Sågar tilsmudsninger på transportbåndet kan tilpasses med Contrast Adaptive Teach-teknologien.

Intet monteringsarbejde ved skift af produkter

Første gang sensoren skal indstilles, benyttes båndets overflade som reference og indlæres herved via tryk på Teach-knappen. Efter et produktskift er det ikke nødvendigt at tilpasse denne indstilling, da referencen ikke har ændret sig. Desuden kan monteringspositionen og justeringen af sensoren fortsat benyttes, ovenikøbet til de mest differentierede objekter. Således bortfalder eventuelt monteringsarbejde til sensoren, hvis der skiftes til et andet produkt.

To teach-niveauer

Med den robuste og følsomme teach-enhed fås to forskellige teach-niveauer.
Den robuste teach-enhed med tryk på knappen 2-7 sekunder vælges ved snavsede, små transportbånd eller til transportbånd, hvor der er stor afstand mellem emnerne.
Den følsomme teach-enhed med tryk på knappen i 7-12 sekunder anvendes ved meget transparente kolli.
 

Tekniske egenskaber

Specifikation Leuze DRT25C.R
Rækkevidde maks. 450 mm (til små transportbånd)
Mindste objekthøjde 80 mm
Skiftefrekvens 300 Hz
Temperatur -10° til 50°C
IO-Link ja
Knapper 1
Justering af detekteringsenheden Oppefra på bånd