Sensorløsninger til værktøjsmaskiner

I dag lægger man mere end nogensinde stor vægt på præcision og pålidelighed, når det gælder værktøjsmaskiner og de integrerede sensorer. Med den stigende digitalisering får sammenkoblingen af anlæggene og dermed også sensorerne en stadig større betydning.

 

"Det er længe siden, at sensorer kun er blevet anvendt til at styre processer – i dag skal vi først og fremmest bruge dem til at forbinde processer."

Michael Scalet, Industry Manager Machine Tools

I forbindelse med Industri 4.0 og den tiltagende automatisering inden for den industrielle fabrikation får sporbarheden af værktøjer og forarbejdningstrinnene en stadig større betydning. Uden intelligente og smarte sensorer er dette ikke muligt. De gør det muligt at levere transparente processer og data verden over vha. moderne Cloud-løsninger til serviceringsformål og overvågningsopgaver. Uanset om det drejer sig om optiske afstandssensorer, målende lysgitre eller kamerabaserede stregkodelæsere DCR 200i – mange af vores produkter er allerede i dag udstyret med interfaces til intelligente feltbussystemer såsom IO-Link eller Ethernet og er således klar til Industri 4.0.

Effektivitet og arbejdssikkerhed

Med vores omfattende produktsortiment inden for arbejdssikkerhed hjælper vi med at optimere samarbejdet mellem menneske og maskine. Til dette formål udvikler vi sensorløsninger som f.eks. sikkerhedslaserscanner RSL 400, som sikrer en pålidelig beskyttelse og en effektiv strukturering af processerne.

Maksimal maskin- og anlægsdisponibilitet

Kvaliteten af vores arbejde måles primært med sikker maskindisponibilitet også under ekstreme arbejdsforhold. Derfor udvikler vi f.eks. produkter, som er udstyret med ASIC-teknologi med en standardbyggesten, der garanterer højeste pålidelighed.

Industri 4.0 - vi er pionerer

Vi arbejder aktivt på fremtidens teknologi for at komme sikkert i mål med industriautomatiseringen på sigt. Vi arbejder tæt sammen med førende, internationale udviklingspartnere og engagerer os i vejledende organer, arbejdsgrupper og forbund.

Anvendelsesområder og highlight-produkter

Hydrauliske presseanlæg og excenterpresseanlæg

Sensorløsninger til hydrauliske presseanlæg og excenterpresseanlæg

Hydrauliske presseanlæg og excenterpresseanlæg anvendes i hele spektret med metalformning. Ved omformning af plader med manuelle presseanlæg skal brugeren være godt beskyttet mod læsioner. Ud over en betjeningen, som er optimeret af hensyn til arbejdssikkerheden, f.eks. med en påbudt håndtering med to hænder, skal sikkerhedsanordningerne være konstrueret således, at de ikke kan tilsidesættes. For at kunne opfylde kravene iht. EN 692/693 skal pressebevægelsens forløb ved mekaniske og hydrauliske presseanlæg overvåges af en sikkerhedsstyring. Vores sensor- og styringsløsninger kan på smart vis integreres i maskinernes processer og sikre disse både pålideligt og manipulationssikkert.

 

 1. Sikring af fareområder / MLC 500
 2. Sikring af fareområder med beskyttelse mod undergriben / MLC 500 Host / Guest
 3. Sikring af farligt område / MLC 500 V-variant
 4. Kontrol af døres lukkefunktion / S- og MC-/ RD-serier
 5. Integration af sikkerhedssensorer / MSI 400
 6. Overvågning af presseforløbet / MSI 400 F50-varianter
 7. Programmering af styring / MSI.designer

Stanse- og laserskæremaskiner

Sensorløsninger til stanse- og laserskæremaskiner

Stanse- og laserskæremaskiner skærer meget hurtigt og præcist små dele af store plader. Ved bearbejdning af plader med stansning eller laser skal arbejdssikkerheden prioriteres, da der arbejdes med højt tryk og højenergetiske laserstråler. Samtidig skal de anvendte sensorer kunne registrere meget små udstansede dele for at kunne garantere et produktionsforløb uden forstyrrelser. Vores sensorløsninger sikrer fareområderne pålideligt og fleksibelt og begrænser påvirkningen på arbejdsforløbet til et minimum. Desuden kontrollerer sensorerne, om værktøjet ligger parat, undgår kollisioner og kontrollerer udkastet.
 

 1. Adgangskontrol, en side /MLD 500
 2. Adgangskontrol, flere sider / MLD 500
 3. Udkastkontrol / CSR
 4. Kontrol af påfyldningsniveau i beholder / CSR / CSL
 5. Tilstedeværelseskontrol af værktøj i stansehovedet /LV og KF
 6. Kollisionsbeskyttelse af plader med maskine / ODSL 9 / HT46C
 7. Visuel overvågning af maskinrummets bagside / LCAM 408i

Rør- og wirevalsemaskiner

Sensorløsninger til rør- og wirevalsemaskiner

Rør og wirevalsemaskiner bøjer og skærer rundt materiale. Da der skal forarbejdes materiale af forskellig længde i disse maskiner, skal områdesikringen ved valsehovedet på maskinerne kunne tilpasses til forskellige mål. Lige så vigtig er en pålidelig tilstedeværelseskontrol af materialet - uafhængigt af overfladens beskaffenhed. Vores laserscannere kan hurtigt konfigureres til beskyttelsesfelter af forskellig størrelse og er meget robuste, når det gælder partikler, som kan løsne sig fra materialet under forarbejdningsprocessen. De optiske sensorer kan registrere forskellige overflader på sikker vis, da de i stort omfang er remissionsuafhængige.
 

 1. Sikring af bøjeområdet / RSL 400
 2. Overvågning af lukketilstanden af værnet / MC 300 / RD 800
 3. Integration af sikkerhedssensorer / MSI 400
 4. Tilstedeværelseskontrol / serie IS
 5. Tilstedeværelseskontrol / serie 46C

Bearbejdningscentre

Sensorløsninger til bearbejdningscentre

I bearbejdningscentre fræses, drejes og bores objekter med forskelligt materiale. Forudsætningen for en maksimalt præcis bearbejdning af emner i komplekse bearbejdningscentre er tilgængeligheden af det rigtige værktøj til det pågældende arbejdstrin. Udover tilstedeværelsen og identifikationen af værktøjet skal boret eller fræseren også kontrolleres for brud. Vores kamerabaserede kodelæser registrerer entydigt, om det korrekte værktøj anvendes til det pågældende arbejdstrin, og vores fokuserende laserfotoceller med den særligt lille lysplet kontrollerer sikkert, om selv det mindste bor eller fræser er intakt.
 

 1. Tilstedeværelseskontrol / serie IS
 2. Kontrol af brud på værktøj / BKL 706
 3. Værktøjsidentifikation / DCR 200i
 4. Visuel overvågning af maskinrum / LCAM 408i
 5. Sikring af fareområder / MLCS 520

Nedsænkede bukkevalser

Sensorløsninger til nedsænkede bukkevalser

I nedsænkede bukkevalser, kantpresseanlæg eller kantværktøjsbænke fremstilles forskellige pladedele ved bøjning. De til dels ekstreme kræfter, der benyttes hertil, og store dimensioner af de færdige komponenter kræver forskellige sikkerhedsforholdsregler. Med vores robuste sikkerhedslysgitre kan vi efter behov afsikre fareområder. En stor vifte af lysgitre giver tilpassede løsninger til de forskellige krav. Moderne og maksimalt fleksible blanking-funktioner understøtter tilpasningen til det forskellige emner og gør anvendelsen sikker og meget effektiv.
 

 1. Sikring af farligt område / Beskyttelse mod undergriben / MLC 500
 2. Adgangskontrol bageste rum / MLC 500 / MLD 500
 3. Integration af sikkerhedssensorer / MSI-serie

Metalsavemaskiner

Sensorløsninger til metalsavemaskiner

Metalsavemaskiner deler rør eller massivt materiale. For at undgå ikke-planlagte stilstandstider skal der under metalforarbejdningen, når der saves, hele tiden kontrolleres, om der er tilstrækkeligt produktionsmateriale. Det er ikke altid lige nemt, især ikke med rundt materiale, som ofte reflekterer meget. Under indstillingen skal det desuden garanteres, at saven ikke kan starte, for at beskytte brugeren mod alvorlige personskader. Vores koblende sensorer registrerer pålideligt også materiale med forskellig overfladebeskaffenhed og muliggør således også store fremførings- og skærehastigheder og dermed en høj maskinkapacitet. Intelligent placerede rulleafbrydere sørger desuden for, at maskinen ikke starter under konfiguration og vedligeholdelse.

Pladetilførsel

Sensorløsninger til pladetilførsel

Ved hjælp af pladetilførselsanordninger tilføres det af coilen afrullede stykke plade til en skæremaskine eller presse. I starten af afrulningsprocessen er det nødvendigt med en hurtig og entydig identifikation af materialet. Under afrulningen skal pladen således kontrolleres for ensartet afrulning, så det kan garanteres, at tilskæringen er præcis under bearbejdningen. Hvis en pladerulle er brugt op, skal denne hurtigst muligt erstattes, så arbejdsprocessen kan fortsættes med minimale stilstandstider. Vores koblende sensorer registrerer sikkert afslutningen på rullen, og vores målende sensorer muliggør et gnidningsløst procesforløb, idet de er udstyret med en sløjfe- og kantstyring, når pladen tilføres.

Robottens arbejdsområde

Sensorløsninger til robottens arbejdsområder

Der benyttes ofte industrirobotter til automatiseret isætning og udtagning af værktøjer. I såkaldte robot-celler udføres på ekstrem kort tid utallige dreje- og gribebevægelser. Disse områder skal sikres mod adgang over store arealer. Før robotten samler en komponent op, skal denne identificeres, således at der udføres det korrekte arbejdstrin. Vores laserscannere overvåger store fareområder omkring robotterne på sikker vis. Moderne kodelæsere er nemme at konfigurere og er kendetegnet ved en stor læseydelse. Ad den vej sikres det, at der udføres det planlagte, næste arbejdstrin for det pågældende stykke værktøj.
 

 1. Områdesikring / RSL 400
 2. Adgangskontrol / MLD 500
 3. Identifikation type, charge, serienummer / DCR 200i
 4. Tilstedeværelseskontrol serie / IS / LV og KF

Anvendelsesrapporter

 • Bühler er overbevist om at beskytte fareområder ved hjælp af sikkerhedslaserscannere
  Vil du vide mere
   
 • Elektrostatisk pulverlakering - en økonomisk og økologisk løsning!
  Vil du vide mere