Sortimentet med KRT 18B kontrastaftastere udvides med hvidlysvarianter med ekstra teach-metoder

Fås nu også i hvidlys – og med statisk 1-punkts-teach

Kontrastaftasterne har til opgave at finde en forhåndsdefineret markering på et objekt, som kun adskiller sig lidt i farve fra resten af baggrunden. I mange emballeringsprocesser skal kontrastmarkørerne kunne registreres sikkert på folie-, pose- og blisterpakninger eller på etiketter. Kontrastaftasterne i serien KRT 18B sørger for enkel håndtering med den permanente signalvisning og samtidigt høje ydeevne. Udover vores etablerede varianter med en RGB-lyskilde fås nu også kontrastaftastere med hvidlys, som supplerer sortimentet med en ekstra teach-variant. De har en hurtig og intuitiv indstillingsfunktion vha. potentiometer eller teachknap, via fjernstyring vha. kabel eller IO-Link og giver kontinuerligt feedback om kontrastkvaliteten vha. et søjlediagram. Den ultrapræcise detektering af kontrasterne sker med ekstrem kort reaktionstid og minimalt signalflimmer. RGB-enhederne er egnet til særligt krævende detektering af markører og fås også med analog udgang.

Dine fordele

 • Varianten i Multicolor (RGB) eller hvidlys (W) giver en optimal performance til registrering af markører på farverige og blanke folier
 • Hvidlys giver større pålidelighed ved kontrastmarkører på blanke overflader 
 • Multicolor (RGB) giver bedre performance ved meget farverige folier
 • Indstillingsmetode kan frit vælges: enten intuitiv med aftageligt potentiometer eller hurtig og præcis med teach-knapper. Naturligvis også ved fjernstyring med teach vha. kabel eller IO-Link
 • IO-Link med DualChannel: til overvågning, diagnose, enkel ændring ved formatskift
 • Tre teach-niveauer garanterer den perfekte indstilling til alle anvendelser
 • Statisk 2-punkts-teach ved stillestående bånd rettet mod markør og baggrund
 • Dynamisk 2-punkts-teach ved kørende bånd
 • Statisk 1-punkts-teach registrerer vilkårlige kontrastmarkører foran en homogen baggrund
 • Permanent signalvisning vha. et selvjusterende søjlediagram på sensorens bagside
 • Sporingsfunktion mit tærskelsporing til falmende kontrastmarkører
 • Finjustering af skiftetærskelværdien vha. teach-metoden “Tæt på markør” eller EasyTune (T)
 • Lyspletvarianter med vandret eller lodret justering
 • Fleksibel aftastningsbredde på 13 mm +- 3 mm
 • Høj skiftefrekvens på op til 22 kHz / reaktionstid 20 µs
 • Lille, kompakt hus af forniklet metal, IP67 og IP69K og ECOLAB

Applikationer

Registrering af skæremarkører på indpakningsfolie ved folietilløbet

Krav:

I et vandret opstillet anlæg med slangeposer vikles et produkt ind. Emballeringsfolien skal tilskæres præcist. Emballeringsfoliens hastighed bestemmes ved registrering af kontrastmarkører, som kan have forskellige farver og nogle gange kun adskiller sig lidt i farve fra påtrykningen på folien.

Løsning:

Den nye kontrastaftaster KRT 18BW i hvidlysvarianten registrerer sikkert kontrastmarkører med forskellige farver, og også når underfladen er blank. Den dynamiske 2-punkts-teach gør det muligt at konfigurere sensoren, når foliet tilføres. Falmende markører, som for eksempel i det tilfælde, når folierullen er ved at være opbrugt, kan udlignes vha. sporingsfunktionen.

Farvemarkørregistrering i forhold til tubens position i påfyldningsanlægget

Krav:

I et emballeringsanlæg fyldes plastiktuber med tandpasta. Tuberne skal placeres korrekt, før falsen på tubens ende presses sammen. Afstanden mellem objektet og sensoren kan variere et par millimeter, når tuben roterer.

Løsning:

KRT 18BW arbejder også sikkert, når aftastningsafstanden til objektet ændres med 20 %. Ved homogen baggrund registrerer hvidlysvarianten også forskelligtfarvede kontrastmarkører. Det sparer primært tid og arbejde ved formatskift.

Highlights

Dobbelt så stort udvalg: kontrastaftastere i hvidlys og RGB

Afhængigt af emballeringens beskaffenhed kan hvidlys eller RGB være en fordel ved kontrastregistrering. For at give vores kunder maksimal fleksibilitet ved valg af kontrastaftastere er vores KRT 18B-sortiment nu dobbelt så stort. Vi supplerer vores innovative serie med hvidlysvarianter, der arbejder med et intelligent 1-punkts-teach-system. Det ekstremt lille og elegante hus har udover de høje kapslingsklasser IP67 og IP69K en ECOLAB-certificering til brug i hårde miljøer. Vores kontrastaftastere kan således uden problemer modstå intensive rengøringscyklusser.

IO-Link inside

Kontrastaftasterne i serien KRT 18B er udstyret med et innovativt, dobbelt betjeningskoncept: Afhængigt af kundens præference kan konfigurationen af alle sensorfunktioner udføres via IO-Link eller med en enkel, manuel indstilling af følsomheden vha. potentiometer eller teach-knap.
Vha. IO-Link kan innovative maskinkoncepter implementeres med fjernservice, diagnose eller sensorkonfiguration.

Tre forskellige indlæringsmetoder pr. IO-Link 

Hver enkel applikation kræver en særlig indstilling af sensoren. Indstillingen kan nemt foretages med teach-knap, ved fjernstyring via kabel eller via IO-Link:

 • Statisk 2-punkts-teach: ved stillestående bånd indlæres sensoren, så den er rettet mod markøren og derefter mod baggrunden – eller omvendt. Skiftetærsklen fastlægges mellem de to signalværdier og kan fastlægges endnu tættere på markøren ved en ny indlæring.
 • Dynamisk 2-punkts-teach: ved kørende bånd åbnes et målevindue, når der trykkes på teach-knappen. Så snart der er passeret flere markører under sensoren, lukkes vinduet ved at trykke på teach-knappen igen. Også her er det muligt at fastlægge skiftetærsklen tættere på markøren vha. en ny indlæring.
 • Statisk 1-punkts-teach: ved stillestående bånd justeres sensoren i forhold til baggrunden, og der udføres en indlæring med teach-knappen. Enhver markør, der afviger fra dette signal, registreres som kontrastmarkør. Ved en ny indlæring med teach-knappen kan skiftetærskelværdien ændres.

Tekniske egenskaber

Egenskaber KRT 18B Standard KRT 18B Teach KRT 18B Multiturn KRT 18B Tracking KRT 18B Speed KRT 18B Analog
Indstilling Teach-in Teach-in Spindel Teach-in Teach-in Spindel
Søjlediagram nej ja ja ja ja ja
Lyskilde RGB (rød/grøn/blå)
Hvidlys
RGB (rød/grøn/blå)
Hvidlys
RGB (rød/grøn/blå)
Hvidlys
RGB (rød/grøn/blå)
Hvidlys
RGB (rød/grøn/blå)
Hvidlys
RGB (rød/grøn/blå)
Skiftefrekvens 15 kHz 15 kHz 15 kHz 15 kHz 22 kHz 15 kHz
Reaktionstid 33 µs 33 µs 33 µs 33 µs 22,5 µs 100 µs
IO-Link version nej ja nej ja ja nej
Aftastningsbredde 13 ± 3 mm 13 ± 3 mm 13 ± 3 mm 13 ± 3 mm 13 ± 3 mm 13 ± 3 mm
Skifteudgang PNP, NPN Push-pull (IO-Link) Push-pull (IO-Link) Push-pull (IO-Link)    
IO-Link - V1.1 (COM2) V1.1 (COM2) V1.1 (COM2)    
Betjening 2 potentiometer:
 • Følsomhedsjustering
 • Lys-/mørkeomstilling
2 potentiometer:
 • Følsomhedsjustering
 • Lys-/mørkeomstilling
2 potentiometer:
 • Følsomhedsjustering
 • Lys-/mørkeomstilling
2 potentiometer:
 • Følsomhedsjustering
 • Lys-/mørkeomstilling
   
Kapsling IP 67 IP 67 IP 67 IP 67    
Certificeringer CE, UL CE, UL CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB    
Tilslutning M12 4Pin M12 4Pin M12 4Pin M12 4Pin M12 4Pin M12 4Pin
Temperaturområde -40° til +60°C -40° til +60°C -40° til +60°C -40° til +60°C -40° til +60°C -40° til +60°C