IO-Link master og hubs: MD7-systemet

I/O-moduler med IO-Link-interface til alsidige automatiske opgaver

MD7-systemet fra Leuze er hjertet i en fleksibel, transparent og ydelsesstærk automatisering. IO-Link sensorer overfører udover procesdata informationer fra enheder, diagnosedata samt meldinger om forskellige hændelser. De Ethernet-baserede I/O-moduler med IO-Link-teknologi fra Leuze samler dataene og sammenkobler enkelte maskinmoduler med styringen og med overordnede systemer. Denne funktion gør det muligt med en modulær opbygning af maskinen. 
Via den multifunktionelle IO-Link master kan sensorer og aktuatorer integreres fleksibelt i eksisterende infrastrukturer vha. forskellige feltbus- og styresystemer. Procesoplysninger og oplysninger fra enheden overføres sikkert fra den enkelte IO-Link-enhed til de overordnede styresystemer eller til cloud-applikationer. Idriftsættelse, parametrering og diagnose af IO-Link-modulerne Leuze samt tilsluttede sensorer og aktuatorer sker centralt via en webbrowser. Med IO-Link-hubs kan systemet udvides efter behov og økonomisk fordelagtighed. 

Dine fordele

 • Fleksibel integration i styring og cloud
  Fleksibel planlægning og reducerede lageromkostninger: IO-Link master fra Leuze understøtter multiprotokollen med PROFINET, EtherNet/IP* og Modbus TCP i én og samme enhed. Desuden fås varianter med OPC UA.
   
 • Reduceret installationsarbejde
  Minimalt ledningsarbejde og korte installationstider: Med M12 Power L-stik overføres større effekt via et kabel. På den måde er det muligt at realisere længere modulkæder, og forbruget af kabler og strømforsyningsenheder i maskinen reduceres.
   
 • Høj transparens
  Enkel tilgang til diagnose og konfiguration: IO-Link master i MD7-systemet har en integreret webserver, som muliggør ekstern parametrering og central overvågning af de tilsluttede sensorer og aktuatorer. 
   
 • Gennemgående system
  Spar omkostninger med forudseende service og enkel eftermontering: Via IO-Link overføres diagnosedata, som muliggør en planlægning af servicearbejdet. Hvis en sensor skal udskiftes, overfører masteren automatisk parametreringen til den nye enhed.

Læs mere om IO-Link 

Highlights

Multiprotokol til standardiseret anlægsdesign

IO-Link master fra Leuze er udstyret med multiprotokol. Produkterne understøtter de Ethernet-baserede feltbusprotokoller PROFINET og EtherNet/IP* til krævende, industriel kommunikation i realtid samt Modbus TCP til forbindelsen til enkle, programmerbare styringer, kontrolpulte eller SCADA-systemer. Derfor kan modulerne anvendes med de mest almindelige styringer. Maskinens standardiseringsgrad øges, og med den mindre kompleksitet reduceres lageromkostningerne, og serviceprocessen forenkles.
Desuden kan Leuze levere en model iht. OPC UA-standard, som kan integreres direkte i cloudbaserede systemer. Takket være den webbaserede konfiguration kan modellen også anvendes som enkeltstående løsning.

Enkel ledningsføring takket være standard M12 Power-stik

IO-Link-modulerne fra Leuze forsynes via standard M12 Power-stik. Vha. multiprotokollen kan en enkelt enhedstype således benyttes til integration i Ethernet og PROFINET. Dette reducerer antallet af varianter og gør oplagringen lettere. 
Med en strømbelastningsevne på op til 16 A L-kodede M12-stik ca. 80 % mere effekt end et 7/8“-stik. I de såkaldte daisy chain-applikationer kan der således sammenkædes væsentlig flere moduler, uden at der skal tilføres ekstra energi. Der benyttes således færre strømforsyningsenheder, og den parallelle ledningsføring reduceres. Trange monteringsforhold udnyttes herved bedre.

Komfortabel konfiguration og diagnosemuligheder

MD7-systemet muliggør høj data- og procestransparens. Master-modellen giver store muligheder for at indsamle diagnosedata og statusinformationer - direkte på enheden eller på selve webserveren. Via den integrerede webserver med IODD-interpreter kan de tilsluttede IO-Link-enheder konfigureres fuldstændigt. 
Sammen med Leuze Service Tool (snart på lager) tilbyder vi en effektiv software med bl.a. følgende funktioner:

 • Enhedsstyring: Automatisk lokalisering af Leuze-enheder i netværket, visning af enhedstype og firmware-Version
 • Effektiv netværkskonfiguration, f.eks. tildeling af IP-adresse
 • Hurtig identifikation af enkelte enheder i netværket vha. WINK-funktion (blinkende LED-display)
 • Lagring af enhedens indstillinger

Systemkompetence fra IO-Link-eksperter

Det afbalancerede system bestående af IO-Link-masters og sensorer fra Leuze øger din maskines standardiseringsgrad. Mange digitale sensorer integreres omkostningseffektivt i dit anlæg via IO-Link-hubs. Leuze arbejder aktivt på at videreudvikle den åbne interfacestandard, idet Leuze siden 2002 er et af stiftelsesmedlemmerne i IO-Link-konsortiet. Sådan sikres det, at I/O-moduler med IO-Link-teknologi fra Leuze uden problemer kan kommunikere med komponenter fra andre producenter. Investeringen er således fremtidssikret. 

Tekniske data

MD 798i

Interfaces: Multiprotokol:Ethernet IP*/PROFINET, Modbus
Egenskaber: 16 digitale PNP-indgange
 
Dimensioner: 60,4 x 230,4 x 39 mm
Temperaturområde -40 … 70 °C
Tæthedsgrader: IP 65 / 67 / 69K

MD 748i

Interfaces: Ethernet IP*/PROFINET, Modbus, OPC UA 
 
Egenskaber: 8x IO-Link pin 4 i IOL-tilstand, 4x DIO + 8 SIO-mode, 4x DO
Dimensioner: 65 x 210,4 x 30 mm
Temperaturområde -25 … 60 °C
Tæthedsgrader: IP 65 /67

MD 798i IO-Link

Interface: Multiprotokol: Ethernet IP*/PROFINET, Modbus, IO-Link 1.1
Egenskaber: 8x IO-Link pin 4 i IOL-tilstand, 4x DIO + 8 SIO-mode, 4x DO
Dimensioner: 60,4 x 230,4 x 39 mm
Temperaturområde -40 … 70 °C
Tæthedsgrader: IP 65 / 67 / 69K

MD 742 IO-hub M12

Interface: IO-Link 1.1
Egenskaber: 16 digitale PNP-indgange COM 2 / 38,4 kBit/s
Dimensioner: 54 x 150 x 27,4 mm
Temperaturområde -40 … 70 °C
Tæthedsgrader: IP 65 / 67 / 69K

MD 742 IO-hub M8

Interface: IO-Link 1.1
Egenskaber: 8 digitale PNP-indgange COM 2 / 38,4 kBit/s
 
Dimensioner: 32 x 144.3 x 32 mm
Temperaturområde -40 … 70 °C
Tæthedsgrader: IP 65 / 67 / 69K

Ofte stillede spørgsmål til I/O-modul med IO-Link-interface

Grundlæggende viden om IO-Link-teknologien

Hvad er IO-Link?

IO-Link er en standardiseret IO-teknologi (IEC 61131-9) med det formål at oprette en effektiv punkt-til-punkt kommunikation med sensorer og aktuatorer uden at skulle have arbejde med adressetildeling. IO-Link-komponenter fra alle de virksomheder, der er medlemmer i IO-Link-konsortiet, er kompatible med hinanden. 

Hvilken funktion opfylder en IO-Link master?

Med IO-Link master fra Leuze kan digitale sensorer og aktuatorer integreres decentralt i styringen. I/O-modulet fra Leuze har multifunktionelle tilslutninger. Sådan kan en tilslutning (port) eksempelvis defineres som digital indgang, digital udgang eller som IO-Link port.

Hvad er forskellen mellem IO-Link version V1.0 og V1.1?

De væsentlige udvidelser i version 1.1 er:

 • Datasikring af enhedsparametre
 • Dataoverførselshastighed på 230,4 kBaud er standard for IO-Link master
 • Forstørret procesdatabredde pr. port op til 32 byte
   

Er IO-Link master fra Leuze også kompatible med IO-Link enheder iht. version 1.0?

IO-Link master fra Leuze opfylder IO-Link-standarden iht. V1.1. På IO-Link master iht. V1.1 kan du anvende IO-Link-enheder iht. V1.0 og V1.1. De ekstra funktioner i V 1.1 (datasikringsfunktion og dataoverførselshastighed 230,4 kBaud) kan dog kun benyttes, hvis de også understøttes af den anvendte IO-Link-enhed.  

Enhedsbeskrivelsesfil, e-plan-makroer og godkendelser

Er der særlige enhedsbeskrivelsesfiler til multiprotokol-enheder?

Nej, der er ingen særlige enhedsbeskrivelsesfiler til multiprotokolenheder. Modulet registrerer automatisk den anvendte styring, og tilpasser sig til den anvendte protokol. Masteren har således brug for - ligesom ved enheder uden multiprotokol-funktion - GSDML-filen til PROFINET eller EDS-filen til EtherNet/IP.

Er EPLAN-makroer til IO-Link-enheder fra Leuze tilgængelige?

Ja, EPLAN-makroer er tilgængelige i EPLAN-portalen. Du kan også downloade dem på Leuze-webstedet ved det pågældende produkt på fanebladet „Downloads“. 

Hvilke godkendelser har I/O-modulerne i MD7-systemet?

IO-Link master og IO-Link hubs i MD7-systemet er CE-konforme og godkendt iht. UL. 

Tilslutningsteknik

Har IO-Link master fra Leuze A-ports og B-ports?

Ja, produktet understøtter op til 4 x A-port og 4 x B-port med op til 2 A.

Hvilke kapslingsklasser opnås med de anvendte M12 Power L-kodede stik?

Med de nye varianter opnås IP65, IP67 og IP69K. Specialfremstillede stik opnår IP67.

Er det nødvendigt med afskærmede ledninger, når energien tilføres med M12 Power L-kodede stik?

Nej, M12 L-kodede stik anvendes uden afskærmninger. Der kan benyttes standardkabler.

Findes der en adapter til at forbinde enheder med de gamle 7/8“-tilslutninger med M12 Power?

Ja, der er korte forbindelseskabler.

Kommunikationsprotokoller

Hvilke Ethernet-protokoller understøttes af IO-Link master fra Leuze, og hvordan tilknytter jeg den nødvendige protokol?

Enhederne kan anvendes i følgende tre Ethernet-protokoller: Modbus TCP, EtherNet/IP* og PROFINET. Med den automatiske protokolregistrering kan multiprotokol-enheden benyttes på alle tre nævnte Ethernet-systemer, uden at brugeren griber ind (dvs. uden ny programmering). Efter behov kan brugeren også vælge protokollen manuelt.

Hvilken funktion understøttes af PROFINET?

Enhederne understøtter PROFINET-specifikation V 2.35. Conformance class er B (RT, real time).  IRT (Isochronous Real Time) understøttes pt ikke.

Er der planlagt yderligere protokoller til MD7-systemet, såsom Powerlink eller Sercos?

Vores IO-Link-ekspert Felix Düllo besvarer dine spørgsmål til Roadmap fra Leuze, og modtager gerne nye ideer. Kontakt nu 

Forarbejdning af analoge signaler

Vi har analogsignaler, kan disse optages med digitale I/O-moduler?

Analogsignaler understøttes ikke af IO-Link master fra Leuze. Men der er dog en IO-Link-converter, hvormed det er muligt at tilslutte analogsensorer til IO-Link master. Hvis analogsensorer derudover erstattes af IO-Link-sensorer, bortfalder konverteringen fra analoge til digital, og nøjagtigheden øges. 

Kan Leuze fremover levere analoge I/O-moduler uden IO-Link-teknologi?

Vi har ikke planlagt at inkorporere selvstændige, analoge moduler i vores sortiment. IO-Link master har væsentligt flere multifunktioner. Kombineret med analoge convertere kan der med blot en master også registreres analoge signaler såsom spænding, strøm eller temperatur. 

*Certifikat under forberedelse