Få mere at vide om kundeeffektivitet inden for intralogistik:

Formonterede og driftsklare sensorer til transportteknik


Med de nye specialmontagebeslag til sensorserien 25C til identifikation af paller. 


Leuze revolutionerer sensormonteringen på transportstrækningen: Til detektering af paller benyttes normalt refleksionsfotoceller, som monteres direkte på transportstrækningen på opstillingsstedet. De betyder, at brugeren selv skal foretage monteringen og finjusteringen af sensoren og derfor tage højde for et vist tidsforbrug. 

Leuze giver med de nye montagebeslag til sensorserien 25C nu mulighed for, at sensorerne til palledetektering kan formonteres hos producenten af transportteknikken. Ligeledes kan finjusteringen og den første idriftsættelse af sensorerne og transportteknikken foretages direkte hos producenten.

 

 

Klassisk applikationsløsning til palledetektering med refleksionsfotocelle
 

Montering, justering og idriftsættelse
af sensorer udføres på opstillingsstedet 
 

  • Refleks-fotocelle med montagebeslag, rund forlængerarm og fastgørelse på transportøren (fortil på billede)
  • Reflektor med montagebeslag, rund forlængerarm og fastgørelse på transportøren (bagest på billede)

Krav:
På transportøren kører forskellige palletyper med forskellige dimensioner. Alle skal kunne detekteres sikkert.

Løsning: 
Refleksionsfotoceller i 46C-serien med bredt ydelsesstærkt lystæppe til detektering af objekter med variable former og perforeringer registrerer sikkert alle palletyper.

Innovation

Formontering af sensorer hos producenten af transportteknikken

De nye specialmontagebeslag til sensorserien 25C

  • Monteringen af sensorer inde i transportører vha. specialbeslag udføres af producenten af transportteknikken
     
  • Finjustering og første idriftsættelse af transportteknik på fabrikken
     
  • Ingen forstyrrende faktorer fra de mekaniske monteringssystemer

 

Applikation

Palledetektering på transportteknik med forhåndsinstallerede sensorer

Krav:

Effektiviteten ved idriftsættelse af en ny transportstrækning skal maksimeres. Medarbejderne skal være i stand til at optage arbejdet umiddelbart efter opstilling af transportstrækningen uden først at kunne montere og justere sensorer. Det skal være muligt at køre forskellige palletyper på transportanlægget, og alle typer skal kunne registreres sikkert. Den højfrekvente belysning i hallen må ikke nedsætte sensorens effektivitet. Sensorerne skal kunne afvise urenheder, og anlægget skal være let at vedligeholde.

Løsning:

Monteringen af sensorerne inde i transportøren udføres i forvejen hos producenten af transportteknikken. Der benyttes her et specialbeslag, som har et integreret frontglas til afvisning af snavs.
Forskellige palletyper til tværgående og længdegående transport kan detekteres sikkert.
Sensoren er resistens over for fremmedlys, også overfor LED-belysning i hallen.

.

Ekskurs

Sensormontering i transportørens indre og palledetektering nedefra

Fordel: Transportør kan stables

Ved at montere sensoren i transportørens indre, kan den også stables med formonteret sensor og kan uden problemer læsses på lastbiler og transporteres til slutkunden.

Udfordring: Afblænding af fremmedlys

En særlig fremmedlys-konfigurering afblænder effektivt fremmedlys (især højfrekvent LED-belysning).

Glasklar løsning: Ingen tilsmudsning af sensoren

Et 45°-frontglas foran sensorens optik afviser snavs. Som følge af transportteknikkens vibration falder partiklerne automatisk af. Også større smudspartikler falder igennem montagebeslaget.

Tekniske data for sensor SR 25C

Driftsområde 1,3m
Udførelse Fremmedlysoptimeret
Indstilling 300 mm fix
Lyskilde LED, infrarød 850 nm
Skiftefrekvens 250 Hz
Levering Forskellige størrelser iht. bestilling

 

Til produktet