Safety at Leuze

Den fremadskridende automatisering i industrien stiller større krav til sikkerhedskoncepterne. Der stilles hele tiden nye krav for at garantere sikkerheden for mennesker. På samme tid lægges der stadigt større vægt på fejlfrie procesforløb i forbindelse med automatiseringenog netværket.

Vores incitament er at give dig permanent gennemgående sikkerhed, effektiv materialetilførsel og maksimal disponibilitet. Derfor har vi samlet vores kompetencer inden for området arbejds- og maskinsikkerhed i ét sortiment for i fællesskab med dig at gå disse udfordringer i møde på optimal vis: Safety at Leuze.

Safety-applikationer

Effektive løsninger begynder med en bred viden om kravene. Med vores særlige applikations-knowhow og den mangeårige erfaring inden for vores fokusindustrier tilbyder vi et førsteklasses perspektiv, når det gælder sikkerhedstekniske anvendelser som f.eks.: 
 

Sikring af fareområder 

Adgangskontrol 

Områdesikring 

Sikring af skillende beskyttelsesanordninger

Evaluering af sikkerhedssensorer vha. sikre styringskomponenter

Eksperter til dine applikation

Effektive løsninger begynder med en bred viden om kravene. Med vores særlige applikations-knowhow og den mangeårige erfaring i vores fokusindustrier tilbyder vi et førsteklasses perspektiv, når det gælder sikkerhedstekniske anvendelser. I kombination med stor viden om normer og standarder kan vi levere målrettede svar på, hvordan komplekse udfordringer kan løses effektivt.

Få hele løsningen fra én leverandør

Individuelle krav kræver fleksible løsninger. Basis for vores Safety-sortiment er vores produkter af høj kvalitet og intelligente systemer samt kompetente, tekniske tjenesteydelser og rådgivning. Gør brug af vores omfattende sortiment. Vores alsidige sortiment omfatter alle komponenter inden for sensor- og styringsområdet. Derfor kan vi levere samlet fra ét sted - med maksimal brugervenlighed og tilpasset præcist til hinanden.

Innovativ sikkerhed

Nye udfordringer kræver innovative tilgange. Vi udvikler hele tiden nye produkter og systemløsninger for bedre at kunne efterkomme kravene og for at kunne beherske nye udfordringer på effektiv vis. Især inden for optiske sensorer har vi igen og igen sat milepæle med vores nye teknologiske koncepter. Det begyndte med den første fotocelle, og nu kan vi levere smart process gating. Således deltager vi nu aktivt i industriens udvikling.

Erfarne Safety-specialister

Bæredygtig maskinsikkerhed begynder med den professionelle planlægning af sikkerhedssystemerne. Maskinsikkerheden omfatter en maskines samlede livscyklus. Lad vores erfarne og certificerede Safety-eksperter hjælpe dig. Gør brug af vores 30 års erfaring inden for maskinsikkerhed og af vores Sensor People, som med stor passion arbejder for sagen.