Den passende teknologi

Vi benytter forskellige teknologier for at kunne tilbyde den optimale løsning til alle krav. Disse teknologier omfatter optisk læsning af 1D- og 2D-koder – og berøringsløs dataoverførsel via radio-frekvens-identifikation (RFID).

1D-kode

Informationerne ved 1D-koden vises vha. forskellige brede streger og mellemrum. De sorte bjælker og hvide mellemrum reflekterer lyset, der udsendes fra 1D-kodelæseren, i forskellig styrkegrad. Fra den sorte bjælke kommer der mindre lys tilbage. Det genkender modtagemodulet i læseenheden og omdanner informationerne til binære data, som efterfølgende videreforarbejdes og udsendes via en grænseflade.

Fordele

 • Enkelt og billigt at oprette
 • Vha. et integreret kontroltal kontrolleres koden direkte for validitet. Derved er det muligt med høje hastigheder for førstegangsindlæsning

Anvendelsesområder

 • Elektro- og bilindustri samt produktion af forbrugsgoder
 • Transportlogistik
 • Postforsendelse

2D-koder

Der er to typer 2D-koder: Matrix-koden og stabel-koden. Ved matrixkoden vises informationerne ved placering af geometriske, små celler. Stabelkoden er en helt særlig kode. Her vises informationerne ved streger og mellemrum med forskellig bredde, som forekommer i flere linjer. Sensorens kamera tager et billede af koden. Kamerachippen genkender kontrasten mellem hvide mellemrum og sorte celler og omdanner informationen til binære data. Disse data videreforarbejdes efterfølgende og udsendes via en grænseflade. Informationerne er indeholdt i cellernes placering – i modsætning til 1D-koden.

2D-matrixkode

Fordele

 • Minimalt pladsbehov
 • Maksimal information
 • Vha. integreret fejlalgoritme kan også beskadigede koder aflæses fejlfrit

Anvendelsesområder

 • Transportlogistik
 • Elektronik- og bilindustri
 • Forbrugsgoder og rejsebranchen
 • Pharmabranche

2D-stabelkode

Fordele

 • Kompakt kode sammenlignet med 1D-koder
 • Bredde og højde kan variere
 • Vha. integreret fejlalgoritme kan også beskadigede koder aflæses fejlfrit

Anvendelsesområder

 • Transportlogistik
 • Industri med forbrugsgoder
 • Rejsesektor

Radiofrekvensidentifikation – RFID

Et RFID-system består af en skrive-/læseenhed med integreret og/eller ekstern antenne samt mindst en transponder og benytter elektromagnetiske bølger til dataoverførsel. Hver enkel transponder består af en antenne og en mikrochip, hvorpå der er gemt et entydigt serienummer (unik ID), som ikke kan ændres samt – afhængigt af transpondertype – andre objektrelaterede data.

Aktive transpondere anvender en integreret strømkilde til dataoverførsel, hvorimod passive transpondere trækker den energi, de har brug for til dataoverførslen, fra læseenhedens elektromagnetiske felt. Hertil bruger RFID-systemer enten lavfrekvenser/LF (125 kHz til 134 kHz), højfrekvenser/HF (13,56 MHz) eller ultrahøjfrekvenser/UHF (865 MHz til 928 MHz). De anvendte frekvenser adskiller sig fra hinanden ved rækkevidde, overførselshastighed og følsomhed. Generelt gælder: Jo højere frekvensen er, desto højere en aflæsningsrækkevidde har systemet, men så er systemet også mere følsomt.

Fordele

 • Det er ikke nødvendigt med „visuel kontakt“ mellem skrive-/læseenheden og transponderen. Radiobølgerne trænger igennem – afhængig af frekvensområde – materialer såsom træ, papæsker og plastik
 • Transpondere kan integreres i produktet eller transportmediet
 • RFID-systemer er robuste og pålidelige, også i rå omgivelser, uafhængigt tilsmudsningsgrad
 • Ved brug af skrivbare transpondere kan produktions- og kvalitetsdata gemmes direkte på denne under selve produktionen

Anvendelsesområder

 • Produktionsstyring
 • Adgangskontrol
 • Person- og objektidentifikation
 • Skid-, beholder- og palle-identifikation
 • Styring af materialeflow inden for transport- og lagerteknik eller bilindustri

Hjælp til udvælgelse

Hvordan skal identifikationssystemerne anvendes?

Stationær anvendelse
Optisk
Stationær anvendelse
RFID
Mobil anvendelse
Håndholdt scanner
1D-stregkode
Stabelkode
2D-kode
Direkte markerede koder
Uden hus
Hus til industriel brug
Lille
Kompakt
Stor
Uden hus
Hus til industriel brug
Lille
Kompakt
Uden hus
Hus til industriel brug
Lille
Kompakt
LF (125 kHz)
HF (13,56 MHz)
1D-stregkode
Stabelkode
2D-kode
Direkte markerede koder
Hus til industriel brug
Flere anvendelsesformål
Hus til industriel brug
Flere anvendelsesformål
Hus til industriel brug
Flere anvendelsesformål

Passende produkter

Læseafstande min. – maks.
(afhængig af modultykkelse og optikvariant)
Produkt Link
50 – 230 mm
CR 50 Til produktet
30 – 425 mm
DCR 50 Til produktet
20 – 71 mm
CR 100 * Til produktet
40 – 160 mm
BCL 8 Til produktet
50 – 230 mm
CR 55 Til produktet
50 – 330 mm
LSIS 220 Til produktet
30 – 425 mm
DCR 55 Til produktet
40 – 800 mm
DCR 200i Til produktet
30 – 310 mm
BCL 148 * Til produktet
50 – 450 mm
BCL 20 Til produktet
50 – 180 mm
BCL 95 * Til produktet
50 – 680 mm
BCL 300i Til produktet
300 – 1.450 mm
BCL 600i Til produktet
450 – 1.700 mm
BCL 900i Til produktet
200 – 2.400 mm
BCL 500i Til produktet
75 – 10.000 mm
LSIS 422i Til produktet

afhængig af udførelse, se data i serierne BCL 500i, BCL 600i og BCL 900i

MSPi systemer Til produktet
75 – 10.000 mm
LSIS 462i Til produktet
0 – 80 mm
RFI 32 Til produktet
0 – 45 mm
RFM 12 Til produktet
0 – 110 mm
RFM 32 Til produktet
0 – 400 mm
RFM 62 Til produktet
0 – 170 mm
IT 1920i Til produktet
0 – 147 mm
HS 66x8 Til produktet
100 – 4.460 mm
IT 128xi Til produktet
10 – 16.000 mm
IT 19xxi Til produktet
37 – 370 mm
IT 145xg Til produktet
10 – 460 mm
IT 1300g Til produktet
25 – 596 mm
IT 19xxi-1D Til produktet
0 – 596 mm
IT 19xxg Til produktet

* Enheder til brug ifm. laboratorieautomatisering