IO-Link: Standard til fabrik med netværk

Som pioner på området og udvikler af teknologien i IO-Link har vi et bredt knowhow og kan tilbyde et omfattende sortiment med IO-Link-sensorer og systemkomponenter, såsom IO-Link-master og tilslutningsteknik. 

Du får altid den nyeste teknologi – som f.eks. Smart Sensor Profil – og mange sensorer med ekstra funktioner, såsom tilslutningsmulighed til Cloud. Med vores løsninger, der kan indgå i et netværk, er du optimalt rustet til fremtidens krav i en Smart Factory.

Dine fordele med IO-Link:

Kvalitetssikring – maksimal procestransparens

 • Der er adgang til alle proces- og diagnosedata samt informationer om enheden.
 • Den pågældende hardware- og softwareversion fremgår af vedlagte dokumentation.
 • Monterede enheder identificeres med serienummeret.
 • Opgaveindstillingerne administreres med PLC. Sensoren konfigureres således, at den opfylder kravene i produktionsordren.

Diagnose – forebyggende service

 • Præcise diagnoseinformationer giver mulighed for en forebyggende servicering og optimering af vedligeholdelsesplanlægningen.
 • Dataopbevaring af parametrene er automatiseret.
 • Serviceteknikerne kan forberede servicen vha. ekstern diagnose.
 • Arbejdet med fejlsøgning reduceres betydeligt.

Idriftsættelse – nem udskiftning af enhed

 • Enhedstyper og anvendelsesspecifikke benævnelser er synlige i overordnede systemer.
 • Konfigurering af en ny sensor eller aktuator udføres via IO-Link-master eller vha. en funktionskomponent.
 • Med få museklik er det også muligt at få adgang og konfigurere eksternt.
 • Sensorindstillingerne kan let kopieres og duplikeres.

Omkostningsbesparende – på alle områder

 • En hurtig projektplanlægning og idriftsættelse sparer tid og omkostninger.
 • Som følge af standardiseringen af tilslutningsteknikken spares lageromkostninger.
 • Til alle sensorer og aktuatorer, uafhængigt af deres kompleksitet – uanset om de er koblende, målende, har flere kanaler, blandede signaler – fås en standardiseret, ensartet grænseflade.
 • IO-Link som samlet system sparer udgifter på alle områder, dvs. fra projektering og idriftsættelse til reparationer og servicering.

Gå på opdagelse i Leuze IO-Link-produkter​

Som spænder fra specialsensorer IP69K til levnedsmiddelindustrien eller standardsensorerne. Leuze tilbyder et utal af IO-Link-sensorer til automatisering. I kombination med IO-Link-master vises IO-Links styrke i det samlede system.

Vores tilbud:

 • Alsidige produkter
 • Systemkompetence
 • Løsning/Branchekompetence

Oplev produkterne nu 

Funktionsmoduler og konfigurationssoftware

Det er let og tager næsten ingen tid at integrere IO-Link-enhedsdata vha. vores IO-Link-funktionsmoduler. Som et alternativ er det også muligt med vores konfigurationssoftware at opbygge en forbindelse til vores sensorer. Parametrering, konfiguration og diagnosticering er således legende let, og projekterne kan konciperes hurtigt og nemt.

Vores tilbud:

 • Konfiguration
 • Visualisering
 • Programmering

Lær softwaretools at kende

Eksempler på anvendelse

Overvågning af reoltildeling og overvågning af gennemskubning

Krav:

Inden en palle eller en beholder sendes til opbevaring i reolen, skal det sikres, at reolpladsen er tom. Når teleskoparmen eller gaflen køres ind, skal det sikres, at varen ikke skubbes i den forkerte retning.

Løsning:

Diffus sensor i serien HT 10110 og HRT 25B er i stand til at genkende alle mulige forskellige paller og beholdere. Med denne sensors præcise koblingspunkter kan den anvendes i næsten enhver reolbetjeningsenhed til overvågning af reoltildeling eller til overvågning af gennemskubning.

Fordele IO-Link:
 • Hvis en udskiftning er påkrævet, overtages de gemte parametre fra forgængeren
 • Forbedrede diagnosemuligheder via ekstern service
 • Koblingspunkter, der kan indstilles og justeres eksternt

Måling af materialetykkelse

Krav:

For at kunne sikre en optimal stanseprocedure skal materialetykkelsen kontrolleres. Her måles afstanden til materialet med en høj opløsning.

Løsning:

Sensorerne ODSL 8 og ODS 9 måler afstanden med opløsninger op til 0,01 mm og leverer således grundlaget for en høj kvalitet i dette procestrin.

Fordele IO-Link:
 • Høj procestransparens vha. meldinger om relevante diagnosehændelser
 • Automatisk konfigurering vha. IO-Link-master eller vha. funktionskomponent
 • Procesdata – som f.eks. pladens materialetykkelse – fås i realtid
 • Måledata overføres digitalt uden tab og behandles

Nedbøjning-/sløjferegulering

Krav:

Hvis der ved taktvise processer tilføres råmateriale på spoler, skal der til udligning af vibreringer under fremskubningen være en sløjferegulering. Her kontrolleres det, hvor spændt materialet er. Således forhindres det, at materialet brækker, idet der i god tid køres videre.

Løsning:

Materialets spænding kan overvåges ved at måle nedbøjningen. Sensorerne ODSL 8ODS 10 og ODSL 96 kan som følge af deres forskellige lyspletgeometrier på sikker vis måle nedbøjningen af forskellige materialeoverflader.

Fordele IO-Link:
 • Høj procestransparens vha. meldinger om relevante diagnosehændelser og måledata i realtid
 • Automatisk konfigurering vha. IO-Link-master eller vha. funktionskomponent
 • Optimeringer vha. styring eller maskinoperatør, når processen er i gang

Komponentregistrering og kontrol af type

Krav:

Inden for bilindustrien skal strukturdele og forskellige varianter kunne registreres sikkert. Kontrol udføres under selve arbejdsprocessen. Monteringen af sensorer skal ligeledes foregå uden for robottens arbejdsområde.

Løsning:

Vores kompakt målende og koblende TOF-sensorer ODS 110 HT 110 er - og i snævre monteringssituationer - den perfekte løsning. Til måleområder med en rækkevidde på over 5 m er følgende varianter egnede ODS HT 10 . De kan også monteres uden for robot-cellerne.

Fordele IO-Link:
 • Ved udskiftning af model eller variant fastlægger PCL nye afstande og koblingspunkter for sensorerne. Sensoren konfigureres på ny afhængig af komponenterne
 • Aktuelle måleværdier og procesdata fås live
 • Optimeringer kan udføres, når processen er i gang
 • Koblingspunkter kan indstilles og justeres eksternt

Registrering af transparente objekter

Krav:

Transparente objekter på et transportbånd skal - også under vanskelige miljøforhold såsom kondensation, vanddamp eller tilsmudsning - kunne registreres, når processen er i gang.

Løsning:

Ved brug af en refleksionsfotocelle til transparente objekter med IO-Link - som vores PRK 3CPRK 55 eller PRK 18B – registreres og analyseres miljøforhold, således at maskinstyringen kan reagere.

Fordele IO-Link:
 • Udlæsning af procesdata i realtid vha. Dual-Channel:
 • Kanal 1: Hurtigt triggersignal via skifteudgang
 • Kanal 2: Konfiguration og monitorering via IO-Link
 • Dataudgang af aktuelle værdier og grænseværdier til online-proces-diagnose

Måling af diameter på rulle

Krav:

Diameteren på en materialerulle skal kontrolleres for at kunne regulere maskinens trækstyrke og hastighed og for at kunne udregne den resterende tid, inden rullen skal udskiftes.

Løsning:

En optisk eller ultralydsafstandssensor - som ODS 9 eller ODS 96B - måler afstanden fra sensor til rulle. Måleværdierne overføres digitalt via IO-Link-procesdata til maskinstyringen. Det er ikke nødvendigt at ændre måleværdier fra analog til digital.

Fordele IO-Link:
 • Digital overførsel af afstandsværdier
 • Maskinstyringen kan fastlægge grænseværdier afhængigt af materiale og overflade
 • Enkel og hurtig diagnosemulighed

Registrering af trykmærker

Krav:

Ved hjælp af en kontrastaftaster skal trykmærker på et produkt kunne registreres. Trykmærker og baggrunde kan være forskellige fra produkt til produkt.

Løsning:

Der anvendes en optisk kontrastaftaster – som KRT 3B eller KRT 18B - som bestemmer de optimale kontrastforhold vha. flere farver. Farverne indlæres en gang via en Teach-rutine og gemmes i sensoren eller styringen. Via IO-Link kan herefter definerede og indlærte produkter vælges fra sensorens opgavehukommelse eller fra styringen. En ny Teach in-proces bortfalder.

Fordele IO-Link:
 • Ved produktskift overtages opgavernes forhåndsindstilling fra hukommelsen
 • Dataudgang af de aktuelle værdier for kontrastforholdene og evalueringen i maskinstyringen
 • Udlæsning af procesdata i realtid vha. Dual-Channel:
 • Kanal 1: Hurtigt triggersignal via skifteudgang
 • Kanal 2: Konfiguration og monitorering via IO-Link

Registrering af objekter i folie

Krav:

Objekter, der ligger mellem to foliebaner, skal kunne registreres og måles i bredden.

Løsning:

Det målende lysgitter af type CML 730 med Power-Setting lyser med sin højeffektive sender igennem folier, der kun til en vis grad er transparente. Antal og position af de afbrudte stråler udsendes via IO-Link-interface til maskinstyringen. Forhåndsindstillede, materialeafhængige stråleparametre kan overføres via IO-Link til lystæppet / lysgitteret.

Fordele IO-Link:
 • Hurtig udsendelse af stråledata
 • Forhåndsindstillinger er mulig via opgaveadministrationen
 • Enkel diagnosemulighed