Karriere

Dine ideer til verdens fremtid

Siden 1963 har innovation været en tradition hos os. Grundstenen til Leuzes succes blev lagt med udviklingen af de første sensorer til firmaets egne tekstilmaskiner. I dag er vi en af de førende producenter af optiske sensorer, og med vores sensorløsninger realiserer vi ideen bag en digitaliseret produktion iht. Industri 4.0.

Også fremadrettet vil vi kunne løfte mange opgaver - sammen med dig. Passion for innovative sensorløsninger, holdånd og glæde ved at tage ansvar er kendetegnende for Sensor People. Vi tilbyder mange forskellige karrieremuligheder i forskellige virksomhedsområder - send din ansøgning nu 

Mellemstor familievirksomhed

Leuze er en mellemstor familievirksomhed med hovedsæde i Owen/Teck (Tyskland) og med en firmahistorie, der startede for 55 år siden. Flade hierarkier, korte kommunikationsveje, personlige kontakter til de ansvarlige og ikke mindst et godt arbejdsmiljø præger vores virksomhedskultur. Familien Leuzes bæredygtige produktion og administration over flere generationer er basis for vores virksomheds sunde vækst. Virksomhedens succes med fremadrettede målsætninger giver vores medarbejdere sikre arbejdspladser. Som verdensomspændende aktiv virksomhed er vi bevidst om, at vi har et ansvar overfor samfundet, vores medarbejdere og kunder. 

International opstilling

Med vores 21 datterselskaber i hele verden er vi repræsenteret på branchens vigtigste markeder, og vi er altid tæt på vores kunder. Over hele verden arbejder mere end 1.200 medarbejdere på innovative sensorløsninger til anvendelse inden for områderne intralogistik, emballeringsindustri, værktøjsmaskiner, bilindustri og laboratorieautomatisering. Vores produkter fås ydermere hos mere end 40 distributører over hele verden. Vores globale nærvær gør det muligt for vores medarbejdere at få varierende arbejdsopgaver i en international kontekst. 

Virksomhedskultur

I workshops i hele virksomheden har vi i fællesskab udarbejdet vores virksomhedsværdier og defineret betydningen af Sensor People. Basis for vores aktiviteter er et pålideligt og tillidsfuldt samarbejde i kombination med holdånd og et godt fællesskab. Vi er altid pligtopfyldende og ærlige over for vores forretningspartnere. Hver enkel medarbejder bidrager til vores virksomheds succes og værdsættes af kollegaer, direktion og virksomhedens ejerfamilie.
Passionen for sensorernes verden udmærker os som et globalt agerende team henover landegrænserne og er uovertruffen. Mange medarbejdere har været tilknyttet vores virksomhed i flere år eller ovenikøbet i årtier, hvilket vi ser som en bekræftelse på vores positive virksomhedskultur.

Værdsættelse og pålidelighed

Vores virksomheds succes skyldes hovedsageligt vores medarbejderes engagement, kreativitet og opfindsomhed - det er vi godt klar over. Vi sætter stor pris på vores medarbejderes arbejde, og netop det er en central bestanddel af vores virksomhedsværdier. Leuze er en økonomisk stabil og pålidelig partner for vores medarbejdere. Vi tilbyder en sikker arbejdsplads i et voksende industrielt miljø med gode fremtidsperspektiver. Som en familieejet virksomhed med en klar bekendelse til virksomhedens ståsted er vi altid en pålidelig partner for vores medarbejdere.  

Tekniske innovationer i kølvandet på Industri 4.0

Hvordan ser fremtidens fabrik ud? Hvordan realiseres en fleksibel og intelligent produktion? Sensorerne er øjnene og ørerne i automatiseringsteknikken og leverer et utal af informationer om en maskines eller anlægs aktuelle tilstand, om materialet i maskinen osv. Jo mere nuancerede informationerne er, desto mere omfattende er antallet af de anvendte kilder. Men i sidste instans er det afgørende i Industri 4.0 altid: Hvordan kan disse data og informationer hentes fra forskellige kilder, sammenføres med hinanden på en hensigtsmæssig måde, samles og gøres globalt tilgængelige? Med vores sensorer yder vi et afgørende bidrag til et sådant sammenkoblet netværk og intelligent produktionsmiljø, som kan leve op til Industri 4.0.