DRT 25C
En enkelt til alt.

DRT 25C


Sikker detektion af konfektureprodukter og bagværk
uden efterjustering ved skift af objekt.

Den dynamiske referencesensor DRT 25C – en innovativ produktnyhed fra Leuze – er specialiseret til at registrere konfektureprodukter og bagværk. Takket være CAT-teknologi kan den på sikker vis registrere flade og runde produkter, transparente og højglans- / skinnende folier samt uregelmæssige former og omrids. 

Dine fordele

 • Sikker detektion af objekter, også når det gælder komplicerede former og overflader. Sørger for højt maskingennemløb og undgår standsninger
 • Ingen justeringer på sensoren ved udskiftning af produkter eller emballeringsmaterialer, kortere monteringstider muliggør større produktionsmængder
 • Hurtig og enkel indstilling af sensoren vha. automatisk indlæring af båndoverfladen via Teach-knappen. Desuden er der kun en universel monteringsposition for alle objekter
 • Pålidelig drift også ved tilsmudsning og vibration af transportbåndet
 • IO-Link til enkel integration af ekstra funktioner til maskinstyringen, f.eks. advarsler ved for kraftig tilsmudsning, brug af den i sensoren indbyggede tæller eller låsning af Teach-knappen

På emballeringsmaskinernes (HFFS, FS, Thermoform og VFFS) transportbånd med konfektureprodukter og bagværk skal sensorerne kunne registrere et utal af forskellige produkter og folier. Desuden skal de være i stand til at fortsætte med registreringen, også hvis produkterne udskiftes, uden at man er nødsaget til at foretage en ny montering. Optiske sensorer, der overtager disse opgaver, er typisk refleksaftastere, som arbejder med en undertrykkelsesfunktion i forgrunden. Denne teknik har dog sine svagheder, især ved detektion af flade, skinnende eller transparente objekter.

Denne innovative detektionsmetode, som indbygget i DRT 25C, arbejder derimod med en såkaldt Contrast Adaptive Teach-teknologi, afkortet CAT, hvor det ikke er produktet, men transportbåndet, der fungerer som reference.   Således registrerer den dynamiske referencesensor vilkårlige objekter som en ‚afvigelse‘ i forhold til båndets overflade. Således er detektionen uafhængig af produkternes forskellige overflader, som f.eks. farve, glans og transparens.

Free webinar - watch now!

We have tested the detection of 30 challenging objects with the DRT DRT 25C in a live webinar.

leuze_icon_muster

Webinar

 • Detection test with 30 objects
 • Duration: 30 minutes
▶︎Watch recording now

Anvendelse/applikation

null

Registrering af produkter på transportbånd på primære emballeringsmaskiner

Krav:
For at kunne styre kø-strækningen og svejsebjælken skal forkanterne på produkterne kunne registreres sikkert på transportbåndet. Sensoren skal sikkert kunne registrere produkter med vanskelige geometrier, dvs. lige fra meget flade til meget høje produkter for at forhindre maskinstandsninger pga. fejldetektioner. Sensoren skal være nem at montere til alle produkter.

Løsning:
DRT 25C registrerer sikkert det komplette sortiment, dvs. fra små og flade til høje og kugleformede produkter - også ved uregelmæssige former og omrids. Således er det muligt at udstyre maskiner med kun én sensor, uanset hvad anvendelsesformålet er. Ved hjælp af 1-knap-Teachfunktionen er DRT 25C ydermere nem at indstille.

Til Artikelliste DRT 25C

null

Registrering af produkter på transportbånd på sekundære emballeringsmaskiner

Krav:
For at opnå en problemfri styring af kø-strækningen skal de forskellige materialers emballage og med de mange forskellige overflader kunne registreres sikkert fra og med den forreste kant. Ved produktskift eller udskiftning af emballeringsfolie er det ikke nødvendigt med ombygnings- eller justeringsarbejde på sensoren.

Løsning:
Den enestående teknologi i den dynamiske referencesensor DRT 25C anvender båndets overflade som reference. Dette gør selve detekteringen uafhængig af overfladeegenskaberne på det anvendte materiale, såsom farve, glans og transparens. Ved et produktskift er det således ikke nødvendigt med ny justering af sensoren.

Til Artikelliste DRT 25C

Highlights i al sin enkelhed

null

Tre lysstråler til maksimal pålidelighed

Uanset hvilken form konfektureprodukterne og bagværket samt deres emballeringer har: med de tre lysstråler registrerer DRT 25C på sikker vis forkanterne på objekterne og sørger således for problemfri forløb uden maskinstandsninger. Også produkter med åbninger, såsom kringler, registreres sikkert som en sammenhængende del som følge af den brede detektering. Alle tre lyspletter skal således ligge på objektet.

null

Lige fra transparente til meget skinnende

Emballage med forskellig farve og transparens registreres sikkert vha. reference-teknologien som en »afvigelse" af transportbåndets overflade. Således kan maskiner, som forarbejder et stort sortiment af forskellige folier, udstyres med blot en sensortype.

null

Intet monteringsarbejde ved skift af produkter

Første gang sensoren skal indstilles, benyttes båndets overflade som reference og indlæres herved via tryk på Teach-knappen. Efter et produktskift er det ikke nødvendigt at tilpasse denne indstilling, da referencen ikke har ændret sig. Desuden kan monteringspositionen og justeringen af sensoren fortsat benyttes, ovenikøbet til de mest differentierede objekter. Således bortfalder eventuelt monteringsarbejde til sensoren, hvis der skiftes til et andet produkt.

null

Enestående CAT-teknologi

DRT 25C arbejder med båndets overflade som dynamisk reference til registrering af objekterne. Båndets overfladeegenskaber indlæres via Teach-knappen. Efterfølgende genkender sensoren alle objekter, som ikke er i overensstemmelse med båndets overflade. Sågar tilsmudsninger på transportbåndet kan tilpasses med Contrast Adaptive Teach-teknologien.

Tekniske egenskaber

 • Reference-teknologi og tre LED-lyspletter til sikker objektregistrering ved meget forskellige former og overflader
 • Stort arbejdsområde til transportbånd-afstand fra 50 til 200 mm   
 • Høj lydfrekvens fra 750 Hz til bånd-hastigheder på op til 2 m/s    
 • Enkel indstilling via en indlæringsknap (Teach-knap)
 • IO-Link interface til standardiseret kommunikation med maskinstyring i dual channel princip eller i SIO-mode
 • Kompakt hus: kun 15 mm x 42,7 mm x 30 mm til universel anvendelse         
 • Kapslinger IP 67 og IP 69K samt ECOLAB-certificering  

Vi kan også meget mere…

Hos Leuze fås komplette løsninger. Inden for emballeringsområdet har vi en meget bred produktvifte, især inden for "Form Fill Seam (HFFS)"

Få øje på andre anvendelser/applikationer
APIC_PA_HFFS_wl_transp