Nyt sortiment af gaffelsensorer med den
første GSX14E kombi-gaffelsensor i verden

Stort sortiment af gaffelsensorer til etiketmaskiner til registrering af forskellige slags etiketter

Gaffelsensorer til etiketmaskiner inden for emballageindustrien

I pakkeindustrien benyttes etiketmaskiner til påsætning af etiketter på produkter og emballager. Etiketterne har forskellige former og størrelser med forskelligt materiale af forskellig beskaffenhed. Afgørende er her kvaliteten af etikettens påsætning. Etiketten skal anbringes nøjagtigt på et bestemt sted på produktet eller emballagen også ved høje båndhastigheder. For at kunne garantere høj kvalitet ved påsætning af etiketten, skal etiketterne kunne registreres sikkert. Til denne opgave anvendes gaffelsensorer. Gaffelsensorer forener sensor og modtager i en enhed og har derfor en høj driftssikkerhed. De er nemme at montere uden større justeringer og er meget følsomme.

Verdensnyhed GSX14E: 2 i 1 gaffelsensor

Ny gaffelsensor registrerer alle etikettyper af papir, transparente, metalliserede, Cavitated BOPP

Gaffelsensoren GSX er verdens første af slagsen, som kombinerer begge detekteringsprincipper, nemlig ultralyd og lys, i et og samme kompakte hus. Hermed forener sensoren fordelene ved begge principper og er meget fleksibel i sin anvendelse. Den registrerer sikkert, hurtigt og nøjagtigt positionen af et stort antal etiketter uafhængigt af materiale og beskaffenhed. Selv etiketter af uhomogent Cavitated BOPP-materiale registreres sikkert vha. det optiske funktionsprincip. Gaffelsensoren er derfor særligt egnet til anvendelser, hvor der skal registreres forskellige typer etiketter. Tidligere var det nødvendigt med flere forskellige gaffelsensorer til sådanne anvendelser.

 • Universel anvendelse til detektering af alle typer etiketmateriale.
 • Brugeren sparer derved ikke kun plads, men også arbejde og omkostninger i forbindelse med montering og idriftsættelse.

Dine fordele

 • Sikker detektering af etiketter i forskelligt materiale og beskaffenhed garanterer højt maskingennemløb og forhindrer nedetid.
 • Det er ikke nødvendigt med justering ved skift af etiketruller. Korte installeringstider gør det muligt med større produktionsmængder.
 • Hurtig og enkel montering af sensoren, idet en enkel indlæring af etiketten sammen med det bærende element foregår med Teach-knappen. Det er således kun nødvendigt med en universel monteringsposition for alle objekter.
 • Sikker drift, også i tilfælde af tilsmudsning og forskelle i etiketternes materiale og det bærende materiale, idet grænseværdien efterreguleres automatisk.
 • IO-Link enkel integrering af ekstra funktioner i maskinstyringen, f.eks. enkelt formatskift ved skift af ruller via opgaveadministrationen, fjernindlæring af sensoren eller låsning af knapperne

Anvendelser på etiketmaskiner

Registrering af ikke-transparente etiketter på etiket-bærer-kombinationen

Krav:

For at sikre en nøjagtig positionering ved påsætning af ikke-transparente etiketter på produkter/emballager, der skal have påsat en etiket, skal etiketterne (eller mellemrummene mellem to etiketter) registreres sikkert på det bærende bånd. Den optiske gaffelsensor skal samtidig også være i stand til på sikker vis at registrere etiketter med komplekse former (f.eks. runde eller ovale) for at udelukke maskinstandsninger som følge af unøjagtige påsætninger, der skyldes mangelfulde detekteringer. Det skal være nemt at montere gaffelsensoren til alle etiketter.

Løsning:

De optiske gaffelsensorer GS61 og GS63B registrerer sikkert det komplette spektrum af ikke-transparente etiketter – og dette er også muligt ved komplekse former og omrids. Således er det muligt at udstyre maskiner med kun én gaffelsensor, uanset hvad anvendelsesformålet er. Gaffelsensor med potentiometer eller med 1-knap-teachfunktion er begge lette at montere. Med slim-line-designet (reduceret gaffelhøjde) foregår installeringen direkte ved kanten.

Til artikelliste GS61, GS63B
Optisk etiketsensor til registrering af ikke-transparente etiketter af papir eller metalliserede

Registrering af transparente eller delvist transparente etiketter på det etiket-bærer-kombinationen

Krav:

For at sikre en nøjagtig positionering ved påsætning af ikke-transparente etiketter på produkter/emballager, der skal have påsat en etiket, skal etiketterne (eller mellemrummene mellem to etiketter) registreres sikkert på det bærende bånd. Gaffelsensoren kan vha. ultralyd-teknologi sikkert og uden problemer registrere transparente eller delvist transparente etiketter med komplekse former (f.eks. runde eller ovale). Således udelukkes maskinstandsninger eller unøjagtige påsætninger, der skyldes mangelfulde detekteringer. Det skal være nemt at montere gaffelsensoren til alle etiketter.

Løsning:

Ultralydsgaffelsensorerne GSU12, GSU14E og IGSU14E registrerer sikkert alle mulige typer etiketter – uafhængig af om etiketten har transparente steder eller ej. Således er det muligt at udstyre maskiner med kun én gaffelsensor, uanset hvad anvendelsesformålet er. Gaffelsensoren GSX14E, som kombinerer et ultralydssystem med et optisk system, registrerer samtidig fuldstændigt sikkert etiketter af et uhomogent Cavitated BOPP-materiale.

Til Artikelliste GSU12, GSU14E, IGSU14E, GSX14E
Gaffelsensor med ultralyd-teknologi til transparente etiketter på produkter eller emballager

Hvilken sensor er egnet til hvilken etiket-bærer-kombination?

Etiket Ikke transparent Transparent Metalliseret Booklet Cavitated BOPP
Bærende materiale
gs63b_gs61 GS63B, GS61 Optisk Ikke transparent
Transparent
gsu12_igsu14e GSU12, (I)GSU14E
NY
Ultralyd Ikke transparent
Transparent
gsx14e GSX14E
NY
Ultralyd
+ optisk
Ikke transparent
Transparent
IO-Link-teknologi i sensoren til enkelt formatskift ved skift af etiketmateriale

GSU14E med IO-Link: Enkel konfiguration + opgaveadministration

Ofte skal forskellige etiketformater med forskelligt materiale detekteres på en etiketmaskine. For at undgå monteringstid eller gentagen indlæring af gaffelsensoren ved skift af rulle eller ved ny etikettype kan der nemt foretages en ændring af formatet til en anden etikettype. Dette gøres via IO-Link interfacet, idet gaffelsensoren indlæser den pågældende etikets indlæringsværdi.

 • Komfortabel formatændring til en anden etikettype ved at indlæse det pågældende parametersæt inklusive indlæringsværdien på gaffelsensoren
 • Intet monteringsarbejde og ingen gentagen indlæring af gaffelsensoren ved skift af rulle
 • Enkelt formatskift ved at vælge det passende parametersæt til det tilhørende etiketformat
 • Nemt valg af parametersæt direkte via HMI (Human Machine Interface) er muligt
Etiketsensorer i mange varianter med optimal brugervenlighed

IGSU14E med easyTeach og ALC-funktion

Enkel konfiguration med to knapper og easyTeach-funktion, som afsluttes automatisk. ALC (Auto-Level-Control) til automatisk efterregulering af følsomheden under drift.

 • Med en automatisk efterregulering undgår man en ny indstilling, når etiketternes eller det bærende elements materialebeskaffenhed ændres. Således opnås en højere anlægsdisponibilitet
 • Betydeligt højere funktionssikkerhed som følge af optimering af grænseværdier
 • Reducerede nedetider som følge af ændringer af etikettens eller det bærende elements materiale
Etiketsensoren registrerer hæftesteder på ikke transparente etiketter og kunststofbaner

IGSU14E Splice Detection til klæbestedskontrol

Egnet til sikker registrering af hæftesteder på papir-, folie- og kunststofbaner. Med integreret registrering af banebrud. Enkel indlæringsmetode på bane med eller uden klæbestedstransport. Skiftesignal med impulsforlængelse (kan frakobles). Visning af indlæringsfejl eller banebrud via advarselssignaler eller IO-Link interface.

Tekniske egenskaber

gsu12 gsu14e igsu14e gsx14e
GSU12 GSU14E IGSU14E GSX14E
Detekteringsprincip Ultralyd Ultralyd Ultralyd Ultralyd + optisk
Skiftefrekvens ~ 1,75 kHz ~ 2 kHz ~ 2 kHz Ultralyd: ~ 2 kHz
Optisk: ~ 9 kHz
Reaktionstid < 0,24 ms < 0,2 ms < 0,2 ms Ultralyd: < 0,2 ms
Optisk: < 0,05 ms
Betjening 1 Teach-knap 2 knapper 2 knapper 2 knapper
Teach-muligheder Manuel teach Manuel teach EasyTeach, statisk teach EasyTeach, statisk teach
Teach-indgang Ja Ja Ja
IO-Link V1.1 (SmartSensorProfile, COM3) V1.1 (SmartSensorProfile, COM3) V1.1 (SmartSensorProfile, COM3)
ALC-funktion Ja Ja
Alarmudgang Ja Ja
Husdimensioner 96 × 22 × 46,9 mm 96 × 22 × 46,9 mm 96 × 22 × 46,9 mm 96 × 22 × 46,9 mm
Materiale hus Metal, trykstøbt i zink, (pulverlakeret) Metal, trykstøbt i zink (galvanisk forniklet) Metal, trykstøbt i zink (galvanisk forniklet) Metal, trykstøbt i zink (galvanisk forniklet)
Gaffelbredde 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Gaffeldybde 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Tilslutning M12 5 pin (stikudtag vandret) M12 5 pin (stikudtag vandret eller lodret) M12 5 pin (stikudtag vandret eller lodret) M12 5 pin (stikudtag vandret eller lodret)
Kapsling IP 65 IP 65 IP 65 IP 65
Til produktet GSU12 Til produktet GSU14E Til produktet IGSU14E Til produktet GSX14E