Profilscanner

Produktvælger

Hvad med en anden størrelsesorden?

Profilscannere er egnet til applikationer, hvor objekter skal kunne genkendes vha. af deres 3-dimensionale form. De måler en højdeprofil langs en projiceret laserlinje. Med disse sensorer er det muligt hurtigt at registrere objekter med høj opløsning. Dette foregår 3-dimensionalt. Belysningen af objektet sker udelukkende via en integreret lasermålestråle, der er integreret i sensoren.

LPS 36

Produktvælger

Altid langs linjen

Overalt, hvor der skal udmåles bevægelige, statiske objekter eller højdeprofiler, er profilkameraet LPS 36 det rigtige valg. En ekstra enkodertilslutning understøtter genereringen af kalibrerede 3D-data. Den har talrige anvendelsesmuligheder, såsom styring af robotter og bestemmelse af kontur/volumen.

  • Lasermåleteknik med lyssnitmetode
  • De mindste størrelser på markedet
  • Mørke og lyse objekter registreres pålideligt
  • Målehastighed 100 Hz
  • Opløsning 1 mm
  • Måleområde 200–800 mm
  • Laserlinje 600 mm ved 800 mm afstand
  • Ethernet-interface
  • Som option med enkoder

Mere

Kontakt

Leuze electronic Scandinavia ApS +45 4817 3200