Målende sensorer

Intelligent overvågning og regulering med målende sensorer

Målende sensorer kontrollerer aktivt afstande, positionerer anlæggets dele og overvåger øvrige parametre for selv at kunne igangsætte aktioner intelligent og selvstændigt og f.eks. gribe regulerende ind i processerne. Her finder du et stort udvalg af teknologier og former til en så effektiv og fejlfri anlægsdrift som muligt.

Optiske afstandssensorer

Produktvælger

Lys tændt - måling kører

Disse sensorer måler med laser eller LED hurtigt og præcist afstande på forskellige materialer, også ved store afstande.

Mere

Ultralyds-afstandssensorer

Produktvælger

Hvis man ikke kommer videre med lyset

Ultralydteknologien gør det også muligt at registrere delvise eller fuldstændigt transparente objekter og gennemføre afstandsmålinger. Desuden er det muligt at foretage målinger i støvede, disede eller fugtige omgivelseer.

Mere

Sensorer til positionering

Til punkt og prikke

Når det gælder anlægskomponenter, der skal arbejde sammen, er en millimeternøjagtig positionering af komponenter eller værktøjer meget vigtig. Vi tilbyder her enheder med to funktionsprincipper. Vi har en laserafstandsmåler, som måler mod en reflektor, og vi har et stregkodepositioneringssystem, som med en rødlyslaser udregner position og hastighed og overfører værdierne til et stregkodebånd.

Mere

3D-sensorer

Hvad med en anden størrelsesorden?

Disse sensorer beregner højdekonturen. Det er så nemt at generere 3D-data for bevægelige objekter eller vha. sensorens særlige teknik. Måledataene kan udlæses enten til ekstern viderebehandling eller til en enkel objektudmåling eller -detektion i sensoren.

Mere

Lysgitre

Mange stråler ser mere end en

Vores målende lysgitre overvåger et stort målefelt og udlæser måleinformationerne fra dette felt. Afhængig af parametrering og udførelse er disse enheder egnet til et utal af måleopgaver med forskellige opløsninger og kan integreres i forskellige feltbus-omgivelser.

Mere

Stregkode positioneringssystemer

Produktvælger

Positionsdata uden begrænsning - klare kurver med millimeters nøjagtighed

Læsehovedet på stregkodepositioneringssystemet bevæges langs stregkodebåndet. Den beregner de absolutte positionsdata i kørselsbevægelsen millimeternøjagtigt op til en afstand på 10.000 m. Stregkodebåndet er nem i håndtering og kan både klistres på lige strækninger og i sving. Maksimal fleksibilitet, utrolig enkel montering, transparent diagnose samt et stort udvalg af integrerede interfaces er deres styrke.

Mere

Målende gaffelsensorer

Produktvælger

Gaffel er blot et andet ord for nøjagtig

Gaffelformen har opløsninger på op til 0,014 mm med høj reproducerbarhed uden krævende justering. Et infrarødt lystæppe belyser et linjescanningskamera (CCE-linje) og leverer, afhængig af de belyste pixel og parametre ringen analoge eller digitale udgangssignaler.

Mere