Optiske afstandssensorer

Produktvælger

Lys tændt - måling kører

Disse sensorer måler med laser eller LED hurtigt og præcist afstande på forskellige materialer, også ved store afstande.

ODSL 8

Produktvælger

Enkel og robust

De kompakte laserafstandssensorer i denne serie i kompakt metalhus leverer en remissionsuafhængig afstandsinformation. Sensoren muliggør en hurtig idriftsættelse med Teach-in.

 • Måleområde fra 20 mm til 500 mm
 • Robust metalhus
 • Analoge udgange og skifteudgange, der kan indlæres
 • Drejeligt M12-stik

Mere

ODSL 9

Produktvælger

High-tech på kort distance

Med de optiske afstandssensorer ODS 9 indledes en ny æra, når det gælder præcision og enkel betjening. Også under vanskelige betingelser, som f.eks. med skinnende objekter, kan sensoren måle helt nøjagtigt. Det integrerede display viser måleværdier og gør det muligt på enkel vis at indstille sensoren. Ved de digitale interfaces viser afstandssensorerne deres potentiale, når det gælder præcision.

 • Visning af måleværdier i millimeter på godt synligt display
 • Parametrering og konfiguration via folietastatur
 • Forskellige driftsmodi (hurtig, præcision, standard)
 • Drejeligt M12-stik

Mere

ODS 10

Produktvælger

Så tolerant kan en afstandssensor være

ODS 10 er en optisk afstandssensor, der måler afstanden til et emne med ujævn overflade og opgiver informationen som måleværdi. Sensorens rækkevidde er op til 8.000 mm, hvorved der opnås en nøjagtighed på typisk ±15 mm. I forhold til en reflektor fås en rækkevidde på op til 25.000 mm. Nøjagtigheden er samtidig næsten uafhængig af materialet.

 • Laserklasse 1, sikker for øjnene
 • Nemt at registrere mørke, skinnende og farvede objekter
 • Montering af enheden med kun et værktøj, da der er forberedt en åbning til M4-skruer
 • Det er ikke nødvendigt med værktøj til at fastholde møtrikker/skruer
 • Drejelig M12 tilslutning, pladsbesparende kabeludtag eller pigtail
 • Betjening af de store knapper med fingrene er mulig
 • Status LED-visninger oppefra og forfra gør det muligt at se skiftestatus på stor afstand
 • Indstillingsmuligheder via I/O-Link og sensor studio
 • Kompakt hus

Mere

ODS 96B

Produktvælger

Konstruktion til moderate afstande

Afstandssensorer ODS 96B med stort måleområde fra 60 til 25.000 mm kan benyttes inden for mange områder og er takket være metalhuset yderst robust. De måler i ms-område. Det integrerede display viser måleværdier og gør det muligt på enkel vis at tilpasse sensoren til måleopgaven. Ud over analoge strøm-/spændings-interfaces og binære skifteudgange er der digitale interfaces. Digitale interfaces forhindrer tab i sensoren, styringen og ved overførsel af måledata.

 • Godt synligt display
 • Visning af måleværdier i millimeter
 • Parametrering og konfiguration via folietastatur
 • Forskellige driftsmodi (hurtig, præcision, standard)
 • Omfattende modelsortiment med forskellige lyspletter
 • Analog udgang strøm/spænding
 • Koblingsudgange kan indstilles mm-nøjagtig
 • Serielt interface RS 232/485
 • IO-Link

Mere

ODSL 30

Produktvælger

Højeste præcision ved store afstande

ODSL 30 måler over store afstande; på sorte objekter op til 30 m, på lyse objekter ovenikøbet op til 65 m. Sensoropløsningen på 1 mm muliggør meget nøjagtige målinger i hele måleområdet. Det integrerede display viser måleværdier og gør det muligt på enkel vis at tilpasse sensoren til måleopgaven. Ud over analoge strøm-/spændings-interfaces og binære skifteudgange er der digitale interfaces. Ved de digitale interfaces viser afstandssensorerne deres potentiale, når det gælder præcision.

 • Absolut målenøjagtighed fra +/-2 mm over hele måleområdet
 • Afstande fra 0,2–30 m på lyse og sorte objekter
 • Referencefunktion for at undgå svingende måleværdier
 • Display til visning af målte værdier og konfiguration
 • Ex-variant fås

Mere

ODS 110

Produktvælger

Så tolerant kan en afstandssensor være

ODS 110 er en optisk afstandssensor, som måler afstanden til vilkårlige objekter og leverer informationen som analog måleværdi eller digital måleværdi via IO-Link interface. Sensorens rækkevidde er op til 5.000 mm. Nøjagtigheden er samtidig næsten uafhængig af materialet.

 • Laserklasse 1, sikker for øjnene
 • Stabile måleværdier ved mørke, skinnende og farvede objekter vha. måling af efterløbstid
 • Drejelig M12 tilslutning
 • Status LED-display gør det muligt at se koblingsstatus
 • Indstillingsmuligheder via I/O-Link og sensor studio
 • Kompakt hus
 • Analog udgang med ekstra skifteudgang

Mere