Kamerabaseret positioneringssensorer

Produktvælger

Reolbetjeningsenhed – fra grov- til finplacering

Den kamerabaserede sensor er beregnet til finplacering af reolbetjeningsenhedens køre- (X-akse) og løfteværk (Y-akse) foran enkle eller dobbelt dybe reolhylder. Herunder registreres opstående afvigelser fra den tilstræbte referenceposition ved absolutpositioneringen. Referencepositionen bestemmes med enkle borehuller eller reflektorer (markører) stålprofilerne (tværstænger eller støtter) på reolhylderne. Hvis hullet befinder sig i sensorens arbejdsområdet (synsfelt), leverer denne den aktuelle position i forhold til referencepositionen via det integrerede TCP/IP-interface - og/eller PROFINET-grænseflade eller via 4 digitale skifteudgange. Hvis de aktuelle absolut- og referencepositioner stemmer overens, er reolbetjeningsenheden placeret ideelt. Lille størrelse, enkelt betjening, konfiguration via den integrerede webserver eller direkte på sensoren vha. parametreringskoder er blot nogle af denne enheds styrker.

IPS 400i

Produktvælger

IPS 400i er den mindste, kamerabaserede sensor til finplacering af en reolbetjeningsenhed ved dobbelt hyldedybde. På grund af den effektive, fremmedlys-uafhængige IR-LED-belysning er det mulig med en fejlfri anvendelse med et arbejdsområde på op til 2.400 mm. Den opvarmede udførelse, der også kan fås, kan bruges ved en omgivende temperatur på helt ned til -30 °C. Dens dimensioner er uden sidestykke så små, at montering ikke er et problem selv på de trangeste steder. Produktets øvrige styrker er således den direkte konfiguration på enheden ved trykte parametreringskoder, som kan indlæses direkte, enkel betjening, fire positions-LED‹er og information om funktionsreserve, som udsendes som kvalitetstal.

Mere

IPS 200i

Produktvælger

IPS 200i er en kamerabaseret sensor til finplacering af en reolbetjeningsenhed ved enkelt hyldedybde. Med kun en enkelt variant kan der opnås et stort arbejdsområde på 100 til 600 mm, og den opvarmede udførelse, der også kan fås, kan bruges ved en omgivende temperatur på helt ned til -30 °C. Dens dimensioner er uden sidestykke så små, at montering ikke er et problem selv på de trangeste steder. Andre styrker er den enkle betjening, konfigurationen via den integrerede webserver eller direkte på sensoren, de fire positions-LED'er og informationen om funktionsreserve, der udlæses som kvalitetstal.

Mere