Sensorer til positionering

Til punkt og prikke

Når det gælder anlægskomponenter, der skal arbejde sammen, er en millimeternøjagtig positionering af komponenter eller værktøjer meget vigtig. Vi tilbyder her enheder med to funktionsprincipper. Vi har en laserafstandsmåler, som måler mod en reflektor, og vi har et stregkodepositioneringssystem, som med en rødlyslaser udregner position og hastighed og overfører værdierne til et stregkodebånd.

Optiske lasermålesystemer

Produktvælger

Fascinationen ved den optiske laserafstandsmåling

Sensoren AMS 300i udregner uden kontakt hurtigt og helt nøjagtigt afstande hen til bevægelige elementer med en rækkevidde på op til 300 m. I millisekundintervaller kan lasermålesystemet med et enestående udvalg af industrielle Ethernet- eller feltbus-interfaces benyttes til dynamiske systemer og måle afstande med millimeternøjagtighed.

Mere

Kamerabaseret positioneringssensorer

Produktvælger

Reolbetjeningsenhed – fra grov- til finplacering

Den kamerabaserede sensor er beregnet til finplacering af reolbetjeningsenhedens køre- (X-akse) og løfteværk (Y-akse) foran enkle eller dobbelt dybe reolhylder. Herunder registreres opstående afvigelser fra den tilstræbte referenceposition ved absolutpositioneringen. Referencepositionen bestemmes med enkle borehuller eller reflektorer (markører) stålprofilerne (tværstænger eller støtter) på reolhylderne. Hvis hullet befinder sig i sensorens arbejdsområdet (synsfelt), leverer denne den aktuelle position i forhold til referencepositionen via det integrerede TCP/IP-interface - og/eller PROFINET-grænseflade eller via 4 digitale skifteudgange. Hvis de aktuelle absolut- og referencepositioner stemmer overens, er reolbetjeningsenheden placeret ideelt. Lille størrelse, enkelt betjening, konfiguration via den integrerede webserver eller direkte på sensoren vha. parametreringskoder er blot nogle af denne enheds styrker.

Mere

Finplacering LSIS 472i

Produktvælger

Finplacering til første og anden dybde

Smart Kamera LSIS 472i, en særlig type i LSIS 400i Smart-Kamera-familie er blevet justeret komplet til finplacering, primært til den dobbelte dybde.
LSIS 472i detekterer cirkelrunde huller eller reflektorer og bestemmer positionsafvigelsen relativt i X- og Y-retning i forhold til den indstillede position. Med den integrerede parametreringssoftware webConfig kan kameraet konfigureres via en browser. En billedoverførsel og procesovervågningen er mulig og udføres via FTP.
Kameraet er udstyret med en integreret EtherNet TCP/IP og har ydermere en RS232-grænseflade. Desuden råder den over 8 ekstra digitale IO, der kan konfigureres, f.eks. til positionering af RGB.

Mere

Optisk sporstyring

Produktvælger

Hurtigt til målet - sporføring via kantdetektion

Den optiske sporing via kantdetektion er en omkostningsminimeret mulighed for automatisering af førerløse transportsystemer. Til vidtstrakte produktions- og lagerområder, hvor køretøjernes ruter hele tiden skal ændres, er OGS 600 den optimale løsning.

Mere