Machine Safety Services

Anlægssikkerhed er planlægning og pleje

Bæredygtig arbejdssikkerhed begynder med en professionel planlægning og stopper ikke, når de pågældende systemer tages i drift. Med vores såkaldte Engineering-værktøjer kan du planlægge arbejdssikkerheden effektivt, lige fra begyndelsen af. Det er nødvendigt og er lovbestemt, at der udføres jævnlige kontroller og oplæringer i virksomheden for at sikre korrekte funktioner og betjening af systemerne. Vi tilbyder en omfattende og komfortabel pakke af alle disse ydelser inden for arbejdssikkerhed.

Sikkerhedsinspektioner

Produktliste

Forebyggelse er bedre end maskinstop

Arbejdssikkerhed er chefens ansvar – dette gælder faktisk over hele verden. I Tyskland er det foreskrevet, at maskiner skal kontrolleres med jævne mellemrum. Sikkerhedsinspektioner sikrer opretholdelsen af sikkerheds- og kvalitetsstandarder og er en forebyggende vedligeholdelse.

 • EU-overensstemmelse og retssikkerhed ved påvisning af sikkerheds- og kvalitetsstandarder
 • Løsningsforslag til hurtig afhjælpning af sikkerhedsmangler
 • Forståelige og dokumenterede testresultater iht. DIN ISO 9001:2000
 • Standardspecificeret analyseprotokol
 • Minimering af risiko for uheld og maskinstandsninger
 • Maskinen har høj disponibilitet pga. regelmæssige inspektioner

Mere

Efterløbstidsmåling

Produktliste

Sikkerhedsinspektion uden ubehagelige overraskelser

Kun med en passende sikkerhedsafstand, der er tilpasset maskinens efterløbstid, sikres det, at de farlige bevægelser standses helt, før en person kommer ind i det farlige område. Derfor skal målinger af efterløbstiden fortages under en korrekt udført inspektion.

 • Gennemførelse af 10 målinger pr. risikofyldt bevægelse iht. fastlagte standarder
 • Der kan udføres en grafisk analyse af bremseforløbet, hvis det ønskes
 • Udløsning af standsning vha. "Autohånd" uden elektrisk indgreb i maskinstyringen
 • Brug af egnede måleinstrumenter til den pågældende maskintype: roterende encoder til roterende bevægelser (som f.eks. drejende bord) og trækwire-encoder til lineære bevægelser
 • Kalibreret, moderne måleudstyr iht. DIN ISO 9001:2000

Mere

Sikkerhedsrådgivning

Produktliste

I gode hænder

Vores eksperter er altid informeret om det nyeste tekniske stade og de nyeste standarder. Derfor kan du være helt sikker på, at vores sikkerhedsrådgivning sørger for retssikkerheden. Slip ansvaret og overlad det til os - vi finder eventuelle sikkerhedsrisici og sørger for kvalificeret hjælp med passende foranstaltninger.

 • Sikkerhedsrådgivningen hjælper med at undgå sikkerhedsrelevante fejl og også med at spare tid og penge. Maskinsikkerheden øges og sørger for retssikkerhed for anlæggets operatør
 • Når det gælder risikovurdering, SISTEMA-beregninger og analyser, har vores eksperter ansvaret
 • Alle krav inden for maskindirektivet og CE overholdes, og det kontrolleres, om al dokumentation overholder de juridiske bestemmelser og er fuldstændige
 • Vores eksperter er uafhængige, har praktisk erfaring og altid godt informeret om de aktuelle standarder og direktiver; de arbejder effektivt, da de har godt kendskab til alle anlæg, både inden for eller på tværs af branchen og ved god besked om risici og løsningstilgange

Mere

Seminarer og workshops

Produktliste

Seminarer helt efter dit behov

Vores uddannelsesprogram omfatter ud over produktoplæringer også seminarer om bestemmelserne i maskindirektivet, CE-mærkning og praksisrelateret sikkerhedsteknik. Vi gennemfører også seminarer hos dig eller på engelsk, hvis det skulle ønskes.

 • Kompakt viden om arbejdssikkerhed
 • Seminarer om sikkerhed fokuserer på hovedpunkterne inden for maskiners ombygning og drift
 • Efter at have deltaget i workshops om standarder har deltageren fået alle informationer om de aktuelle standarder
 • Produktseminarer garanterer for et optimalt kendskab til produkterne; således får du rettidigt øje på problemer med anvendelserne og undgår produktionsstandsninger
 • Direkte dialog mellem vores specialister og deltagere med henblik på udveksling af erfaringer, brugertip og problemløsninger
 • Et certifikat dokumenterer deltagelsen i vores seminarer

Mere

Flat-rate item