Kort og godt:
Vores optiske
afstandssensorer
.

Nøjagtig opmåling, præcis positionering, kvalitetssikring af objekter

I højautomatiserede anlæg, inden for intralogistik og produktion er det essentielt med omhyggelig overvågning og opmåling af afstande for at kunne garantere et gnidningsløst forløb i den daglige drift.

Derfor anvendes f.eks. afstandssensorer til måling af højden på stablerne; de anvendes til kvalitetssikring i monteringslinjerne eller til placering af køretøjer. Vi tilbyder et omfattende sortiment af optiske afstandssensorer, som gør det muligt med en nøjagtig opmåling, placering og kvalitetssikring af alle objekter, både når det gælder store og små afstande.

null

Vores sensorer er konstrueret med forskellige funktionsprincipper inden for måleteknikken (trianguleringsmåling, løbetidsmåling, fasemåling). Disse teknikker gør det muligt med reproducerbare målinger af afstande i tiendedele-området, men også store afstande på mere end 60 meter. Måledataene kan overføres med IO-Link og evalueres med en software i maskinen. På basis af disse aktuelle værdier kan produktionsprocesserne hele tiden tilpasses og optimeres.

KvalitetssikringMåling af stablens højdePositionering
Krav:
Under monteringsprocesserne skal det sikres, at de enkelte bestanddele er fuldstændige, og justeringen skal være korrekt. Derfor skal referencepunkterne defineres og kontrolleres.
Krav:
I forarbejdningsprocesser skal råmaterialet tilføres maskinen uden afbrydelser. Derfor skal stablens højde på den bærende enhed permanent registreres.
Krav:
For at kunne positionere køretøjer og vogne skal afstanden til et fastlagt referencepunkt måles.
Løsning:
Sensorerne ODSL 8 og ODS 9 er med deres høje opløsning i nærområdet egnet til kontrol af referencepunkter. Der fås robuste plast- og metalhuse.
Løsning:
Sensorerne ODS 9 med ODSL 96 med forskellige opløsninger og rækkevidde gør det muligt at måle højden på forskellige stablede objekter.
Løsning:
Sensorerne ODSL 30 og ODS 10 er egnet til positionering grundet deres høje rækkevidde på op til 65 meter og en laser med fokus. Der fås varianter med og uden reflektor.
Om produkt ODSL 8
Om produkt ODS 9
Om produkt ODS 9
Om produkt ODSL 96
Om produkt ODSL 30
Om produkt ODS 10
null