Dynamisk referencesensor DRT 25C

Specialiseret til emballeringsmaskiner til konfektureprodukter og bagværk

Forskellige former og forskellige overflader: på emballeringsmaskinernes (HFFS, FS, Thermoform og VFFS) transportbånd med konfektureprodukter og bagværk skal sensorerne kunne registrere et utal af forskellige produkter og folier. Desuden skal de være i stand til at fortsætte med registreringen, også hvis produkterne udskiftes, uden at man er nødtaget til at foretage en ny montering.
Den dynamiske referencesensorer DRT 25C er specialiseret inden for dette anvendelsesområde. Den arbejder pålideligt med registrering af flade og kugleformede produkter og med registrering af transparente og meget skinnende folier samt uregelmæssige former og konturer.
Sensorens innovative detektionsmetode med den enestående referenceteknologi og tre lyspletter benytter ikke produktet, men derimod transportbåndet som reference. Således registrerer sensoren DRT 25C vilkårlige objekter som værende en ‚afvigelse‘ i båndets overflade. Således er detektionen uafhængig af produkternes forskellige overflader, som f.eks. farve, glans og transparens.

Dine fordele

 • Sikker detektion af objekter, også når det gælder komplicerede former og overflader. Sørger for højt maskingennemløb og undgår standsninger
 • Intet justeringsarbejde ved nye produkter eller emballeringsmaterialer. Korte installeringstider gør det muligt med større produktionsmængder.
 • Hurtig og enkel indstilling af sensoren pga. automatisk indlæring af båndoverfladen via Teach-knappen. Det er således kun nødvendigt med en universel monteringsposition for alle objekter.
 • Pålidelig drift også ved tilsmudsning og vibration af transportbåndet
 • IO-Link til enkel integration af ekstra funktioner til maskinstyringen, f.eks. advarsler ved for kraftig tilsmudsning, brug af den i sensoren indbyggede tæller eller låsning af Teach-knappen

Anvendelse/applikation

Registrering af produkter på transportbånd på primære emballeringsmaskinerKrav:
For at kunne styre kø-strækningen og svejsebjælken skal forkanterne på produkterne kunne registreres sikkert på transportbåndet. Sensoren skal sikkert kunne registrere produkter med vanskelige geometrier, dvs. lige fra meget flade til meget høje produkter for at forhindre maskinstandsninger pga. fejldetektioner. Sensoren skal være nem at montere til alle produkter.

Løsning:
DRT 25C registrerer sikkert det komplette sortiment, dvs. fra små og flade til høje og kugleformede produkter - også ved uregelmæssige former og omrids. Således er det muligt at udstyre maskiner med kun én sensor, uanset hvad anvendelsesformålet er. Ved hjælp af 1-knap-Teachfunktionen er DRT 25C ydermere nem at indstille.

Til Artikelliste DRT 25C
Registrering af produkter på transportbånd på sekundære emballeringsmaskinerKrav:
For at opnå en problemfri styring af kø-strækningen skal forkanterne af de forskellige materialers emballage og med de mange forskellige overflader kunne registreres sikkert. Ved produktskift eller udskiftning af emballeringsfolie ønskes intet ombygnings- eller justeringsarbejde på sensoren.

Løsning:
Den enestående teknologi i DRT 25C anvender transportbåndets overflade som reference. Dette gør selve detekteringen uafhængig af overfladeegenskaberne på det anvendte materiale, såsom farve, glans og transparens. Ved et produktskift er det således ikke nødvendigt med ny justering af sensoren.

Til Artikelliste DRT 25C

Highlights i al sin enkelhed

Tre stråler til maksimal pålidelighed

Uanset hvilken form konfektureprodukterne og bagværket samt deres emballeringer har: med de tre lysstråler registrerer DRT 25C på sikker vis forkanterne på objekterne og sørger således for problemfri forløb uden maskinstandsninger. Også produkter med åbninger, såsom kringler, registreres sikkert som en sammenhængende del som følge af den brede detektering.
Lige fra transparente til meget skinnende

emballage med forskellig farve og transparens registreres sikkert vha. reference-teknologien som en »afvigelse" af transportbåndets overflade. Således kan maskiner, som forarbejder et stort sortiment af forskellige folier, udstyres med blot en sensortype.
Intet monteringsarbejde ved skift af produkter

Første gang sensoren skal indstilles, benyttes båndets overflade som reference og indlæres herved via tryk på Teach-knappen. Efter skift af produkt er det ikke nødvendigt at ændre på denne indstilling, da referencen ikke har ændret sig. Desuden kan monteringspositionen og justeringen af sensoren fortsat benyttes, ovenikøbet til de mest differentierede objekter. Således bortfalder eventuelt monteringsarbejde til sensoren, hvis der skiftes til et andet produkt.
Enestående referenceteknologi

DRT 25C arbejder med båndets overflade som dynamisk reference til registrering af objekterne. Båndets overfladeegenskaber indlæres via Teach-knappen. Efterfølgende genkender sensoren alle objekter, som ikke er i overensstemmelse med båndets overflade. Sågar tilsmudsninger på transportbåndet kan tilpasses med denne teknologi.

Tekniske egenskaber

 • Reference-teknologi og tre LED-lyspletter til sikker objektregistrering ved meget forskellige former og overflader
 • Stort arbejdsområde til transportbånd-afstand fra 50 til 200 mm
 • Høj lydfrekvens fra 750 Hz til bånd-hastigheder på op til 2 m/s
 • Enkel indstilling via en indlæringsknap (Teach-knap)
 • IO-Link interface til standardiseret kommunikation med maskinstyring i dual channel princip eller i SIO-mode
 • Kompakt hus: kun 15 mm x 42,7 mm x 30 mm til universel anvendelse