Sikker objektdetektion
også i forbindelse med
LED-belysning i hallen

En forbedret aktiv fremmedlysundertrykkelse forhindrer fejlkoblinger

Ved diffuse sensorer i serierne 3C, 25C, 46C og 49C er den aktive fremmedlysundertrykkelse blevet udvidet, og således øges også funktionssikkerheden. Sensorerne bliver ikke påvirket af direkte lys fra LED-belysningen i hallen. Der opstår således ingen fejlkoblinger.

null

Objektregistrering i fabrikshallen: Kollision af lysstråler kan medføre fejlkoblinger

I produktions- og monteringsområdet monteres sensorer til objektregistrering mellem hjulene på transportbåndet, ofte af pladshensyn. En modtager eller reflektor kan ikke anbringes her. Derfor anvendes diffuse sensorer med baggrundsafblændning.
Loftbelysningen består af impulslys. Disse impulser kan ikke ses med det blotte øje. Hvis optikken i de monterede sensorer vender mod hallens loft, kan der opstå en fejlkobling, hvis impulslyset kolliderer med en sensors impulslys.

Monteringssituation for sensoren inden for transportteknik Monteringssituation for sensoren inden for transportteknik

Løsning: Diffus sensor med aktiv fremmedlysundertrykkelse (A²LS)

Vores diffuse sensorer har i flere år været udstyret med integreret fremmedlysundertrykkelse.
Med denne funktion kan sensoren skelne mellem fremmedlys og det lys, som objektet reflekterer. Såfremt der registreres fremmedlys, tidsforskydes sendeimpulserne, således at disse ikke kan kollidere med impulserne fra loftbelysningen.

Højfrekvent impulslys ved LED-belysning øger risikoen for fejlkoblinger

Derfor anvendes i højere grad moderne LED-belysning af hensyn til effektiviteten. Her har lyset en betydeligt højere impuls end ved almindelig loftbelysning, f.eks. med neonrør. I en sådan belysningssituation har den hidtidige metode med fremmedlysundertrykkelse sine begrænsninger.

Kollision mellem LED-impulslys med sensorens impulslys Kollision mellem LED-impulslys med sensorens impulslys

NYHED: Forbedret aktiv fremmedlysundertrykkelse med høj hastighed og parallel signalforarbejdning

For at kunne leve op til de ændrede krav har vi optimeret fremmedlysundertrykkelsen i de diffuse sensorer i serierne 3C, 25C, 46C og 49C betydeligt. I disse serier er der integreret ASIC-baserede elektronikplatforme med en høj hastighed og mulighed for en parallel signalforarbejdning.
En sådan funktion muliggør en meget hurtig analyse af højfrekvent fremmedlys og sensorens reaktion herpå. Denne tilpasser sendetidspunktet for impulsen, således at denne udsendes, når LED-lyset ikke udsender impulser.

Forskydning af sendetidspunktet vha. sensoren for at undgå kollision Forskydning af sendetidspunktet vha. sensoren for at undgå kollision

Vores HF-varianter lever allerede nu op til fremtidens krav

Vi forventer, at den hidtidige udvikling med en fortsat stigende impulsfrekvens for LED-belysningen fortsætter. Derfor har vi allerede udviklet varianter, som kan klare en intensiv bestråling og fremmedlysundertrykkelse, når det gælder særlig høj pulsfrekvens (HF).

HT 3CHT 25CHT 46CHT 49C
Mini-konstruktion
(11,4 x 34,2 x 18,3 mm)
med M8-tilslutning
Midi-konstruktion
(15 x 42,7 x 30 mm)
med M8- og M12-tilslutning.
Standardkonstruktion
(20,5 x 76,3 x 44 mm)
med M12-tilslutning
Standardkonstruktion
(31 x 104 x 55,5 mm)
med relækontakt og klemmetilslutning
Om produkt HT 3C Om produkt HT 25C Om produkt HT 46C Om produkt HT 49C
null