Specialsensorer

Pålidelig også ved krævende opgaver

I denne rubrik findes sensorløsninger, som skal opfylde helt særlige detektionsopgaver, eller som er udviklet til specielle applikationer. Her fås kontrast- og luminiscensaftastere, men også farvesensorer og systemer til kontrol af dobbelte ark og hæftesteder samt til detektion i tilfælde af overlapning.

Kontrastaftaster

Produktvælger

Kontrasten gør forskellen

Denne sensortype kan helt præcist registrere og sammenligne kontraster vha. forskellige lyskilder, såsom hvidlys, laser-rødllys eller RGB-lys, og med minimale signaler overføres disse informationer til processen. Grundet det automatiske valg af korrekt senderfarve er det muligt på sikker vis at detektere forskellige farvekombinationer og gråtoner.

Mere

Luminiscensaftaster

Produktvælger

Jeg ser, hvad du ikke ser

Denne sensortype genkender både synlige og usynligt selvlysende markeringer. Den leverer resultatet som koblingsudgang eller analog værdi og anvendes primært til at sortere og kontrollere i de områder, hvor andre detektionsmetoder ikke leverer pålidelige resultater, eller hvor markeringerne ikke skal eller må være synlige.

Mere

Farvesensorer

Produktvælger

Det er altid godt, når der er farver på

Denne sensortype genkender farver og sammenligner dem med en gemt referenceværdi. Disse sensorer er altid den rigtige løsning, når objektets farve eller markering kan benyttes som sorterings- eller kontrolkriterium. Resultatet udlæses - afhængig af systemets parametrering og foreskrevne toleranceværdier som skiftesignal.

Mere

Dobbeltarkkontrol/klæbestofkontroller

Produktvælger

Fuld kontrol over tryk og forarbejdning

Enheder til sikring af anlæggets disponibilitet og tilhørende logistik inden for den grafiske industri har i årevis hørt til en af vores hovedkompetencer. Ikke mindst fordi vi kan påvise praktisk erfaring og gennem årene har opbygget en solid knowhow inden for denne branche.

Mere

Kontrol af brud på udboringer

Produktvælger

Laser-envejsfotocelle til overvågning af værktøj og kontrol af brud på udboringer >1mm til hårde omgivende forhold i metalhus.

  • Robust metalhus
  • Signal-niveaudisplay
  • Pneumatisk tilslutning til rengøring
  • Alarmudgang

Mere