Sensoroplossingen voor gereedschapsmachines

Meer dan ooit is er vraag naar nauwkeurigheid en betrouwbaarheid bij gereedschapsmachines en de hierin geïntegreerde sensoren. Door de toenemende digitalisering worden echter ook netwerkverbindingen en dus sensorsystemen bij deze installaties steeds belangrijker.

 

"Het gaat bij sensoren allang niet meer alleen over het aansturen van processen – tegenwoordig moeten we hiermee vooral processen kunnen koppelen."

Michael Scalet, Industry Manager Machine Tools

In het kader van Industrie 4.0 en de toenemende automatiseringsgraad in de industriële productie, wordt de traceerbaarheid van werkstukken en bewerkingsstappen steeds belangrijker. Zonder intelligente en slimme sensoren is dit niet mogelijk. Hiermee worden processen transparant en worden gegevens door moderne cloud-oplossingen wereldwijd beschikbaar voor onderhouds- en bewakingstaken. Optische afstandssensoren, metende lichtschermen of de cameragebaseerde barcodelezer DCR 200i – veel van onze producten bieden op dit moment al interfaces voor intelligente veldbussystemen, zoals IO-Link of Ethernet en zijn zo gereed voor 4.0.

Gereedschapmachines en automatiseringssystemen

De productie van de toekomst is gebaseerd op flexibele structuren. Dat geldt voor afzonderlijke gereedschapmachines, tot aan productie-eenheden en volledig verbonden productiesystemen in een smart factory. Steeds zijn de processen binnen en tussen de afzonderlijke componenten op elkaar aangesloten en geautomatiseerd. Dit verhoogt de productiviteit en zorgt voor een efficiënter materiaalgebruik en een betere productkwaliteit. Daarom gaat het bij sensoren allang niet meer alleen om het aansturen van processen – tegenwoordig moeten ze vooral processen koppelen.

De hoogste installatiebeschikbaarheid en gecertificeerde kwaliteitsstandaarden

Onze sensoren ondersteunen u op alle gebieden van automatisering, kwaliteitsborging, traceerbaarheid en machineveiligheid. Daarnaast werken ze gebruiksvriendelijk bij ingebruikname en vervanging. Intelligente apparaten zorgen met doordachte functies voor een probleemloze productie en aanlevering van materialen. Hierbij kunt u rekenen op kwaliteit op de lange termijn en betrouwbare beschikbaarheid van de sensoren. Zo garanderen en behouden onze producten de hoge beschikbaarheid van uw installatie.

Compromisloze veiligheid

De voortschrijdende automatisering stelt steeds weer nieuwe eisen aan de veiligheid van mensen en machines. Met onze specifieke applicatie-knowhow en ruim 30 jaar ervaring op het gebied van machineveiligheid bieden wij een unieke kijk op veiligheidstechniek in toepassingen. Met ons Safety-portfolio met hoogwaardige producten, intelligente systemen en competente technische dienstverlening bieden wij u doelgerichte oplossingen.

Toepassingsgebieden en highlight producten

Hydrauliek- en excenterpersen

Sensoroplossingen voor hydrauliek- en excenterpersen

Hydrauliek- en excenterpersen worden binnen het gehele spectrum van de metaalbewerking toegepast. Bij het persen van plaatwerk met handbediende persen moet de bediener betrouwbaar worden beschermd tegen letsel. Naast een op de arbeidsveiligheid geoptimaliseerde bediening, bijv. door een gedwongen tweehanden-bediening, moeten de beveiligingen zo zijn ontworpen, dat ze niet kunnen worden omzeild. Om te kunnen voldoen aan EN 692/693 moet het proces van de persbeweging bij mechanische en hydraulische persen door een veiligheidsbesturing worden bewaakt. Onze sensor- en besturingsoplossingen kunnen intelligent in de machineprocessen worden opgenomen en beveiligen ze betrouwbaar en beveiligd tegen manipulatie.

 

 1. Beveiliging van gevaarlijke punten / MLC 500
 2. Beveiliging van gevaarlijke punten met bescherming tegen er onder grijpen / MLC 500 Host / Guest
 3. Beveiliging van gevaarlijke punten / MLC 500 V-variant
 4. Controle van de gesloten toestand van deuren / S- en MC-/ RD-series
 5. Koppeling van veiligheidssensoren / MSI 400
 6. Bewaking van het persproces / MSI 400 F50-varianten
 7. Programmering van de besturing / MSI.designer

Stans- en lasersnijmachines

Sensoroplossingen voor stans- en lasersnijmachines

Stans- en lasersnijmachines snijden zeer snel en nauwkeurig kleine onderdelen uit grote platen. Bij de bewerking van platen door stansen of lasersnijden is de arbeidsveiligheid van groot belang, omdat met een hoge druk en met laserstralen met een hoog vermogen wordt gewerkt. Bovendien moeten de toegepaste sensorsystemen zeer kleine stansdelen kunnen detecteren, om een storingsvrij productieproces te waarborgen. Onze sensoroplossingen beveiligen de gevaarlijke zones betrouwbaar en flexibel en beperken de invloed op de werkprocessen tot een minimum. Bovendien controleren sensoren de beschikbaarheid van gereedschappen, voorkomen ze botsingen en controleren ze de uitworp.
 

 1. Toegangsbeveiliging, eenzijdig / MLD 500
 2. Toegangsbeveiliging, meerzijdig / MLD 500
 3. Uitworpcontrole / CSR
 4. Controle van bakvulniveaus / CSR / CSL
 5. Aanwezigheidscontrole van het gereedschap in de stanskop / LV en KF
 6. Voorkomen van een botsing tussen plaatwerk en machine / ODSL 9 / HT46C
 7. Visuele bewaking van de machineruimte aan de achterkant / LCAM 408i

Pijp- en draadbuigmachines

Sensoroplossingen voor pijp- en draadbuigmachines

Pijp- en draadbuigmachines buigen en besnijden rondmateriaal. Omdat op deze machines materiaal in verschillende lengten wordt verwerkt, moet de zonebeveiliging bij de buigkop van de machine flexibel kunnen worden aangepast aan de verschillende afmetingen. Net zo belangrijk is een betrouwbare aanwezigheidscontrole van het materiaal – onafhankelijk van de oppervlaktegesteldheid. Onze eenvoudig parametreerbare laserscanners maken het hierbij mogelijk beveiligde zones met verschillende grootten snel te configureren en ze zijn zeer robuust en bestand tegen deeltjes die bijv. tijdens het bewerkingsproces kunnen loskomen van het materiaal. De optische sensoren kunnen de meest uiteenlopende oppervlakken betrouwbaar detecteren, omdat ze verregaand remissie-onafhankelijk werken.
 

 1. Beveiliging van de buigzone / RSL 400
 2. Bewaking van de gesloten toestand van de beschermkap / MC 300 / RD 800
 3. Koppeling van veiligheidssensoren / MSI 400
 4. Aanwezigheidscontrole / serie IS
 5. Aanwezigheidscontrole / serie 46C

Bewerkingscentra

Sensoroplossingen voor bewerkingscentra

In bewerkingscentra worden objecten van verschillende materialen gefreesd, gedraaid en geboord. De voorwaarde voor de zeer nauwkeurige bewerking van werkstukken in complexe bewerkingscentra is de beschikbaarheid van het juiste gereedschap voor de betreffende werkstap. Naast de aanwezigheid en identificatie van het gereedschap moet bovendien de boor of frees ook op gereedschapsbreuk worden gecontroleerd. Onze cameragebaseerde codelezer detecteert betrouwbaar of het juiste gereedschap voor de betreffende bewerkingsstap is geplaatst en onze gerichte laser-fotocellen controleren met hun zeer kleine lichtvlek of zelfs de kleinste boor of frees nog intact is.
 

 1. Aanwezigheidscontrole / serie IS
 2. Controle op gereedschapsbreuk / BKL 706
 3. Gereedschapsidentificatie / DCR 200i
 4. Visuele bewaking van de machineruimte / LCAM 408i
 5. Beveiliging van gevaarlijke punten / MLCS 520

Kantpersen

Sensoroplossingen voor kantpersen

In kantpersen, afkantpersen of kantbanken worden verschillende plaatwerkdelen geproduceerd door buigen. De hiervoor benodigde, deels extreme krachten en grote afmetingen van de geproduceerde onderdelen, vereisen verschillende veiligheidsinrichtingen. Met onze robuuste veiligheidslichtschermen kunnen wij gevaarlijke punten naar behoefte beveiligen. Een grote diversiteit aan lichtschermvarianten waarborgt hierbij maatwerkoplossingen voor de meest uiteenlopende eisen. Moderne en zeer flexibele blanking-functies ondersteunen de aanpassing aan verschillende werkstukken en maken de toepassing veilig en hoogst efficiënt.
 

 1. Beveiliging van gevarenzones / beveiliging tegen er onder grijpen / MLC 500
 2. Toegangsbeveiliging van ruimte aan achterkant / MLC 500 / MLD 500
 3. Koppeling van de veiligheidssensoren / Serie MSI

Metaalzaagmachines

Sensoroplossingen voor metaalzaagmachines

Metaalzaagmachines zagen pijpen of massief materiaal verspanend. Om ongeplande stilstand te voorkomen, moet tijdens het verspaningsproces bij het zagen worden gecontroleerd of voldoende productiemateriaal aanwezig is. Dit is vooral bij rondmateriaal, dat vaak sterk reflecteert, niet altijd eenvoudig. Tijdens het instellen moet bovendien worden gewaarborgd dat de zaag niet kan aanlopen, om de bediener betrouwbaar tegen zwaar letsel te beschermen. Onze schakelende sensoren detecteren ook materialen met een verschillende oppervlaktegesteldheid betrouwbaar en maken zo ook grotere voedings- en zaagsnelheden en dus een hoge doorloopsnelheid voor de machine mogelijk. Intelligent geplaatste rolschakelaars waarborgen bovendien dat de machine tijdens het instellen en de reparatie niet opstart.

Plaatwerktoevoer

Sensoroplossingen voor plaatwerktoevoer

Met een plaattoevoer wordt de van de coil afgewikkelde plaat toegevoerd aan een snijmachine of een pers. Bij de start van het afrolproces is een snelle en eenduidige identificatie van het materiaal vereist. Tijdens het afrolproces moet de plaat daarna worden gecontroleerd op gelijkmatig afrollen, om een nauwkeurige verdere verwerking bij het op maat snijden te waarborgen. Aan het einde van de plaatrol moet deze zo snel mogelijk worden vervangen, zodat het werkproces met minimale stilstand kan worden voortgezet. Onze schakelende sensoren detecteren het roleinde betrouwbaar en onze metende sensoren maken door een lus- en randbesturing een soepel procesverloop bij de plaattoevoer mogelijk.

Robot-werkzones

Sensoroplossingen voor robotwerkzones

Voor het geautomatiseerd laden en ontladen van gereedschapsmachines worden vaak industriële robots toegepast. In zogenaamde robotcellen worden hierbij binnen de kortst mogelijke tijd talrijke zwenk- en grijpbewegingen uitgevoerd. Deze zones moeten betrouwbaar en ruim worden beveiligd tegen toegang. Voordat de robot een deel oppakt, moet het eenduidig worden geïdentificeerd, zodat de juiste bewerkingsstap wordt uitgevoerd. Onze laserscanners bewaken grote gevarenzones rondom robotcellen betrouwbaar. Moderne codelezers kunnen eenvoudig worden geparametreerd en onderscheiden zich door hoge leesprestaties. Zo wordt gewaarborgd dat de voor het werkstuk voorziene volgende werkstap wordt uitgevoerd.
 

 1. Zonebeveiliging / RSL 400
 2. Toegangsbeveiliging / MLD 500
 3. Identificatie type, serienummer / DCR 200i
 4. Aanwezigheidscontrole serie / IS / LV en KF

Applicatieberichten

 • Bühler is overtuigd van het beveiligen van gevarenzones met veiligheidslaserscanners scanner
  Meer informatie
   
 • Elektrostatische poedercoating - een economische en ecologische oplossing!
  Meer informatie