Sensoroplossingen voor de intra logistiek

Als branchespecialisten kennen wij de toepassingsgebieden in de intra logistiek met haar specifieke eisen en ontwikkelen hierop afgestemde producten. Zo kunnen wij onze klanten concurrerende oplossingen voor de intra logistiek aanbieden. Marktleiders, zoals Amazon, Tesco of Zalando zetten de standaards, die uiteindelijk de meetlat vormen. Ontwikkelingen, zoals Same-Day- of One-Hour-Delivery vereisen een slimme logistiek en systemen met een hoge automatiseringsgraad. De basis wordt gevormd door intelligente sensorsystemen, die effectief werken en zo de hoogste installatiebeschikbaarheid waarborgen.

 

"De wereldwijde online-handel vraagt om steeds kortere reactietijden. Efficiëntie en automatisering zijn hierbij noodzakelijk. Onze sensoren maken een toekomstbestendige, dynamische magazijnlogistiek mogelijk."

Matthias Göhner, Industry Manager Intralogistics

 

Onze voor Industrie 4.0 geschikte sensoren zorgen voor efficiëntie en transparante processen. Elke individuele sensor wordt hierbij steeds krachtiger. Hierdoor kan het aantal sensoren worden gereduceerd. De sensoren testen zichzelf, waardoor stilstand vrijwel is uitgesloten. Door moderne cloud-oplossingen zijn de procesgegevens wereldwijd beschikbaar voor onderhouds- en bewakingstaken.

Complete leverancier voor intralogistiek

Als branche-expert streven we ernaar om voor elke toepassing in de intralogistiek de juiste oplossing te bieden. Met onze sensoren zorgen we voor een betrouwbare werking van systemen. Bij het allround zorgeloze pakket, bestaande uit oplossingen en service, hoort ook 24/7 service.

Onze slimme sensoren testen hun eigen functionaliteit en maken voorspellend onderhoud mogelijk. Zo is de hoogste installatiebeschikbaarheid gegarandeerd. Via de geïntegreerde interface is een wereldwijde datatransmissie, bijv. naar de Microsoft Azure Cloud, voor bewakings- en onderhoudstaken mogelijk.

Een snelle ingebruikname, intuïtieve bediening en een hoge performance onderscheiden onze productrange. Wij ontwikkelen voor onze klanten sensoren die door hun functionaliteit in het kader van het totale kostenplaatje kosten besparen, zoals de cameragebaseerde vakfijnpositionering met de IPS 200i.

Toepassingsgebieden en highlight producten

Stellingbedieningsapparaten

Sensoroplossingen voor stellingbedieningsapparaten

Stellingbedieningsapparaten zorgen voor het in- en uitslaan van goederen in geautomatiseerde hoogbouwmagazijnen. Snelheid en betrouwbaarheid van de stellingbedieningsapparaten – ook voor diepvriestoepassingen – zijn doorslaggevend voor de totale capaciteit en installatiebeschikbaarheid. Onze sensoroplossingen maken de best mogelijke werking van het stellingbedieningsapparaat mogelijk. Een dynamische en exacte in- en uitslag van de goederen zorgt voor een hoge doorloopsnelheid. Optisch vakbezetcontrole en doorschuifbeveiliging beschermen de opgeslagen goederen en de installatie betrouwbaar. De eenvoudige uitlijning van de sensoren maakt een snelle en storingsvrije ingebruikname mogelijk.

 1. Positionering (lineair, bochtrijdend) / BPS 300i
 2. Positionering (lineair) / AMS 300i
 3. Datatransmissie / DDLS 200
 4. Datatransmissie / DDLS 500
 5. Vakfijnpositionering enkeldiep op X- en Y-as / IPS 200i
 6. Vakfijnpositionering dubbeldiep op X- en Y-as / LSIS 472i
 7. Verticale positionering / HRTR 25B-XL, HT 46C
 8. Dwarsbalkpositionering enkel-/dubbeldiep / HT 46C, HT 10
 9. Vakbezetcontrole, doorschuifbeveiliging / HRT 25B (long range), serie 10
 10. Bewaking van vrije ruimte op het hefmiddel / serie 3C, 5, 25C, 46C

 

Shuttles

Sensoroplossingen voor shuttles

Shuttles zijn compacte magazijnvoertuigen voor automatische bediening van stellingmagazijnen, die parallel worden toegepast en zich verregaand onafhankelijk bewegen binnen de stellingconstructie. De dynamische shuttles moeten de goederen veilig transporteren, vrije ruimte betrouwbaar detecteren en botsingen voorkomen. Hiervoor zorgen onze sensoren voor vakfijnpositionering, voor detectie van vrije ruimte en aanwezigheidscontrole. Voor optimale positionering worden sensoren toegepast, die binnen enkele milliseconden kunnen schakelen. De ruimtebesparende sensoren kunnen ook in lage voertuigen goed worden geïntegreerd en maken een flexibel design mogelijk. Hun bedieningsvriendelijke ontwerp zorgt voor een snelle montage en ingebruikname.
 

 1. Botsbeveiliging (rijweg vrij) / serie 10, HRT 25B (long range)
 2. Rijwegeinde (referentiëring) / PRK 3C, HRT 3C
 3. Vakbezetcontrole enkeldiep / HT 3C, HRT 25B (long range)
 4. Vakbezetcontrole dubbeldiep / serie 10, HRT 25B (long range)
 5. Controle lastopname bakpositie / PRK 2, PRK 5
 6. Detectie van vingerpositie / IS 208
 7. Vakfijnpositionering / HT 3C L
 8. Positionering / serie 10, HRT 25B (long range)
 9. Ladingaanwezigheid / HT 25C, FT 5, FT 328
 10. Gangeinde / serie 10, HRT 25B (long range)

Lopende banden

Sensoroplossingen voor transportbanen

Transportbanen zorgen voor een continue goederenstroom. In de installatie moet aanwezigheid worden gedetecteerd, afmetingen en vulniveaus worden gecontroleerd en moeten ook barcodes betrouwbaar worden ingelezen. Zo wordt een soepel productieproces gegarandeerd. Een omvangrijk palet sensoroplossingen maakt een veilige en snelle objectherkenning mogelijk en beschermt mens en installatie. Individueel toepasbare leesprincipes, zoals barcode, 2D-code en RFID garanderen de hoogste flexibiliteit. Zelfs bij glanzende, donkere of met krimpfolie omwikkelde verpakkingen en onder zware omgevingscondities, bieden onze sensoren een betrouwbare detectie door hun hoge vermogensreserve. De intelligente bevestigingstechniek, snelle uitlijning en eenvoudige opname in bestaande systemen via veldbusinterfaces, zoals PROFINET, maken een snelle ingebruikname van onze sensoren mogelijk.
 

 1. Objectherkenning met lichtband / RK 46C.DXL3 VarOS
 2. Overstandscontrole van de palletbelading / CSL 710, CSL 505
 3. Toegangsbeveiliging zonder muting sensoren / MLC 530 SPG
 4. Beveiliging van palletoverdrachtsstation / MLD 300, MLD 500
 5. Palletidentificatie / BCL 500i
 6. Objectherkenning / serie 318B, 5, 25C, 28, 46C
 7. Vulgraadcontrole / LRS 36
 8. Bakidentificatie / BCL 300i
 9. Volumemeting / LSC 200
 10. Doosidentificatie / BCL 600i

Elektrische hangbanen

Sensoroplossingen voor monorails

Monorails zijn railgeleide transportsystemen, waarmee goederen van A naar B worden getransporteerd. Ze moeten flexibel toepasbaar zijn, de goederen exact positioneren en een efficiënt productieproces waarborgen. Een intelligent en doordachte sensorsysteem positioneert op de millimeter nauwkeurig, biedt een betrouwbare bescherming rondom en verhoogt de productiviteit van de installatie. Zo zorgt het barcode-positioneringssysteem BPS voor een veilige positionering in bochten, op hellingen en bij wissels. Bewakingssensoren garanderen een betrouwbare botsbeveiliging en veiligheidslaserscanners de beveiliging van gevarenzones. Krachtige identificatietechnologieën (barcode / 2D-Code / RFID) verhogen bovendien de productiviteit van de installatie.
 

 1. Positionering (bochtrijdend) / BPS 8
 2. Positionering (bochtrijdend) / BPS 300i
 3. Botsbeveiliging / HT 10
 4. Beveiliging van de lastafgifte- en lastopnamezone / RSL 400
 5. Chasissidentificatie / BCL 500i, BCL 600i
 6. Skididentificatie / RFM 12/32/62

Onbemande transportsystemen

Sensoroplossingen voor onbemande transportsystemen / schuifwagens

Onbemande transportsystemen (AGV) moeten snel, veilig en autonoom materiaal of goederen van A naar B transporteren. Afhankelijk van de toepassing en de aard van het te transporteren materiaal, zijn een automatische heftruck, een platformvoertuig of een trekker hier geschikt voor. De besturing van een AGV gebeurt via optische spoorgeleiding, rasternavigatie of zogenaamde natural navigation. Onze sensoroplossingen garanderen bovendien een nauwkeurige in- en uitslag van pallets, een veilig transport, ook bij snelheidsomschakeling, evenals een schokvrije overdracht van het transportgoed.
 

 1. Verticale positionering van het hefmiddel / AMS 300i
 2. Pallet- en dwarsbalkdetectie / serie 3
 3. Beveiliging van het rijtraject bij natural navigation / RSL 400
 4. Positiedetectie van het transportgoed / HRT 25B
 5. Koppeling van veiligheidssensoren / MSI 400
 6. Eindpositionering van het hefmiddel / IS 212
 7. Rasternavigatie / DCR 200i
 8. Fijnpositionering / IPS 200i
 9. Aanwezigheidscontrole van het transportgoed / serie 5
 10. Besturing van de transportband / serie 3
 11. Optische spoorgeleiding / OGS 600
 12. Beveiliging van het rijtraject / RSL 400

Schuifstellingen

Sensoroplossingen voor schuifstellingen

Schuifstellingen bieden de mogelijkheid het magazijnoppervlak economisch en efficiënt te gebruiken. De goederen in de individuele stellingen moeten indien nodig snel een veilig toegankelijk zijn. Onze sensoren waarborgen een exacte positionering en synchronisatie van stelling en aandrijving. Ook voor gang- en voetenruimtebeveiliging, evenals gangbewaking, biedt Leuze electronic maatwerk voor sensoroplossingen.

Orderpicken

Sensoroplossingen voor orderpicken

Bij het orderpicken worden goederen voor opdrachten van klanten of productieorders verzameld. Hierbij moeten de goederen betrouwbaar en gebruiksvriendelijk worden geïdentificeerd. Zowel bij de handmatige als bij de automatische toewijzing van materialen aan de betreffende opdracht waarborgen onze lezers een snelle verwerking van de opdrachten. Een betrouwbare en hoogwaardige identificatie verhoogt het economisch rendement aanzienlijk.

Kranen

Sensoroplossingen voor kranen

Met industriële kraansystemen worden goederen opgeslagen of tijdelijk opgeslagen. De automatisering van de positionering van de kraan zorgt voor een duidelijk effectiever productieproces. Het gebruik van onze sensoren verhoogt de procesbetrouwbaarheid, procesveiligheid, productiviteit en beschikbaarheid van de installatie duidelijk en draagt bovendien bij aan de bescherming van mens en materiaal. Door de optische datatransmissie wordt een verbinding van de kraan met de besturing tot stand gebracht. Afgestemd op de individuele behoeften van de meest uiteenlopende toepassingen, maken onze sensoren een exacte kraanpositionering en grijperbesturing mogelijk. Een botsbeveiliging voorkomt mogelijke botsingen.
 

 1. Datatransmissie / DDLS 500
 2. Datatransmissie / DDLS 200
 3. Botsbeveiliging, afstandsbewaking / serie 10, PRK 46C
 4. Eindpositiebewaking / IS 244
 5. Positionering / BPS 300i
 6. Positionering / AMS 300i, ODSL 30
 7. Grijperbesturing / ROD4plus
 8. Botsbeveiliging / MLD 500, SLS 46C

Applicatieberichten

 • Bürkert verhoogt de automatiseringsgraad in hun nieuwe fabriek
  Meer informatie 
   
 • Efficiënte, procesgestuurde toegangsbeveiliging zonder muting-sensoren 
  Meer informatie