Metende sensoren

Intelligente bewaking en regeling door metende sensoren

Metende sensoren kunnen actief afstanden controleren en ook andere parameters bewaken, om intelligent en zelfstandig acties te initiëren en bijv. regelend in te grijpen in processen. Hier vindt u een grote keuze aan technologieën en uitvoeringen, voor een zo efficiënt mogelijk en storingsvrij bedrijf van de installatie.

Optische afstandssensoren

Productselector

Licht aan – meting loopt

Deze sensoren meten met laser of LED snel en zeer nauwkeurig afstanden op de meest verschillende materialen en dit ook bij grote reikwijdten.

Meer

Ultrasoon-afstandssensoren

Productselector

Als men met licht niet verder komt

De ultrasoon-technologie maakt het mogelijk gedeeltelijk, resp. volledig transparante objecten betrouwbaar te detecteren en betrouwbaar afstandsmetingen uit te voeren. Bovendien zijn metingen in een stoffige, dampige of vochtige omgeving mogelijk.

Meer

Sensoren voor positionering

Op de millimeter nauwkeurig op de juiste positie

Bij installatieonderdelen die geautomatiseerd moeten samenwerken, is de op de millimeter nauwkeurige positionering van onderdelen of werkstukken zeer belangrijk. Wij bieden apparaten met twee werkingsprincipes. Enerzijds een laser-afstandsmeetapparaat dat t.o.v. een reflector meet en anderzijds een barcodepositioneringssysteem, waarvan de roodlichtlaser de positie en snelheid t.o.v. een barcodeband bepaald.

Meer

3D-sensoren

Mag het ook een dimensie meer zijn?

Deze sensoren bepalen hoogtecontouren. Bij bewegende objecten of door het verplaatsen van de sensor kunnen zo eenvoudig 3D-gegevens worden aangemaakt. De meetgegevens kunnen worden uitgevoerd voor verdere verwerking of kunnen voor een comfortabele objectmeting of -detectie in de sensor worden voorbewerkt.

Meer

Lichtgordijnen

Veel stralen zijn meer dan een

Onze metende lichtgordijnen bewaken een groot meetveld en geven meetinformatie uit dit veld. Afhankelijk van de parametrering en uitvoering zijn de apparaten geschikt voor talrijke meettaken met verschillende resoluties en kunnen ze worden opgenomen binnen verschillende veldbusomgevingen.

Meer

Barcode-positioneringssystemen

Productselector

Positiegegevens zonder limiet – "eindeloos", ook in bochten en op de millimeter nauwkeurig

De leeskop van het barcodepositioneringssysteem wordt langs een barcodeband bewogen. Deze berekent de absolute positiegegevens tijdens verplaatsingsbeweging op de millimeter nauwkeurig, tot een afstand van maximaal 10.000 m. De barcodeband is zeer eenvoudig te hanteren en kan zowel op een recht traject als in bochten worden geplakt. De hoogst mogelijke flexibiliteit, de meest eenvoudige montage, transparante diagnose, evenals een grote keuze aan geïntegreerde interfaces, zijn de sterke punten van dit systeem.

Meer

Metende vorksensoren

Productselector

Vork is gewoon een ander woord voor nauwkeurig

De vorkvorm biedt meetresoluties tot en met 0,014 mm met een hoge reproduceerbaarheid, zonder tijdrovende uitlijning. Een infrarood-lichtband belicht een regelcamera (CCD-regel) en levert afhankelijk van de belichte pixels en parametrering analoge of digitale uitgangssignalen.

Meer

Rotary encoders