Machine Safety Services

Installatieveiligheid vraagt om planning en verzorging

Duurzame arbeidsveiligheid begint met een professionele planning en stopt niet bij de inbedrijfstelling van de betreffende systemen. Met onze engineering-tools kunt u arbeidsveiligheid al vanaf het begin plannen. Tijdens bedrijf zijn daarna regelmatig controles en opleidingen noodzakelijk en worden ze ook voorgeschreven, om de probleemloze werking en bediening van de systemen te waarborgen. We bieden een omvangrijk en comfortabel pakket met al deze diensten rondom uw arbeidsveiligheidsmaatregelen.

Veiligheidsinspecties

Productlijst

Preventie is beter dan stilstand

Arbeidsveiligheid is iets voor hogere instanties – dit geldt in principe wereldwijd. In Duitsland wordt een regelmatige keuring van de machine wettelijk voorgeschreven. Veiligheidsinspecties dienen voor het behoud van de veiligheids- en kwaliteitsstandaards, evenals voor preventief onderhoud.

 • EU-conformiteit en rechtszekerheid door bewijsvoering van veiligheids- en kwaliteitsstandaards
 • Oplossingsvoorstellen voor het snel verhelpen van veiligheidsgebreken
 • Traceerbare en gedocumenteerde testresultaten volgens DIN ISO 9001:2000
 • Normspecifiek testprotocol
 • Minimalisering van het ongevallenriscio en perioden van machinestilstand
 • Hoge beschikbaarheid van de machine door regelmatige inspecties

Meer

Nalooptijdmeting

Productlijst

Veiligheidsinspectie zonder naspel

Alleen door een op basis van de nalooptijd van een machine voldoende gedimensioneerde veiligheidsafstand, wordt gewaarborgd dat de gevaar veroorzakende beweging tot stilstand is gekomen, voordat een persoon de gevarenzone heeft bereikt. Daarom behoren nalooptijdmetingen bij een vakkundige veiligheidsinspectie.

 • Uitvoering van 10 metingen per gevaarbrengende beweging, volgens de normen
 • Naar wens een grafische beoordeling van het remgedrag
 • Stop-activering door "Autohand", zonder ingreep in de machinebesturing
 • Gebruik van geschikte meetopnemers voor het betreffende machinetype: pulsgevers voor rotatiebewegingen (bijv. indextafels) en treklijngevers voor lineaire bewegingen
 • Gekalibreerde meetapparaten in de meest moderne uitvoering, gedocumenteerde testresultaten volgens DIN ISO 9001:2000

Meer

Veiligheidsadvies

Productlijst

In veilige handen

Onze experts zijn altijd volledig op de hoogte van de nieuwste stand der techniek en normen. Daarom kunt u er van verzekerd zijn, dat onze Safety Consulting u rechtszekerheid biedt. Draag uw verantwoordelijkheid gerust aan ons over – wij dekken de veiligheidsrisico's vroegtijdig af en bieden u gekwalificeerde hulp bij het implementeren van de noodzakelijke maatregelen.

 • Safety Consulting helpt bij het vermijden van veiligheidsgerichte fouten en bij het besparen van tijd en geld, verhoogt de machineveiligheid en zorgt voor rechtszekerheid voor de exploitant van de installatie
 • Bij risicobeoordeling, SISTEMA-berekeningen en tests wordt de verantwoordelijkheid overgedragen aan onze experts
 • Aan alle eisen van de Machinerichtlijn en CE wordt voldaan en er wordt gecontroleerd of alle documenten voldoen aan de wettelijke eisen en compleet zijn
 • Onze experts zijn onafhankelijk, hebben praktische ervaring en zijn altijd op de hoogte van de meest actuele stand van de normen en richtlijnen. Ze werken effectief, want ze kennen de installatie binnen en buiten uw branche en de gevaren en mogelijke oplossingen hiervan

Meer

Seminars en workshops

Productlijst

Opleidingen volledig naar uw behoefte

Ons opleidingsprogramma omvat naast productscholingen ook seminars m.b.t. de uitgangspunten van de Machinerichtlijn, CE-markering en praktijkgerichte veiligheidstechniek. Graag verzorgen we onze opleidingen ook bij u op locatie of in de Engels taal.

 • Compacte kennis rondom arbeidsveiligheid
 • Veiligheidsseminars belichten de punten waar het op aan komt bij ombouw en bedrijf van machines
 • Na de normen-workshop is de deelnemer altijd volledig op de hoogte van de normstatus
 • Productscholingen garanderen een optimale productkennis, zo kunt u applicatieproblemen herkennen en productiestilstand voorkomen
 • Directe dialoog tussen onze specialisten en deelnemers voor het uitwisselen van ervaringen, toepassingstips en probleemoplossingen
 • Een certificaat bewijst de deelname aan onze seminars

Meer