Recht naar het punt:
Onze optische
afstandssensoren
.

Nauwkeurig opmeten, positioneren, kwaliteitsborging van objecten

In hoog geautomatiseerde installaties, in de interne logistiek en productie, is het nauwkeurig bewaken en opmeten van afstanden elementair voor een wrijvingsloos proces tijdens dagelijks bedrijf.

Hiervoor worden afstandssensoren toegepast, bijvoorbeeld bij stapelhoogtemeting, kwaliteitsborging bij montagelijnen of voor het positioneren van voertuigen. Wij bieden een omvangrijk portfolio van optische afstandssensoren, dat het op het punt nauwkeurig opmeten, positioneren en kwaliteitsborging voor alle mogelijke objecten over grote en kleine afstanden mogelijk maakt.

null

Onze sensoren zijn gebaseerd op verschillende metende werkingsprincipes (triangulatiemeting, looptijdmeting, fasenmeting). Deze maken zowel een reproduceerbare meting van afstanden binnen een bereik van tienden van millimeters evenals grotere afstanden van meer dan 60 meter mogelijk. De meetgegevens kunnen via IO-Link worden overgedragen en via software in de machine worden geanalyseerd. Op basis van deze actuele waarden kunnen productieprocessen continu worden aangepast en geoptimaliseerd.

KwaliteitsborgingStapelhoogtemetingPositionering
Eis:
Bij montageprocessen moet de volledigheid of de uitlijning van de individuele bestanddelen worden gewaarborgd. Hiervoor moeten de referentiepunten worden gedefinieerd en gecontroleerd.
Eis:
Bij verwerkende processen moet het basismateriaal van de machine zonder onderbrekingen worden toegevoerd. Om dit te waarborgen moet de stapelhoogte op de ladingdrager continu worden geregistreerd.
Eis:
Voor positionering van voertuigen en schuifwagens moet de afstand hiervan t.o.v. een vooringesteld referentiepunt worden gemeten.
Oplossing:
De sensoren ODSL 8 en ODS 9 zijn door een hoge resolutie in de zone dichtbij geschikt voor de controle van referentiepunten. Er zijn robuuste behuizingen van kunststof en metaal beschikbaar.
Oplossing:
De sensoren ODS 9 met ODSL 96 met verschillende resoluties en reikwijdten maken hoogtemeting van de meest uiteenlopende gestapelde objecten mogelijk.
Oplossing:
De sensoren ODSL 30 en ODS 10 zijn door hun grote reikwijdte tot maximaal 65 meter en een gerichte laser geschikt voor het positioneren. Er zijn varianten met en zonder reflector beschikbaar.
Over het product ODSL 8
Over het product ODS 9
Over het product ODS 9
Over het product ODSL 96
Over het product ODSL 30
Over het product ODS 10