Datatransmissie- / besturingscomponenten

Snel en ongecompliceerd toegang tot gegevens

Naast de eigenlijke apparaattechnologie, neemt ook de overdracht van de gegevens, resp. het aansluiten van de apparaten aan de meest uiteenlopende veldbusomgevingen, een belangrijke plaats in en zal dit de bedieningsvriendelijkheid en flexibiliteit van uw installatie ten goede komen. Ontdek innovatieve aansluitconcepten en universele parametreeroplossingen, die ook bij u onverwachte efficiencypotenties zullen ontsluiten.

Datatransmissie

Productselector

Contactloze overdracht van informatie via infraroodlicht

Altijd als het erom gaat gegevens contactloos over te dragen, zijn de optische apparaten voor gegevensoverdracht de juiste keuze. Het toepassingsgebied van de datafotocel is primair de installatiebouw en wel overal, waar industriële netwerken, zoals PROFINET, PROFIBUS, DeviceNet of ethernet etc., moeten worden overgedragen naar bewegende installatieonderdelen.

Meer

Modulaire aansluiteenheden

Productselector

Dat is een mooie combinatie

Alle randapparatuur, zoals sensoren, veiligheidsschakelaars en camera's zijn zonder opname in een veldbusnetwerk of een besturingseenheid niet veel waard. Onze modulaire aansluiteenheden beiden afhankelijk van het apparaattype en toepassingsgebied variabele interfaces, die een eenvoudige koppeling van de identificatie-apparaten direct aan de veldbus mogelijk maken en zo zorgen voor een eenvoudige integratie van nieuwe apparaten in het systeem.

Meer

Veilige besturingscomponenten

Alleen één sensor maakt geen veilige werkplek

Alleen de efficiënte en betrouwbare opname van uw veiligheidssensoren in het machine-veiligheidscircuit maakt het mogelijk arbeidsveiligheid zo te implementeren, dat uw processen niet worden verstoord en toch de best mogelijke bescherming wordt geboden. Onze schakelapparaten en AS-interface-oplossingen bieden u nieuwe mogelijkheden.

Meer

Elektrische voeding

Een betrouwbare en machine-onafhankelijke elektrische voeding is een onderdeel van een optimaal en efficiënt sensorsysteem.

Meer