IO-Link: dé standaard
voor fabrieksnetwerken

DRT 25C

Als een van de grondleggers en technologische ontwikkelaars van IO-Link, hebben wij een brede knowhow en bieden wij een omvangrijk portfolio IO-Link-sensoren en systeemcomponenten, zoals IO-Link master en aansluittechniek.

U ontvangt altijd de meest recente technologie – zoals Smart Sensor profielen – en vele sensoren met extra functies, evenals koppelingsmogelijkheden in de cloud. Met onze netwerkoplossingen bent u het best uitgerust voor hedendaagse en toekomstige eisen aan de smart factory.

leuze_io-link_grafik

leuze_icon_io-link_diagnose

Kwaliteitsborging – de hoogste procestransparantie

 • De toegang tot alle proces- en diagnosegegevens, evenals apparaatinformatie is gewaarborgd.
 • De betreffende stand van de hardware en software is beschikbaar in de installatiedocumentatie.
 • Ingebouwde apparaten worden via de serienummers geïdentificeerd.
 • Receptinstellingen worden via een PLC beheerd. De sensor wordt hierbij geparametreerd volgens de eisen van de productieopdracht.

leuze_icon_io-link_diagnose

Diagnose – preventief onderhoud

 • Nauwkeurige diagnose-informatie maakt preventief onderhoud en het optimaliseren van de onderhoudsplanning mogelijk.
 • Het gegevensbeheer van de parameters is hierbij geautomatiseerd.
 • De servicemonteur kan de toepassing via diagnose op afstand voorbereiden.
 • De inspanningen bij het foutzoeken zijn duidelijk minder.

leuze_icon_io-link_diagnose

Ingebruikname – apparaatwissel eenvoudig gemaakt

 • Apparaattypen en toepassingsspecifieke benamingen zijn zichtbaar in de overkoepelende systemen.
 • De parametrering van een nieuwe sensor of actor gebeurt via de IO-Link-master of via een functiebouwsteen.
 • De parametrering is ook met enkele muisklikken door toegang op afstand mogelijk.
 • Sensorinstellingen kunnen eenvoudig worden gekopieerd en gedupliceerd.

leuze_icon_io-link_diagnose

Kostenbesparing – op alle niveaus

 • Een snelle projectplanning en ingebruikname spaart tijd en kosten.
 • Door het uniform maken van de aansluittechniek, wordt op de voorraadkosten bespaard.
 • Voor alle sensoren en actoren, onafhankelijk van de complexiteit hiervan – schakelend, metend, meerkanaals binair, mixed signal – is er een gestandaardiseerde, uniforme interface.
 • IO-Link spaart als totaalsysteem kosten op alle niveaus, van de projectplanning, ingebruikname tot reparatie en onderhoud.

Ontdek de Leuze
IO-Link productwereld

Speciale sensortechniek met IP69K voor de levensmiddelindustrie of standaard sensortechniek. Leuze biedt talrijke IO-Link sensoren voor de automatisering. Samen met de IO-Link masters laat IO-Link z'n kracht in het totale systeem tot z'n recht komen.

leuze_icon_muster

Ons aanbod:

 • Productvariëteit
 • Systeemkennis
 • Oplossing/Branche-expertise
Nu producten ontdekken

Toepassingsvoorbeelden

null

Vak-“bezet”-controle en doorschuifbeveiliging

Eis:
Voordat een pallet of bak wordt opgeslagen in een stellingvak, moet gewaarborgd zijn dat het stellingvak leeg is. Tijdens het inschuiven van de telescooparm of de vork, moet gewaarborgd zijn dat de opgeslagen goederen niet in de verkeerde richting worden geschoven.

Oplossing:
De lichttasters uit de serie HT 10 , 110 en HRT 25B herkennen ook de meest uiteenlopende pallets en bakken. Met hun nauwkeurige schakelpunten, kunnen ze op vrijwel elk stellingbedieningsapparaat worden toegepast voor vak-“bezet”-controle of doorschuifbeveiliging.

Voordelen IO-Link:

 • Bij eventuele vervanging worden de opgeslagen parameters van de voorganger overgenomen
 • Verbeterde diagnosemogelijkheden via onderhoud op afstand
 • Op afstand instelbare en afstelbare schakelpunten
null

Materiaaldiktemeting

Eis:
Voor het waarborgen van een optimaal stansproces, moet de materiaaldikte worden gecontroleerd. Hiervoor wordt de afstand tot het materiaal met een hoge resolutie gemeten.

Oplossing:
De sensoren ODSL 8 en ODS 9 meten de afstand met resoluties tot 0,01 mm en bieden de basis voor een hoge kwaliteit bij deze processtap.

Voordelen IO-Link:

 • Hoge procestransparantie door melding van relevante diagnosegebeurtenissen
 • Automatische parametrering door IO-Link-master of functiebouwsteen
 • Procesgegevens – bijv. de materiaaldikte van de plaat – zijn real time beschikbaar
 • Meetgegevens worden verliesvrij digitaal overdragen en verwerkt
null

Doorhang-/lusregeling

Eis:
Wordt bij getakte processen basismateriaal toegevoerd op coils, moet ter compensatie van toevoerschommelingen een lusregeling plaatsvinden. Hierbij moet worden gecontroleerd hoe sterk het materiaal is gespannen. Zo wordt door tijdig naregelen verhinderd dat deze breekt.

Oplossing:
De spanning van het materiaal kan worden bewaakt door het meten van de doorhang. De sensoren ODSL 8 , ODS 10 en ODSL 96 , kunnen door hun verschillende lichtvlekgeometrieën de doorhang van de meest uiteenlopende materiaaloppervlakken betrouwbaar meten.

Voordelen IO-Link:

 • Hoge procestransparantie door melding van relevante diagnosegebeurtenissen en meetgegevens in real time
 • Automatische parametrering door IO-Link-master of functiebouwsteen
 • Optimalisering door besturing of operator tijdens een lopend proces mogelijk
null

Onderdeelherkenning en typecontrole

Eis:
Bij de automobielchassisproductie moeten chassisonderdelen en verschillende varianten betrouwbaar worden herkend. De controles gebeuren tijdens lopende werkprocessen. De opbouw van het sensorsysteem moet mogelijkerwijs buiten het werkgebied van robots gebeuren.

Oplossing:
Onze compacte metende en schakelende TOF-sensoren ODS 110 / HT 110 zijn - ook bij krappe inbouwsituaties - de perfecte oplossing. Voor meetbereiken met meer dan 5 m reikwijdte, zijn de varianten ODS / HT 10 zeer geschikt. Ze kunnen ook buiten de robotcellen worden gemonteerd.

Voordelen IO-Link:

 • Bij model- of variantwisselingen worden nieuwe afstanden of schakelpunten van de sensoren gespecificeerd door de PLC, de sensor wordt onderdeelafhankelijk opnieuw geparametreerd
 • Actuele meetwaarden en procesgegevens zijn live beschikbaar
 • Optimalisaties kunnen tijdens een lopend proces worden uitgevoerd
 • Schakelpunten zijn op afstand instelbaar en afstelbaar
null

Herkenning van transparante objecten

Eis:
Transparante objecten op een transportband moeten - ook bij lastige omgevingscondities, zoals aanslag, condens of vervuiling - tijdens een lopend proces betrouwbaar worden gedetecteerd.

Oplossing:
Door het toepassen van een reflectorfotocel voor transparante objecten met IO-Link - zoals onze PRK 3C , PRK 55 of PRK 18B – worden omgevingsinvloeden herkend en geanalyseerd, zodat de machinebesturing kan reageren.

Voordelen IO-Link:

 • Uitvoer van procesgegevens in real time via dual channel:
 • Kanaal 1: snel triggersignaal via de schakeluitgang
 • Kanaal 2: configuratie en monitoring via IO-Link
 • Doorgeven van de werkelijke waarden en de schakeldrempels voor online procesdiagnose
null

Meting van de roldiameter

Eis:
De diameter van een materiaalrol moet worden gecontroleerd, om de trekkracht en afrolsnelheid van de machine te regelen en de restlooptijd voor een rolwissel te herkennen.

Oplossing:
Een optische of ultrasoon-afstandssensor - zoals de ODS 9 of de ODS 96B - meet de afstand van de sensor t.o.v. de rol. De meetwaarden worden digitaal via de IO-Link procesgegevens doorgegeven aan de machinebesturing. Een omzetting van de meetwaarden van analoog naar digitaal is onnodig.

Voordelen IO-Link:

 • Digitale overdracht van de afstandswaarden
 • Schakeldrempels kunnen door de machinebesturing worden ingesteld, afhankelijk van materiaal en oppervlak
 • Eenvoudige en snelle diagnosemogelijkheid
null

Herkenning van contrastmarkeringen

Eis:
Met een contrastsensor moeten drukmerken op een product worden herkend. De drukmerken en achtergronden kunnen per product verschillen.

Oplossing:
Er wordt een optische contrastsensor – zoals de KRT 3B of KRT 18B – toegepast, die via meerdere zenderkleuren de optimale contrastverhoudingen bepaalt. De zenderkleuren worden via een teach-routine eenmalig ingeleerd en in de sensor of de besturing opgeslagen. Via IO-Link kunnen daarna gedefinieerde en ingeleerde producten uit het receptengeheugen van de sensor worden geselecteerd of door de besturing worden overgedragen. Een nieuw teach-in-proces vervalt.

Voordelen IO-Link:

 • Bij een productwissel worden voorinstellingen van de recepturen overgenomen uit het geheugen
 • Doorgeven van de actuele werkelijke waarden van de contrastverhoudingen en analyse in de machinebesturing
 • Uitvoer van procesgegevens in real time via dual channel:
 • Kanaal 1: snel triggersignaal via de schakeluitgang
 • Kanaal 2: configuratie en monitoring via IO-Link
null

Herkenning van objecten in de folie

Eis:
Objecten die tussen twee foliebanen liggen, moeten worden herkend en in de breedte worden gemeten.

Oplossing:
Het metende lichtscherm van het type CML 730 met Power-Setting, doorstraalt de slechts deels transparante folies met zijn -op een hoog vermogen ingestelde- zender. Het aantal en de positie van de onderbroken stralen wordt via een IO-Link-interface doorgegeven aan de machinebesturing. Vooringestelde, materiaalafhankelijke straalparameters kunnen via IO-Link worden doorgegeven aan het lichtscherm.

Voordelen IO-Link:

 • Snel doorgeven van alle straalgegevens
 • Voorinstellingen via receptbeheer mogelijk
 • Eenvoudige diagnosemogelijkheid

Configuratiesoftware

Met de configuratiesoftware van Leuze kan eenvoudig een verbinding worden gemaakt met onze sensoren. Parametrering, configuratie of diagnose van sensoren en veiligheidsbesturingen is zo kinderlijk eenvoudig. Projecten kunnen zo snel en eenvoudig worden ontworpen.

leuze_icon_muster

Ons aanbod:

 • Configuratie
 • Visualisering
 • Programmering
Ontdek nu de softwaretools

Dit interesseert u wellicht ook:

null

Dual Channel – communicatieoplossing van de toekomst

Met het Dual Channel principe is het mogelijk gegevens afhankelijk van het toepassingsgebied beschikbaar te maken. Via kanaal 1 worden realtime gegevens, bijv. hoogfrequente triggersignalen doorgegeven. Via kanaal 2 gegevens voor procesbewaking en voor parametrering overgedragen. Zo zijn voor procesoptimalisering beide informatiesoorten parallel beschikbaar.

Naar White Paper

null

Smart Core – better safe than sorry

Een ongeplande stilstand is het slechtst denkbare scenario op elke productielocatie. De meest voorkomende oorzaak zijn defecte leidingen in kabelrupsen of robot-slangpakketten. Gebroken aders zijn lastig te herkennen.

Met de Smart Core kabel wordt een preventief waarschuwingssignaal gegeven bij 80% van de verwachte levensduur. Een onderhoudsmedewerker kan deze zo op tijd bij de volgende servicebeurt vervangen.

Meer informatie

null

Uw contactpersoon

Felix Düllo
Expert IO-Link
Felix.Duello@leuze.com

linkedin.com/felix-düllo