Sensoren voor positionering

Op de millimeter nauwkeurig op de juiste positie

Bij installatieonderdelen die geautomatiseerd moeten samenwerken, is de op de millimeter nauwkeurige positionering van onderdelen of werkstukken zeer belangrijk. Wij bieden apparaten met twee werkingsprincipes. Enerzijds een laser-afstandsmeetapparaat dat t.o.v. een reflector meet en anderzijds een barcodepositioneringssysteem, waarvan de roodlichtlaser de positie en snelheid t.o.v. een barcodeband bepaald.

Optische lasermeetsystemen

Productselector

De fascinatie van optische laserafstandmeting

De sensor AMS 300i berekent contactloos, snel en absoluut nauwkeurig afstanden tot bewegende installatieonderdelen met een reikwijdte van maximaal 300 m. Binnen een raster van milliseconden levert het laser-afstandsmeetsysteem via een unieke keuze aan Industrial Ethernet-, resp. veldbusinterfaces op de millimeter nauwkeurig de afstanden voor een dynamische regeling.

Meer

Positioneringssensoren gebaseerd op camera

Productselector

Stellingbedieningsapparaten – van grof- tot fijnpositionering

De cameragebaseerde sensor dient voor vakfijnpositionering van rij- (X-as) en hijswerk (Y-as) van het stellingbedieningsapparaat voor enkele of dubbel diepe stellingvakken. Hierbij worden de optredende afwijkingen t.o.v. de gewenste referentiepositie bij de absolute positionering geregistreerd. De referentiepositie wordt door eenvoudige boorgaten of reflectoren (markeringen) in de staalprofielen (dwarsbalken of staanders) vastgelegd bij de stellingvakken. Bevindt een boring zich binnen het werkbereik (zichtveld) van de sensor, levert deze via de geïntegreerde ethernet TCP/IP- of PROFINET-interface of via de 4 digitale schakeluitgangen de actuele positie t.o.v. de referentiepositie. Komen de actuele absolute positie en referentiepositie overeen, is de ideale positionering van het stellingbedieningsapparaat bereikt. De kleinste bouwgrootte, eenvoudige bediening via de geïntegreerde webserver of via parametreercodes direct bij de sensor, zijn slechts enkele van de hoogtepunten van dit apparaat.

Meer

Vakfijnpositionering LSIS 472i

Productselector

Vakfijnpositionering voor de eerste en tweede vakdiepte

De smart-camera LSIS 472i, een speciaal apparaattype binnen de LSIS 400i smart-camera-familie, is geheel gericht op de vakfijnpositionering, vooral bij een dubbele vakdiepte.
De LSIS 472i detecteert cirkelvormige gaten, resp. reflectoren en bepaalt de positieafwijking in X- en Y-richting relatief t.o.v. de gewenste positie. Met de geïntegreerde parametreersoftware webConfig, kan de camera via een browser worden geconfigureerd. Beeldoverdracht en dus de procesbewaking tijdens bedrijf is mogelijk en gebeurt via FTP.
De camera heeft een geïntegreerde ethernet TCP/IP en ook een RS232-interface. Bovendien zijn daarnaast 8 extra configureerbare digitale IO's, bijv. voor de positionering van een stellingbedieningsapparaat, beschikbaar.

Meer

Optische spoorgeleiding

Productselector

Snel naar het doel - spoorgeleiding via kantdetectie

De optische spoorgeleiding via kantdetectie, is een voordelige mogelijkheid voor het automatiseren van onbemande transportsystemen. Voor grote productie- en magazijnoppervlakken, waar de routes van de voertuigen steeds weer moeten worden gewijzigd, biedt de OGS 600 de optimale oplossing.

Meer