Skanery obszaru

Urządzenia te skanują otoczenie za pomocą szybko obracającego się laserowego promienia pomiarowego. W ten sposób mogą wykrywać obiekty znajdujące się nawet w dużym oddaleniu. Posiadając kąt rozproszenia wiązki 190° i zasięg pomiarowy do 65 m, skaner laserowy może monitorować ponad jeden hektar powierzchni. Wykrywanie obiektów odbywa się równolegle w maks. 4 polach identyfikacyjnych. Wygodne oprogramowanie konfiguracyjne RODsoft umożliwia konfigurację 8 par pól identyfikacyjnych i 4 pól identyfikacyjnych. Informacja o stanie jest wydawana przez interfejs szeregowy i opcjonalne wyjście ostrzegawcze. W przypadku serwisowym urządzenie można błyskawicznie wymienić i znowu uruchomić dzięki pamięci konfiguracyjnej ConfigPlug.