Rozwiązania czujnikowe w automatyzacji laboratoriów


W dziedzinie automatyzacji laboratoriów są trzy rzeczy, jakich oczekuje się od rozwiązań czujnikowych: niezawodność, bezpieczeństwo i przyjazność obsługi.

Słuszne wymagania wobec bezpieczeństwa są szczególnie wysokie w diagnostyce in vitro – w końcu chodzi tu o pracę w laboratorium z ludzkimi próbkami. Obowiązują tu niezwykle surowe przepisy, nie ma żadnych granic tolerancji. Oznacza to, że najwyższe wymagania są stawiane np. stosowanym bazującym na kamerom czytnikom kodów 1D i 2D z serii DCR 50 i DCR 200i. Ich wyrafinowana konstrukcja i szczególna optyka łączą szybkość, niezawodność, bezpieczeństwo i prewencyjną, zapobiegającą błędom przyjazność obsługi.

Niezawodny change management (zarządzanie zmianą)

Naszym celem jako eksperta branżowego jest zaproponowanie odpowiedniego rozwiązania dla każdej aplikacji w dziedzinie intralogistyki. Nasze czujniki zapewniają niezawodne działanie systemu. „Pakiet beztroski”, w którego skład wchodzą rozwiązania, obejmuje także serwis 24/7.

Kompleksowa certyfikacja

Nasze inteligentne czujniki kontrolują własną funkcjonalność i umożliwiają prewencyjną konserwację. Tym samym zapewniają maksymalną dostępność systemu. Za pośrednictwem zintegrowanych interfejsów możliwy jest globalny transfer danych w celach monitorujących i konserwacyjnych, np. do Microsoft Azure Cloud.

Międzykontynentalna sieć

Nasze inteligentne czujniki kontrolują własną funkcjonalność i umożliwiają prewencyjną konserwację. Tym samym zapewniają maksymalną dostępność systemu. Za pośrednictwem zintegrowanych interfejsów możliwy jest globalny transfer danych w celach monitorujących i konserwacyjnych, np. do Microsoft Azure Cloud.

Obszary zastosowań i produkty specjalne

Instrumenty Pre Analytic

Rozwiązania czujnikowe dla instrumentów Pre Analytic

W celu zagwarantowania integralności próbek oraz z powodów higienicznych i bezpieczeństwa do przygotowania analiz w coraz większym stopniu wykorzystuje się automatyczne rozdzielacze próbek. Niezależnie od liczby próbek zapewniają one niezawodne i szybkie przygotowanie oraz przyporządkowanie chaotycznie dostarczanych próbek i przede wszystkim uniknięcie krzyżowej kontaminacji. Dzięki dużym rezerwom funkcjonalnym z zakresu przygotowania analiz nasze rozwiązania czujnikowe gwarantują najwyższą dostępność instalacji. Przykładowo wydajne czytniki kodów kreskowych identyfikują informacje na fiolkach z próbkami i przygotowują je dla automatów analitycznych. Lub też w obrębie automatów z czujnikami optycznymi zapewniamy, że zamknięcia zostały prawidłowo usunięte i próbki są dobrze przygotowane do następnych etapów.
 

 1. Kontrola obecności / seria 2 / 3
 2. Identyfikacja kodów 1D / BCL 8
 3. Monitorowanie stanu zamknięcia klapy / MC 3x / RD 800
 4. Wykrywanie nakładek / seria 2 / 3
 5. Identyfikacja próbek / CR 50 / 55

Analizatory IVD

Rozwiązania czujnikowe dla analizatorów IVD

Nowoczesne procedury analityczne do badania płynów ustrojowych lub tkanek z biegiem czasu uległy dużej automatyzacji, aby procesy przebiegały możliwie wydajnie i bezpiecznie. Zarówno podczas obsługi, jak i przy przyporządkowywaniu próbek do pacjentów obowiązuje tu zerowa tolerancja błędów. Stosowane czujniki muszą wykazywać dużą przepustowość i być przy tym ekstremalnie małe, aby zajmować jak najmniej miejsca w instalacji. Nasze czytniki kodów kreskowych dla np. menzurek mogą posiadać wysokość zakresu odczytu 80 mm, aby być w stanie dokonywać niezawodnych odczytów już na krótkim dystansie. W zależności od miejsca zastosowania automatów i analizowanych objętości próbek, stosuje się rozwiązania typu Carousel, Single- lub Multi-Lane albo Point of Care. Maksymalna niezawodność to najważniejsza cecha naszych rozwiązań czujnikowych do analizy laboratoryjnej. Nasze wysokowydajne czytniki kodów kreskowych 1D lub 2D DCR 50 i DCR 80 są przy tym np. podstawowymi jednostkami funkcjonalnymi dla tych automatów. Muszą więc absolutnie jednoznacznie identyfikować próbki, aby wyniki analizy można było bezbłędnie przyporządkowywać. W automatach analitycznych stosuje się czujniki pojemnościowe jako system wczesnego ostrzegania dla zabezpieczenia procesów. Czujniki te sygnalizują nieplanowany wyciek ciekłych próbek. Nasza kurtyna świetlna CSL zabezpiecza wnętrze automatu i przykładowo zapobiega manipulowaniu próbkami.

 

 1. Identyfikacja kodów 1D / CR 50 / 55 lub CR 100
 2. Monitorowanie drzwi i klap / L 100 / MC 3x
 3. Kontrola poziomu napełnienia / DMU lub LCS lub LS 55 H2O
 4. Kontrola wysokości stosu produktów / ODSL 9
 5. Kontrola obecności / seria 2 / 3
 6. Identyfikacja kodów 1D na maks. 15 rzędach regałów / BCL 148
 7. Identyfikacja kodów 1D na maks. 6 rzędach regałów / BCL 300i
 8. Zabezpieczenie procesu / CSL 505
 9. Monitorowanie przecieków / LCS
 10. Kontrola poziomu napełnienia zbiorników / K-L-50ML-20 / LV 463 lub RKU 420
 11. Identyfikacja 1D i 2D / DCR 80 / 85
 12. Identyfikacja kodów 1D i 2D / DCR 40

Moduły automatyki

Rozwiązania czujnikowe dla Automation Modules

Do kompleksowych analiz próbki wymagają transportowania między różnymi automatami. Łączenie analizatorów w sieć coraz częściej odbywa się poprzez kompaktowe przenośniki drobnych elementów i roboty manipulujące. Poszczególne części muszą być przy tym przenoszone szybko, bezpiecznie i niezawodnie, a przede wszystkim muszą być bezbłędnie wykrywane i przyporządkowywane w kolejnych krokach analizy. Poza tym należy zapewnić możliwość nieprzerwanego śledzenia drogi próbki. Czujniki sprawiają, że transport próbek staje się sprawniejszy, a grożące integralności próbek niebezpieczeństwo przestoju analizatorów spada. Nasz kompaktowy, bazujący na kamerach czytnik kodów DCR 200i pozwala m.in. na szybkie wykrywanie kodów 1D lub 2D także podczas ruchu - umożliwia więc szybki transport próbek. Podczas transportu zbliżeniowe czujniki bezpieczeństwa jak MC 300 czy RD 800 monitorują stan zamknięcia pokryw ochronnych, a światła sygnalizacyjne wskazują status procesowy jednostek transportowych.
 

 1. Kontrola obecności / seria 2
 2. Identyfikacja kodów 1D i 2D / DCR 200i
 3. Monitorowanie stanu zamknięcia pokrywy ochronnej / MC 3x / RD 800

Instrumenty analityki wtórnej

Rozwiązania czujnikowe dla Post Analytic Instruments

Pewne zamknięcie próbek jest niezwykle istotne zwłaszcza podczas ich przechowywania, aby nie dopuścić do ich zanieczyszczenia. Magazynowanie może się odbywać nawet w temperaturze –80°C, w jakiej technika czujnikowa musi nadal sprawnie działać. Ponadto czujniki zapewniają śledzenie próbek do miejsca magazynowania. Dzięki czujnikom również po przeprowadzeniu właściwej analizy procesy przebiegają szybciej i sprawniej. Czujniki wyposażone w precyzyjne, elastyczne światłowody sprawdzają np. prawidłowe zamocowanie folii zamykających i zapewniają profesjonalne zakończenie procesu. Podczas przechowywania próbek czujniki np. serii 2 przejmują kontrolę obecności, pracując także w ekstremalnie niskich temperaturach.

 

 1. Kontrola obecności folii zamykającej / LV 46x Fibres
 2. Kontrola obecności / seria 2 / 3
 3. Identyfikacja kodów 1D i 2D / DCR 200i
 4. Monitorowanie stanu zamknięcia drzwi lub klap / S 420 / MC 300
 5. Sygnalizacja informacji dot. statusu / A7 / C3 / D9

Dygresja: Przeciwko COVID-19

Leuze konsekwentnie realizuje politykę koncentracji i zróżnicowania. Inaczej mówiąc: koncentrujemy się na tych gałęziach przemysłu, w których dysponujemy pogłębionym know how aplikacji i długoletnim doświadczeniem. Nasze technologiczne kompetencje, umiejętnie wykorzystane w istotnych segmentach rynku, pozwoliły na powstanie globalnych centrów aplikacji, w których my, Sensor People, jesteśmy szczególnie silni. Codziennie wykorzystujemy nasze doświadczenia , aby dostarczyć klientom najlepsze rozwiązania.

Jednym z naszym głównych obszarów zainteresowań jest Labor Automation, dla którego Leuze dostarcza czujników do urządzeń do analizy IVB (diagnostyka in vitro). W obecnej dobie urządzenia te pełnią bardzo ważne zadanie w walce przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jako specjaliści w dziedzinie Labor Automation i diagnostyce in vitro od lat jesteśmy dla naszych klientów niezawodnym partnerem, wytyczającym nowe szlaki. Wspólnie z naszymi klientami tworzymy technologiczne kamienie milowe i tworzymy przyszłościowe innowacje, które pozwolą im odnieść trwały sukces we wciąż zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Naszą motywacją jest ich sukces. Tym bardziej, jeśli chodzi o wspólny aktywny wkład w zwalczanie koronawirusa.

Jako przedsiębiorstwo high tech i czołowa firma innowacyjna z dziedziny techniki automatyzacji, my, Sensor People, dostarczamy naszym klientom z segmentu Labor Automation rozwiązań polegających na skanowaniu kodów kreskowych, prawidłowej identyfikacji i bezbłędnym przekazywaniu treści kodów do urządzeń analizujących – wszystko to umożliwia precyzyjne przyporządkowanie próbek. W ten sposób uzyskujemy przykładowo niezawodną ocenę tego, kto został przetestowany negatywnie, a kto pozytywnie i musi zostać poddany kwarantannie w celu chronienia swojego otoczenia i grup ryzyka oraz aby wyhamować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Gdy chodzi o niezawodną identyfikację próbek w laboratorium, w automatyzacji analizy obowiązuje zerowa tolerancja błędów. Wszystkie zainstalowane czytniki kodów muszą niezależnie od stosowanej technologii całkowicie niezawodnie odczytywać i przekazywać dalej kody. Ponadto gwarantujemy dostarczalność naszych produktów przez cały okres żywotności wykorzystywanych instrumentów laboratoryjnych. Naszym klientom zapewnialiśmy krótkie terminy dostaw nawet w czasach, gdy procesy logistyczne przebiegały w sposób utrudniony. Wspólnie z nimi koncentrujemy się na naszym wkładzie w rzeczywistość w tym trudnym czasie.

Raporty z zakresu aplikacji

Pobieranie