Rozwiązania czujnikowe dla intralogistyki

Jako specjaliści z branży znamy obszary zastosowania intralogistyki i wszystkie ich specyficzne potrzeby oraz rozwijamy specjalnie dopasowane do nich produkty. Dzięki temu możemy oferować naszym klientom konkurencyjne rozwiązania z dziedziny intralogistyki. Liderzy rynku, jak Amazon, Tesco czy Zalando wyznaczają standardy, które stają się punktem odniesienia. Zmiany takie jak dostawa tego samego dnia lub w ciągu godziny wymagają skomplikowanej logistyki i wysoko zautomatyzowanych centrów dystrybucji. Podstawą są inteligentne, wydajnie funkcjonujące systemy czujników, zapewniające maksymalną dostępność systemu.

„Globalny handel online wymaga zawsze szybszych czasów reakcji. Pożądana jest wydajność i automatyzacja. Nasze czujniki umożliwiają dostosowaną do przyszłości, dynamiczną logistykę magazynową.”

Matthias Göhner, Industry Manager Intralogistics

Nasze przystosowane do wymagań Przemysłu 4.0 czujniki zapewniają wydajny i przejrzysty przebieg procesów. Poszczególne czujniki stają się przy tym jeszcze bardziej wydajne. Dzięki temu można zmniejszyć liczbę czujników. Czujniki kontrolują się same, wskutek czego przestoje są niemal wykluczone. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom typu „Chmura” dane procesowe są dostępne do zadań konserwacyjnych i monitorujących na całym świecie.

Dostawca kompletnych rozwiązań dla intralogistyki

Naszym celem jako eksperta branżowego jest zaproponowanie odpowiedniego rozwiązania dla każdej aplikacji w dziedzinie intralogistyki. Nasze czujniki zapewniają niezawodne działanie systemu. „Pakiet beztroski”, w którego skład wchodzą rozwiązania, obejmuje także serwis 24/7.

Maksymalna dostępność instalacji

Nasze inteligentne czujniki kontrolują własną funkcjonalność i umożliwiają prewencyjną konserwację. Tym samym zapewniają maksymalną dostępność systemu. Za pośrednictwem zintegrowanych interfejsów możliwy jest globalny transfer danych w celach monitorujących i konserwacyjnych, np. do Microsoft Azure Cloud.

Oszczędność kosztów dzięki poprawie wydajności

Nasze produkty charakteryzują się szybkim uruchamianiem, intuicyjną obsługą i dużą wydajnością. Dla naszych klientów projektujemy czujniki, które dzięki swoim funkcjom przynoszą oszczędność kosztów w długofalowej perspektywie działania. Przykładem takiej funkcjonalności jest bazujące na kamerze precyzyjne pozycjonowanie na regałach przy użyciu IPS 200i.

Obszary zastosowań i produkty specjalne

Układnice do regałów

Rozwiązania czujnikowe dla układnic do regałów

Do zadań układnic do regałów należy wstawianie i wyjmowanie towarów ze zautomatyzowanych magazynów wysokiego składowania. Prędkość i niezawodność działania układnic do regałów – również w niskich temperaturach – mają decydujące znaczenie dla wydajności i dostępności całego systemy. Nasze rozwiązania czujnikowe umożliwiają optymalne funkcjonowanie układnicy do regałów. Dynamiczne i dokładne wstawianie i wyjmowanie towarów zapewnia duża przepustowość. Optyczne kontrole zajętości półek i zabezpieczenia przesuwu chronią magazynowany towar i system. Proste wyrównanie czujników umożliwia szybkie i bezbłędne uruchomienie.

 1. Położenie (liniowe, po skosie) / BPS 300i
 2. Położenie (liniowe) / AMS 300i
 3. Transfer danych / DDLS 200
 4. Transfer danych / DDLS 500
 5. Precyzyjne pozycjonowanie na regałach z pojedynczą głębokością w osi X i Y / IPS 200i
 6. Precyzyjne pozycjonowanie na regałach z podwójną głębokością w osi X i Y / LSIS 472i
 7. Pozycjonowanie regałów / HRTR 25B-XL, HT 46C
 8. Pozycjonowanie rygla z pojedynczą/wielokrotną głębokością / HT 46C, HT 10
 9. Kontrola zajętości półek, zabezpieczenie przesuwu / HRT 25B daleki zasięg), seria 10
 10. Monitorowanie wolnego miejsca na miejscach załadunku / seria 3C, 5, 25C, 46C

 

Wózki wahadłowe

Rozwiązania czujnikowe dla wózków wahadłowych (shuttles)

Wózki wahadłowe to kompaktowe wózki magazynowe do automatycznej obsługi hal magazynowych. Używa się ich równolegle i poruszają się one niezależnie od siebie. Dynamiczne wózki wahadłowe muszą bezpiecznie transportować towar, nieomylnie rozpoznawać wolne miejsca i unikać kolizji. Zapewniają to nasze czujniki do precyzyjnego pozycjonowania na regałach, do wykrywania wolnych miejsc i do kontroli obecności. Optymalne położenie zapewniają czujniki, które mogą się przełączać w cyklach trwających milisekundy. Zajmujące niewiele miejsca czujniki można montować na niskich wózkach. Ponadto pozwalają na elastyczną konstrukcję. Ich koncepcja przyjaznej obsługi skutkuje szybkim montażem i uruchomieniem.
 

 1. Zabezpieczenie przed najechaniem (wolny tor jazdy) / seria 10, HRT 25B (long range)
 2. Koniec toru jazdy (dyfuzyjny czujnik referencyjny) / PRK 3C, HRT 3C
 3. Kontrola zajętości półek o pojedynczej głębokości / HT 3C, HRT 25B (long range)
 4. Kontrola zajętości półek o wielokrotnej głębokości / seria 10, HRT 25B (long range)
 5. Kontrola przyjęcia obciążenia położenia zbiornika / PRK 2, PRK 5
 6. Wykrywanie położenia palców / IS 208
 7. Precyzyjne pozycjonowanie na regałach / HT 3C L
 8. Położenie / seria 10, HRT 25B (long range)
 9. Obecność ładunku / HT 25C, FT 5, FT 328
 10. Koniec korytarza / seria 10, HRT 25B (long range)

System transportu ciągłego

Rozwiązania czujnikowe dla systemów transportu ciągłego

Systemy transportu ciągłego zapewniają stały przepływ towarów. W instalacji trzeba wykrywać obecność, kontrolować wymiary i poziomy napełnienia oraz nieomylnie wczytywać kody kreskowe. Gwarantuje to bezproblemowy przebieg procesu produkcji. Szeroka paleta rozwiązań czujnikowych umożliwia skuteczne i szybkie wykrywanie obiektów oraz chroni ludzi i urządzenia. Indywidualnie stosowane zasady odczytu, takie jak kod kreskowy, kod 2D i RFID gwarantują najwyższą elastyczność. Nawet w trudnych warunbkach otoczenia, dzięki dużym rezerwie mocy nasze czujniki wykrywają niezawodnie nawet błyszczące, ciemne czy owinięte folią stretch zgrzewki. Inteligentna technika mocowania, szybkie wyrównanie i łatwa integracja z istniejącymi systemami, np. PROFINET za pośrednictwem interfejsów fieldbus umożliwiają uruchomienie naszych czujników bez niepotrzebnej zwłoki.
 

 1. Wykrywanie obiektów z pasem świetlnym / RK 46C.DXL3 VarOS
 2. Kontrola odległości przy załadunku palet / CSL 710, CSL 505
 3. Ochrona dostępu bez czujników mutingu / MLC 530 SPG
 4. Zabezpieczenie stacji przeładunkowych do palet / MLD 300, MLD 500
 5. Identyfikacja palet / BCL 500i
 6. Wykrywanie obiektów / seria 318B, 5, 25C, 28, 46C
 7. Kontrola stopnia wypełnienia / LRS 36
 8. Identyfikacja zbiorników / BCL 300i
 9. Pomiar objętości / LSC 200
 10. Identyfikacja kartonów / BCL 600i

Elektryczne kolejki podwieszane

Rozwiązania czujnikowe dla elektrycznych kolejek podwieszanych

Elektryczne kolejki podwieszane to szynowy system transportu, za pomocą którego towar jest transportowany z punktu A do B. Muszą one być elastyczne w użyciu, precyzyjnie pozycjonować towar i zapewniać wydajny przebieg produkcji. Inteligentne i przemyślane systemy czujników czujniki pozycjonują obiekty z milimetrową dokładnością, zapewniają skuteczną ochronę ze wszystkich stron i podnoszą produktywność instalacji. Przykładowo system pozycjonowania kodami kreskowymi BPS zapewnia bezbłędne położenie na zakrętach, wzniesieniach i zwrotnicach. Czujniki monitorowania gwarantują skuteczną ochronę przed kolizją, a laserowe skanery bezpieczeństwa stanowią zabezpieczenie strefy niebezpiecznej. Ponadto wydajne technologie identyfikacji (kod kreskowy / kod 2D / RFID) przyczyniają się do poprawy efektywności instalacji.
 

 1. Położenie (po krzywych) / BPS 8
 2. Położenie (po krzywych) / BPS 300i
 3. Ochrona przed kolizją / HT 10
 4. Zabezpieczenie obszaru odkładania i pobierania załadunku / RSL 400
 5. Identyfikacja wózków / BCL 500i, BCL 600i
 6. Identyfikacja skidów / RFM 12/32/62

Zautomatyzowane systemy transportowe

Rozwiązania czujnikowe dla zautomatyzowanych systemów transportowych / wózków jezdniowych

Zautomatyzowane systemy transportowe (samodzielne systemy transportowe) muszą szybko, bezpiecznie i autonomicznie transportować materiały lub towary z punktu A do B. Zależnie od zastosowania i rodzaju transportowanego materiału mogą być w nich stosowane automatyczne układarki, wózki platformowe lub ciągniki. Sterowanie samodzielnego systemu transportowego odbywa się za pomocą optycznego prowadzenia po śladzie, nawigacji rastrowej lub tak zwanej Natural Navigation. Nasze rozwiązania czujnikowe gwarantują ponadto precyzyjny załadunek i wyładunek palet, bezpieczny transport również przy zmiennych prędkościach oraz wolne od wstrząsów przekazywanie transportowanych towarów.
 

 1. Pionowe położenie środków przyjmujących obciążenia / AMS 300i
 2. Wykrywanie palet i półek / Seria 3
 3. Zabezpieczenie toru jazdy przy Natural Navigation / RSL 400
 4. Wykrywanie pozycji transportowanych towarów / HRT 25B
 5. Integracja czujników bezpieczeństwa / MSI 400
 6. Pozycjonowanie krańcowe środków przyjmujących obciążenia / IS 212
 7. Nawigacja rastrowa / DCR 200i
 8. Precyzyjne pozycjonowanie na regałach / IPS 200i
 9. Kontrola obecności transportowanych towarów / seria 5
 10. Sterowanie przenośnikiem transportowym / seria 3
 11. Optyczne prowadzenie po śladzie / OGS 600
 12. Zabezpieczenie toru jazdy / RSL 400

Regały przesuwne

Rozwiązania czujnikowe dla regałów przesuwnych

Regały przesuwne pozwalają na ekonomiczne i wydajne wykorzystanie miejsc magazynowych. Do towarów przechowywanych na pojedynczych regałach musi istnieć szybki i bezpieczny dostęp. Nasze czujniki gwarantują dokładne położenie i synchronizację regałów i napędu. Leuze electronic dysponuje także rozwiązaniami czujnikowymi idealnie dostosowanymi do zabezpieczania przejść i przestrzeni wokół nóg oraz do monitorowania przejść.

Komisjonowanie

Rozwiązania czujnikowe dla komisjonowania

Komisjonowanie oznacza kompletowanie towaru dla klienta lub w ramach zamówienia. Ogromne znaczenie ma tu niezawodna i przyjazna w obsłudze identyfikacja towaru. Zarówno w przypadku ręcznego, jak i automatycznego przyporządkowania towaru do danego zamówienia nasze czytniki gwarantują szybką realizację zleceń. Skuteczna i wydajna identyfikacja znacznie podnosi ekonomiczność.

Żurawie

Rozwiązania czujnikowe dla żurawi

Przemysłowe systemy żurawi służą do składowania i przechowywania towarów. Automatyzacja znajdowania położenia żurawia wyraźnie poprawia wydajność przebiegu procesu. Użycie naszych czujników znacznie poprawia bezpieczeństwo procesowe, produktywność i dostępność instalacji oraz przyczynia się do ochrony ludzi i materiału. Połączenie żurawia ze sterownikiem odbywa się za pośrednictwem optycznego transferu danych. Nasze dostosowane do indywidualnych potrzeb w najróżniejszych zastosowaniach czujniki umożliwiają precyzyjne pozycjonowanie żurawia i sterowanie wysięgnikiem. Ochrona przed kolizją pomaga unikać ewentualnych kolizji.
 

 1. Transfer danych / DDLS 500
 2. Transfer danych / DDLS 200
 3. Zabezpieczanie przed najechaniem, monitorowanie odstępu / seria 10, PRK 46C
 4. Monitorowanie położenia krańcowego / IS 244
 5. Położenie / BPS 300i
 6. Położenie / AMS 300i, ODSL 30
 7. Sterowanie wysięgnikiem / ROD4plus
 8. Ochrona przed kolizją / MLD 500, SLS 46C

Raporty z zakresu aplikacji