Seria 36

Selektor produktów

Seria 36 obejmuje uniwersalne rozwiązania czujnikowe, zapewniające wysoki poziom automatyzacji. Atrakcyjna cenowo linia czujników niezawodnie rozpoznaje obiekty na podstawie sprawdzonych zasad działania, uzupełnionych o rozwiązania specjalne do pewnego wykrywania obiektów odbijających światło. Obsługa urządzeń odbywa się intuicyjnie, dobrze widoczne z każdej strony wskaźniki LED oraz wyjście przełączające w wersji PNP lub NPN – do wyboru – umożliwiają łatwe uruchomienie i zapewniają wysoką kompatybilność z wieloma zróżnicowanymi aplikacjami.

Bariery świetlne jednokierunkowe

Selektor produktów

Niezawodny czujnik fotoelektryczny o dużym zasięgu, zoptymalizowanej geometrii wiązki światła ułatwiającej wyrównanie, stabilnym sposobie przełączania i wysokiej niezawodności działania.

Więcej

Fotoelektryczne czujniki refleksyjne

Selektor produktów

Niezawodne fotoelektryczne czujniki refleksyjne ze światłem czerwonym ze względu na wyjątkowo dużą rezerwę funkcjonalną gwarantują wysoką dostępność instalacji przy wielu zakresach zasięgu.

Więcej

Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła

Selektor produktów

Duży wybór refleksyjnych czujników fotoelektrycznych, które dzięki tłumieniu tła dostarczają niezawodnych wyników również przy zmieniającym się tle. Czujniki z czerwonym lub podczerwonym źródłem światła – do wyboru – umożliwiają pewne wykrywanie obiektów w różnych kolorach i o różnych właściwościach powierzchni.

Więcej