Det smarta är att våra kapacitiva sensorer kan detektera nästan alla material.

Kontaktlöst och utan reaktion

Kapacitiva sensorer möjliggör en tillförlitlig identifiering av nästan alla material i automatiseringen.

Med våra kapacitiva sensorer går det att registrera t.ex. vätske- eller bulkvarunivåer, antingen i direkt kontakt med mediet eller genom en icke-metallisk behållarvägg.

Utöver att positionera objekt kan sensorerna även användas till att övervaka materialflöden, skydda mot spill och identifiera läckage, t.ex. inom intralogistik och laboratorieautomatisering. Bland annat förpackningsindustrin kan dra stor nytta av innehållsövervakningen vid paketering av produkter och kontrollen av stapelhöjder, även vid reflekterande tryck. Vid närvarokontroller identifierar de kapacitiva sensorerna nästan alla material utan problem, inklusive reflekterande ytor.

I vår kompletta portfölj av optoelektroniska, induktiva och ultraljudsbaserade sensorer finns en passande lösning för alla detekteringsbehov.


SMARTER APPLICATION KNOW-HOW

Kapacitiva sensorer i praktiken

Applikationsmöjligheter

Kontroll av fullständighet inom förpackningsindustrin NivåövervakningLäckageövervakning av behållare med vätskor
Cylindriska sensorer
Extended Series
Cylindriska sensorer
Extended Series med IO-Link
Kubiska sensorer
Extended Series
Tekniska data Tekniska data Tekniska data