Leuze electronic

Ett framgångsrikt exempel på praktisk inriktning

När företaget Leuze electronic grundades för att utveckla sensorer för de egna textilmaskinerna i början av 60-talet, var det nog få som trodde att det skulle utveckla sig till dagens internationellt framgångsrikt agerande företag.

Idag utgör företaget en internationell framgångshistoria och står som få andra firmor som exempel för förutseende entreprenörskap. I dag anses Leuze electronic inte utan orsak vara ledande inom teknologin och är med sina dotterbolag och många distributörer aktivt på alla växande marknader i hela världen.

null