Emniyet hizmetleri

Makine emniyeti hizmetleri

Sürdürülebilir makine emniyeti, emniyet sistemlerinin profesyonelce planlanmasından başlayarak makinenin tüm kullanım ömrü boyunca devam etmektedir.

Deneyimli ve sertifikalı uzmanlarımızın oluşturduğu ekiplerimiz uygun destek sağlamaktadır.

Emniyet teknolojisine yönelik hizmetlerimiz

Makinenin kullanım ömrü boyunca karşılaştığı her süreç, makine emniyeti açısından kendine has gereksinimler getirmektedir. Hizmetlerimiz, üretici, entegratör ve üretim işletmeleri için gerekli tedbirlerin alındığına dair, ihtiyaca yönelik özel destek sunar.

Üretici / Entegratör

Üretici veya entegratör olarak sizler, makinenin geçerli yasalara, standartlara ve talimatlara göre emniyetli bir şekilde tasarlanmış olmasından sorumlusunuzdur.
Avrupa’da buna yönelik CE işaretli makine direktifi bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi

Faal şirket

Faal bir şirket olarak makinenizin emniyetinden siz sorumlusunuzdur. Düzenli tehlike değerlendirmesi kapsamında size destek veriyor ve koruyucu cihazların işlevselliğini kontrol ediyoruz.

Daha fazla bilgi

Modifikasyonlar

Makinelerin modifikasyonunda, risk değerlendirmesi yapılarak yeni tehlikelerin veya daha yüksek risklerin ortaya çıkıp çıkmadığı tespit edilmelidir. Avrupa’da, 2006/42/AT Makine Direktifi doğrultusunda yeni bir uygunluk değerlendirmesi gerçekleştirilmelidir.

Daha fazla bilgi

Makine emniyetine ilişkin yasalara ve talimatlara uyulması, hem personel hem de mali açıdan bir şirketteki kapasitelerin aşılmasına neden olan bir yönetim görevidir. İşyeri güvenliği alanındaki bilgilerin tasarımı ve sürekli olarak güncellenmesi karmaşık olup, ulusal ile uluslararası alandaki yasalar sürekli değiştiği için, standartların ve talimatları takip etmek kolay bir iş değildir.
Sertifikalı uzmanlarımız bu yönetim görevinde size destek vermekten memnuniyet duyacaktır. Bu şekilde yapılacak ortak çalışmayla birlikte ilgili uygulama durumuna yönelik güvenlik teknolojisi açısından verimli çözümler geliştirilebilecektir.

Danışmanlık

Danışmanlık hizmetimizle, makine emniyeti kapsamındaki yasalara ve talimatlara uymanız desteklenmektedir. Çalışanlarımız harici kurumlarca sertifikalandırılır ve düzenli eğitimlerle her zaman en güncel teknik seviyededirler.

Daha fazla bilgi 

Gelişim desteği

Uzun yıllara dayanan uygulama deneyimimiz ile sizlere makineniz için optimum koruma konsepti üzerinde çalışma ve hayata geçirme ve hızlı ile daha güvenli devreye alma konusunda destek sağlıyoruz.

Daha fazla bilgi 

Ölçümler ve kontroller

Koruyucu cihazların düzenli olarak test edilmesi, gerekli emniyet ve kalite standartlarına uygunluğu sağlar. Tecrübeli servis teknisyenlerimiz bu görevlerle sizlere yerinde destek sağlamaktadır.

Daha fazla bilgi