Emniyet uygulamaları

Çalışma noktalarının emniyet altına alınması

Çalışma noktalarının emniyet altına alınması

Gereksinim:

Bir makinenin veya tesisin çalışma noktası, elektro duyarlı bir koruyucu cihaz ile emniyet altına alınmalıdır. Emniyet ekipmanı ile çalışma noktası arasındaki gerekli mesafe mümkün olduğu kadar az olmalıdır.

 

Çözüm:

MLC serisinin emniyet ışık perdeleri 14-40 mm aralığındaki çeşitli çözünürlükler ile parmak ve el algılama işlemine imkan sağlamaktadır. Bu sayede emniyet sensörü ile çalışma noktası arasında düşük emniyet mesafeleri oluşturulabilir.

Çalışma noktalarının emniyet altına alınması, alttan kavrama veya korumanın gerisinde kalma ile

Gereksinim:

Çalışma noktasına erişim, emniyet ışık perdesiyle korunacaktır. Bu sensör alttan kavranabilir veya arkadan yaklaşılabilirse, bu durumların algılanması için bir başka emniyet ışık perdesi daha gerekli olur.

 

Çözüm:

Ardışık bağlanabilir emniyet ışık perdeleri MLC 520 ve MLC 520-S, 3 segmente kadar bağlantıya imkan vermektedir. Bunlar ortak bir bağlantı noktası üzerinden kontrole bağlanmaktadır. Bu sayede kurulum kolay ve hesaplı olmaktadır.

Koruma alanında izin verilen nesneler ile çalışma noktalarının emniyet altına alınması

Gereksinim:

Çalışma noktası emniyet altına alınırken koruma alanına bir müdahale yapıldığı tespit edilebilmelidir. Koruma alanındaki sabit veya hareketli makine parçalarına veya iş parçalarına izin verilmelidir ve kapatmaya yol açmamalıdır.

 

Çözüm:

MLC 530 güvenlik ışık perdelerinde, sabit körleme, yüzen körleme ve azaltılmış çözünürlük gibi işlevler bulunmaktadır. Bu işlevler belirli nesnelere koruma alanı içinde izin verilecek şekilde yapılandırılabilir.

Yana kaydırmalı raflarda ayak bölgesinin emniyet altına alınması

Gereksinim:

Yana kaydırmalı rafın hareketi sırasında ayak bölümü kişi mevcudiyeti için izlenmelidir. Birden fazla raf sırası arka arkaya kurulmuşsa, sıraların sensör sinyalleri birbirini etkilememelidir.

 

Çözüm:

Tek ışınlı emniyet fotoelektrik sensörler SLS 46C, 70 m uzunluğa kadar ayak bölgesini denetlemektedir. Bu sensörler Tip 4 olarak ve özellikle kolay düzenlenebilir Tip 2 seçeneği olarak temin edilebilir. Kırmızı ve kızılötesi ışıklı modellerin kullanımı, raf sıraları arasındaki etkileşimi önlemektedir.

Dar açıklıkların emniyet altına alınması

Gereksinim:

Tehlikeli bir hareketin gerçekleştiği bir alana açılan dar bir açıklıktan erişim mümkünse, erişimin engellenmesi için bu açıklık emniyet altına alınmalıdır.

 

Çözüm:

Dar açıklıklarda tek ışınlı güvenlik fotoelektrik sensörler SLS 46C kullanılmaktadır. Bu sensörler Tip 2 ve Tip4 seçenekleri olarak temin edilebilir ve konnektör veya kablo ile basitçe entegre edilebilir.

Erişim koruma

Erişim koruma

Gereksinim:

Bir makine veya sistemdeki tehlikeli bir alana erişim emniyet altına alınmalıdır. Malzemelerin kolayca içeriye ve dışarıya sevk edilebilmesi için optoelektronik emniyet sensörleri kullanılmaktadır.

 

Çözüm:

Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 300/500, erişim koruması için hesaplı çözümler sunmaktadır. Özellikle 8 m’ye kadar çalışma mesafesi olan dahili alıcı-verici modellerinin kurulumu çok kolaydır. Geniş alanları emniyet altına almak için 70 m’ye kadar mesafesi olan ayrı alıcı verici modelleri mevcuttur.

Çok yönlü erişim koruması

Gereksinim:

Makine çalışırken çalışma alanına giriş emniyet altına alınacaktır. Malzemenin içeriye veya dışarıya aktarılması için makineye birçok yönden kolayca erişilebilir olmalıdır.

 

Çözüm:

Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 300/500, aynalı kolonları UMC ile birlikte, birçok yönden makineye erişimi birlikte önlemektedir ve mesafesi 70 m’ye kadar uzatılabilmektedir. Entegre lazer hizalama yardımı ile, kurulumu kolay ve hızlı gerçekleşmektedir.

Çalışma alanı dışında sensör kullanarak erişimin koruması

Gereksinim:

Kişilerin ve araçların tehlikeli alanlara girişi emniyet sensörü teknolojisi ile izlenmelidir. Bu sırada sensör sistemleri, çalışma alanındaki hareketi engellememelidir.

 

Çözüm:

Emniyetli lazer tarayıcı RSL 400, giriş alanının üst kısmına kurulmuş ve koruma alanına dikey hizalanmıştır. Bu sayede çalışma alanı kısıtlanmamaktadır. Paralel çalışan emniyet fonksiyonu sayesinde RSL 400, iki istasyonu aynı anda ve birbirinden bağımsız olarak denetleyebilir.

Susturma işlevi ile konveyör hatlarında erişim koruması

Gereksinim:

Konveyör hatlarındaki erişim koruması, kişilerin tehlikeli alana girişini engellemeli ve aynı zamanda taşınan malzemenin geçişine imkan sağlamalıdır.

 

Çözüm:

Susturma işlevi, taşınan malzemenin geçişi için emniyet sensörünü kontrollü şekilde köprüler. Bu işlev, çok ışınlı emniyetli ışık bariyerleri MLD 300/500 ve emniyetli ışık perdeleri MLC 500 içerisine entegre edilmiştir. MSI-MD-FB susturma ara yüzü ve MSI 400 emniyet kontrolörü harici bir susturma kontrolü sunar.

Konveyör hatlarında erişim koruması, Smart Process Gating ile

Gereksinim:

Konveyör hatlarındaki erişim koruması, kişilerin tehlikeli alana girişini engellemeli ve aynı zamanda taşınan malzemenin geçişine imkan sağlamalıdır.

 

Çözüm:

Smart Process Gating seçeneğinde emniyet sensörü, PLC’nin bir kontrol sinyali ile köprülenir. Bu işlev, emniyetli ışık perdesi MLC 530 SPG içerisinde mevcuttur. İlave susturma sensörlerine gerek yoktur ve SPG sayesinde sistemler düşük alan gereksinimlerine sahiptir.

Alan koruması

Tehlikeli alanların emniyet altına alınması

Gereksinim:

Makinenin tehlikeli çalışma alanı girişlere ve kişilerin varlığına karşı emniyet altına alınmalıdır. Denetlenen bölgenin çevresi, makinenin çevresiyle uyumlu hale getirilmelidir.

 

Çözüm:

Emniyet lazer alan tarayıcıları RSL 400, alan denetimi için konfigüre edilebilir koruma alanlarından faydalanır. 8,25 m’lik çalışma mesafesi ve 270°’lik tarama alanıyla büyük alanlar sadece bir cihaz ile emniyet altına alınabilir.

Tekrar başlatmaya karşı koruma ve görünmeyen alanların denetlenmesi

Gereksinim:

Bir tehlikeyi önlemek için, çalışma alanında hiç kimsenin olmadığı veya görünmeyen alan içerisinde bulunmadığı kesin olarak tespit edildikten sonra ancak proses yeniden başlatılabilir.

 

Çözüm:

Emniyet lazer alan tarayıcı RSL 400, konfigüre edilebilir koruma alanı ile kişilerin orada bulunup bulunmadığını denetler. 3D emniyet radar sistemi LBK, zorlu çevre şartlarında kullanılır ve denetim alanında hareketsiz nesnelerin bulunmasına izin verir.

Zorlu ortamlarda tehlikeli alanların emniyet altına alınması

Gereksinim:

Makinenin tehlikeli çalışma alanı girişlere ve kişilerin varlığına karşı emniyet altına alınmalıdır. Zorlu çevre şartlarında da, ör. kir, kaynak kıvılcımları, talaşlar veya nem gibi, güvenli işletim ve yüksek kullanılabilirlik seviyesi sağlanmalıdır.

 

Çözüm:

3D emniyet radar sistemi LBK, denetim alanındaki hareketleri algılar ve zorlu çevre şartlarında dahi güvenilir şekilde çalışır. Radar teknolojisi ayrıca denetlenen alanda hareketsiz nesnelerin bulunmasına izin verir.

Otomatik yönlendirmeli araçlarda (AGVs) koruma ve navigasyon

Gereksinim:

Otomatik yönlendirmeli araçlar (AGV) sürüş yolu emniyet sensörleri ile koruma altına alınmalıdır. Koruma alanları hareket ve yükleme durumlarına esnek şekilde uyarlanmalıdır. Doğal navigasyon prensibi uygulanırsa, cihaz aynı zamanda navigasyon yazılımı için ölçüm verilerini de sağlamalıdır.

 

Çözüm:

Emniyet lazer alan tarayıcı RSL 400 emniyet teknolojisini ve yüksek kalite ölçüm değeri çıktılarını tek bir cihazda birleştirmektedir. 270° derecelik bir tarama alanına ve 100 adet değiştirilebilir alan çiftine sahiptir. Sürücüsüz taşıma sistemi bu şekilde 2 tarayıcı ile optimum şekilde emniyet altına alınmaktadır. Ölçüm verileri, 0,1°’lik yüksek açısal çözünürlüğüne ve düşük ölçüm hatasına sahiptir.

Fiziksel emniyet muhafazalarının emniyet altına alınması

Kapı ve kapak denetimi

Gereksinim:

Kapılar ve kapaklar gibi hareketli koruma cihazları, operatörü tehlikelere karşı korumaktadır. Koruyucu cihazların kapanış durumu izlenmelidir.

 

Çözüm:

S20/200 serisinin emniyet siviçleri sağlam gövdeye sahiptir ve çeşitli montaj olasılıkları ile çok yönlü kullanılabilir. MC serisinin temassız, manyetik kodlanmış siviçleri özellikle zorlu, kire maruz kalan veya nemli ortamlarda kullanılmaktadır.

Manipülasyona karşı yüksek korumalı kapı ve kapakların denetlenmesi

Gereksinim:

Kapı ve kapak gibi emniyet muhafazalarının kapanış durumları denetlenmelidir. EN ISO 14119’a göre manipülasyona karşı da koruyucu tedbirler öngörülmelidir. Yapısal olarak bu tedbirler alınamıyorsa, sensör manipülasyona karşı yüksek koruma özelliğine sahip olmalıdır.

 

Çözüm:

Temassız emniyet transponderleri RD 800, RFID kodlamasıyla manipülasyona karşı azami koruma sağlamaktadır. Ayrıca OSSD çıkışı sayesinde emniyet devresine kolayca entegre edilebilmektedir.

Uzun durma süreleri için, kapı ve kapakların kilitleme cihazıyla izlenmesi

Gereksinim:

Tehlikeli hareketlerin gerçekleştirildiği alanlara bakım amacıyla emniyet kapılarından giriş yapılabilir. Kapı açıldıktan sonra hareket hemen durmazsa, kapı, kilitleme cihazı olan bir emniyet sivici ile emniyet altına alınmalıdır.

 

Çözüm:

Kilitleme cihazı olan dayanıklı L serisi emniyet siviçleri, emniyet kapılarını elektrikli sinyal ile giriş izni verilinceye kadar kilitli tutar. Seri, standart tasarımları, entegreli operasyon kontrolü olan cihazları ve RFID kodlamalı aktüatör özelliği olan cihazları kapsamaktadır.

Proses koruması ve makine emniyeti için kapı ve kapakların izlenmesi

Gereksinim:

Kapı ve kapaklar açılırken proses yalnızca tanımlı noktalarda durabilir, böylece tekrar çalıştırma esnasında hurda veya bakım çalışmaları önlenebilir. Ancak bu konumlara erişildiği zaman tekrar kapı veya kapaklar serbest bırakılmalıdır.

 

Çözüm:

Kilitleme cihazlı L serisi emniyet siviçleri, proses kontrolünden elektrik bırakma sinyali gelene kadar emniyet kapılarını kilitli tutar.

Son konumlarının emniyetli izlenmesi

Gereksinim:

Kesim işleminin veya servis çalışmalarının sonunda kapatma işlemi için testere ağzının son konumuna erişimi denetlenmelidir.

 

Çözüm:

S300 pozisyon sivici, son konuma ne zaman gelindiğini izler. Piston ve çeşitli aktüatör seçenekleriyle cihaz çok yönlü kullanılabilir. Normalde kapalı kontakları sayesinde S300, doğrudan emniyet devresine de bağlanabilir.

Acil durdurmanın başlatılması

Gereksinim:

Tehlikeli hareketleri olan makine ve sistemler, acil durdurma ekipmanı ile donatılmak zorundadır. Bu cihaz, tehlike anında elle çalıştırılabilir.

 

Çözüm:

ESB 200 acil durdurma butonu, belli bir yerdeki durdurma komutunun verilmesinin anlam kazandığı yere yerleştirilir. Geniş çaplı tehlike alanlarında ERS 200 acil durdurma ipli switch kullanılır.

Güvenli kontrol bileşenleriyle emniyet sensörlerinin değerlendirilmesi

Emniyet sensörlerinin değerlendirilmesi

Gereksinim:

Emniyet fonksiyonunun düzgün çalışması için emniyet sensörleri makine devresine EN ISO 13849-1 gereksinimlerine uygun olan güvenli kontrol bileşenleri kullanarak bağlanmalıdır.

 

Çözüm:

MSI programlanabilir emniyet rölesi ile her bir emniyet sensörü makine ve sistemlerin emniyet devresine hızlı ve kolayca entegre edilebilmektedir. Modele bağlı olarak röleler belirli uygulamalara yönelik veya çok amaçlı olarak kullanılabilir.

Konfigüre edilebilir emniyet fonksiyonu ile birden fazla emniyet sensörünün değerlendirilmesi

Gereksinim:

Birden fazla emniyet sensörü makine veya sistem kontrolüne entegre edilmelidir. Bir kilitleme cihazının veya sinyal bağlantılarının serbest bırakılması için bir zaman gecikmesi gibi işlevler de konfigüre edilmiş olmalıdır.

 

Çözüm:

Genişletilmiş emniyet kontrolü MSI 400, temel modülüyle 24 güvenli giriş/çıkışa ve endüstriyel Ethernet protokollü Ethernet arayüzüne sahiptir. Lisanssız konfigürasyon yazılımı MSI.designer ile emniyet kontrolü hızlı ve verimli şekilde konfigüre edilebilmektedir.

Emniyetli hareket denetimi (Safe Motion)

Gereksinim:

Bakım ve kurulum faaliyetleri esnasında işçileri korumak için tehlikeli hareketler güvenli şekilde denetlenmelidir. Makine ve proses akışlarını korumak için üst ve alt sınır değerleri, örneğin hızlar, işletim sırasında aşılmamalıdır.

 

Çözüm:

Emniyet kontrolü MSI 400’de emniyetli hareket izleme için girişler temel modüle entegre edilmiştir. Sensörlerden gelen sinyaller, emniyetli işletim için gerekli sınırlar açısından denetlemektedir, ör. hız, açı, pozisyon ve yön bilgileri ile ilgili.