Download arşivi - Tanımlama

Burada, ürünler alanında artık gösterilmeyen yapı serilerine ilişkin dokümantasyon ve yazılımları bulabilirsiniz.

Mobil 2 boyutlu kod okuyucular

Mobil barkod okuyucuları

Sabit 2 boyutlu kod okuyucular

Sabit barkod okuyucular

Sabit RFID yazma/okuma cihazları