Kalite ve çevre yönetimi

Hedefimiz: Ürünlerimizi yüksek kalite standartlarında üretmek, çevreye sorumluluk duygusuyla davranmak ve onu korumaktır.

Başarımızın temelini memnun müşteriler teşkil ediyor. Temel yetkinliğimiz, test edilmiş ve doğrulanmış proseslerle tüm kullanım ömrü boyunca yüksek kalite ve sürdürülebilirlik sunan verimli sensör çözümleri üretmektir.

Hem yasal hem de müşteriye dönük beklentileri ve standartları, şirket değerlerimiz ve yasalara, yönetmeliklere ve standartlara uygunluğumuz ile karşılıyoruz. Bu kapsamda hem geleceğe yön veren teknolojileri hem de birincil ve ikincil kaynakları tasarruflu bir şekilde kullanmamız, çevremizi sürdürebilir bir şekilde korumaya bağlılığımızı ve sorumluluğumuzu ciddiye aldığımızı göstermektedir.

Bu belge ile ürünlerimizde ve proseslerimizde CO2 ayak izimizi azaltmak hedefinde olduğumuz açıkça görülmektedir.

Hem gereksinimlerimiz hem de kalite ve çevre duyarlılığımız sürekli olarak gelişmekte ve bu da yüksek olgunluk derecesine sahip akredite sertifikasyon makamları tarafından tasdik edilmektedir.

Kalite ve çevre yönetimi