Noktası noktasına:
Optik mesafe sensörlerimiz.

Nesnelerin tam ölçümü, konumlandırılması ve kalite güvencesi

Tam otomatik tesislerde, şirket içi lojistikte ve üretimde mesafelerin tam denetim ve ölçümü, günlük işletmedeki sorunsuz bir süreç için kesinlikle şarttır.

Bunun için örneğin istifleme yüksekliği ölçümünde, montaj hatlarındaki kalite güvencesinde veya araçları konumlandırmada mesafe sensörleri kullanılır. Tüm nesnelerin büyük ve küçük mesafelerde noktası noktasına ölçümünü, konumlandırılması ve kalite güvencesini sağlayan optik mesafe sensörlerinin kapsamlı bir portföyünü sunuyoruz.

null

Sensörlerimiz, ölçen farklı çalışma prensiplerine dayalıdır (nirengi ölçümü, çalışma süresi ölçümü, faz ölçümü). Bunlar hem milimetrenin onda biri aralığında, hem de 60 metreyi aşan mesafelerde tekrarlanabilir ölçümlerin yapılabilmesini sağlar. Ölçme verileri IO-Link ile aktarılabilir ve makinedeki yazılımla değerlendirilebilir. Bu geçerli değerler temelinde üretim prosesleri sürekli adapte ve optimize edilebilir.

Kalite güvencesiİstifleme yüksekliği ölçümüKonumlandırma
Gereksinim:
Montaj proseslerinde münferit parçalarda eksik bulunmaması veya bunların hizalanması sağlanmalıdır. Bunun için referans noktalarının tanımlanması ve kontrol edilmesi gerekir.
Gereksinim:
İşleyen proseslerde ham maddenin makineye kesintisiz bir şekilde ulaştırılması gerekir. Bunu sağlamak için yük taşıyıcısındaki istifleme yüksekliğinin sürekli olarak kaydedilmesi gerekir.
Gereksinim:
Araçları ve kaydırma arabalarını konumlandırmak için bunların önceden verilen bir referans noktasıyla aralarındaki mesafe ölçülmelidir.
Çözüm:
Yakın alandaki yüksek çözünürlüklerinden dolayı ODSL 8 ve ODS 9 sensörleri referans noktalarının kontrolü için uygundur. Sağlam plastik ve metal mahfazalar kullanılabilir.
Çözüm:
Farklı çözünürlük ve algılama mesafesine sahip ODS 9 ve ODSL 96 sensörleri sayesinde farklı şekilde istiflenmiş nesnelerin yüksekliği ölçülebilir.
Çözüm:
65 metreye kadar ulaşan geniş algılama mesafelerinden ve odaklı bir lazerlerinden dolayı ODSL 30 ve ODS 10 sensörleri konumlandırma için uygundur. Reflektörlü ve reflektörsüz türler kullanılabilir.
ODSL 8 ürününe
ODS 9 ürününe
ODS 9 ürününe
ODSL 96 ürününe
ODSL 30 ürününe
ODS 10 ürününe