Onlineshop voor zakelijke klanten/ondernemers

Ons aanbod richt zich uitsluitend op zakelijke klanten/ondernemers en niet op consumenten. We kunnen geen bestellingen van consumenten in behandeling nemen.

Zakelijke klanten/ondernemers zijn natuurlijke of juridische personen of rechtsbevoegde vennootschappen die bij het uitvoeren van een rechtshandeling hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit uitoefenen. Hierbij horen in het bijzonder industriële- en ambachtelijke bedrijven, beoefenaars van vrije beroepen, handelsondernemingen en overheidsinstellingen.
Consumenten zijn daarentegen altijd natuurlijke personen, die een rechtshandeling uitvoeren voor persoonlijke doeleinden. Persoonlijke doeleinden zijn doeleinden die niet tot commerciële of zelfstandige beroepsactiviteiten gerekend kunnen worden (bijv. aankopen van producten voor het eigen huishouden of een niet-zelfstandige beroepsactiviteit).

Met uw bestelling in onze shops verklaart u dat u een zakelijke klant/ondernemer en geen consument bent.

Wij behouden ons het recht voor om, zowel bij uw bestelling als voor het verwerken hiervan, te controleren of onze klanten geen consumenten zijn (bijv. controle van adresgegevens of btw-nummer). U bent daarnaast verplicht op ons verzoek bijbehorend bewijs, zoals bijv. een kopie van een bedrijfsvergunning, te overleggen.

Toelichting: deze aanwijzingen zijn opgesteld ter bescherming van de consument.