Ex-beveiliging uitgangspunten en oplossingen

Voor het verder harmoniseren van de explosiebeveiliging in de EU en voor aanpassing aan een nieuw richtlijnconcept is in 1994 de EG-richtlijn 94/9/EG inzake de "onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lidstaten betreffende apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen" uitgevaardigd. Deze is in 2014 vervangen door de EU-richtlijn 2014/34/EU (ATEX). Deze regelt de eisen aan de gesteldheid van explosieveilige apparaten en beveiligingssystemen (bijv. door vastlegging van de conformiteitsbeoordeling, beveiligingsniveau, certificeringen, productie en kwaliteitsborging, markering, gebruiksaanwijzing en conformiteitsverklaring), omdat deze fundamentele gezondheids- en veiligheidseisen voorschrijft, die moeten worden opgevolgd door de fabrikant, resp. importeur. Zo waarborgt deze richtlijn het vrije verkeer van goederen binnen de Europese Unie en moet zonder afwijkingen worden overgenomen in het nationale recht.

In Duitsland is dit bijvoorbeeld gebeurd door het uitvaardigen van de verordening voor explosiebeveiligingsproducten als 11e verordening van de productveiligheidswet (11. ProdSV). Deze geldt voor alle industriële zones met explosiegevaar (inclusief mijnbouw). De richtlijn betreft apparaten, componenten en beveiligingssystemen voor het gebruik in zones met explosiegevaar. Deze geldt ook voor veiligheids-, besturings- en regelinrichtingen buiten de gevarenzone, als ze m.b.t. de explosiegevaren voor een veilig bedrijf van apparaten binnen de gevarenzone zijn vereist. De richtlijn houdt geen rekening met vastgelegde normen, maar legt de fundamentele veiligheidseisen vast, die gelden als verplichte gesteldheidseisen. Ook met de beveiliging tegen andere gevaren (bijv. elektrische schokken) die uitgaan van deze apparaten, moet rekening worden gehouden.

Wilt u zich hierover uitgebreid informeren? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Deze internetpagina's zijn ontstaan op basis van de brochure "Uitgangspunten explosiebeveiliging" van R. STAHL Schaltgeräte GmbH. Onze dank voor deze vriendelijke ondersteuning.

http://www.stahl.de/ 

Ex-beveiligingsoplossingen

Series 46B Ex, 55 Ex en 96 Ex

Het productspectrum van de series omvat alle bekende werkingsprincipes, zoals zender-ontvanger-systeem, reflectorfotocel of reflectorlichttaster met achtergrondonderdrukking.

Ter bescherming tegen mechanische beschadigingen zijn de sensoren ingebouwd in een metalen behuizing. Hierdoor wordt voldaan aan de hoogste eisen m.b.t. de slagbestendigheid van de behuizing. Deze sensoren kunnen in zones met explosiegevaar met deze classificatie-eisen worden toegepast (zie tabel).

Apparatengroep Apparaatcategorie Apparaatbeveiligingsniveau Zone Subgroep
II  3G  Gc  2  IIB
II  3D  Dc  22  IIIC

 

De Ex-markering van de apparaten. De apparaten voldoen aan de speciale eisen aan bedrijfsmiddelen in zones met explosiegevaar die met optische straling werken (EN 60079-28).


 

Intrinsiek veilige sensoren uit de serie 92 Ex

De sensoren uit de serie 92 Ex zijn als zender-ontvanger-systeem, reflectorfotocel of als reflectorlichttaster uitgevoerd en herkennen betrouwbaar objecten op afstanden vanaf 300 mm tot en met 12 m. Hierbij worden de schakelsignalen van de ATEX-sensoren betrouwbaar via de NAMUR-interface overgedragen naar de scheidingsschakelaarversterkers VS 403. De sensoren uit deze serie mogen in de zones 1 en 2 in de buurt van gassen en stof met ontstekingsgevaar worden toegepast.


 

Scheidingsschakelaarversterker VS 403 met intrinsiek veilig voedingsstroomcircuit

Met de scheidingsschakelaarversterker VS 403 kan het intrinsiek veilige stroomcircuit voor de sensoren Serie 92 worden gerealiseerd. Via de NAMUR-interface worden de sensoren gevoed en de schakelsignalen overgedragen. De volgens de meest recente ATEX-richtlijnen gecertificeerde scheidingsschakelaarversterker is verkrijgbaar met 24 V-voedingsspanning en relais- resp. transistoruitgang of met een wisselstroomvoeding 110 tot 240 V en relaisuitgang.

Voor het opbouwen van een intrinsiek veilig stroomcircuit biedt Leuze electronic verder blauwe kabels met ronde M12-connectoren voor de aansluiting van sensor en scheidingsschakelaarversterker.


 

Speciaal toebehoren voor apparaten in explosiebeveiligde uitvoering:

  • Vergrendelingsbeveiliging K-V M12-Ex, 50109217 (verhindert onbedoeld scheiden van connectorverbindingen)
  • Kabels voor het aansluiten van intrinsiek veilige sensoren

 

Identificatiesysteem RFM 32 Ex - transponder-lezer voor Ex-zone 2

Ook de identificatie is binnen een Ex-omgeving een thema.

Vaak zijn installaties gemengd opgebouwd, d.w.z. deelzones hebben wel of geen Ex-gevaren. Speciaal voor toepassingen in de oppervlaktebehandeling (dompelbaden, spuitmachines, droging, etc.) is in aanvulling op onze RFID-apparaten voor de Ex-zone 2 (ATEX) het apparaat RFM 32 SL 200 Exn met een lange kabel (10 m) beschikbaar.

De functieomvang komt overeen met het "standaardapparaat" RFM 32 SL 200 (reikwijdte maximaal 110 mm). Afhankelijk van de toepassing zijn naast onze standaard transponderselectie ook enkele transponders met ATEX-goedkeuring (zone 2) beschikbaar.


 

Afstandssensoren uit de serie ODSL 96B Ex en 30/V-30M Ex d

De afstandssensoren uit de serie ODSL 96B Ex d en ODSL 30/V-30M Ex d herkennen contactloos objecten die zich in de lichtstraal bevinden of door de lichtstraal bewegen en meten de afstand tot deze objecten. De sensoren hebben een behuizing in een drukbestendig, ingekapselde uitvoering en kunnen in zones met explosiegevaar met deze classificatie-eisen worden toegepast (zie tabel):

Type Apparatengroep Apparaatcategorie Apparaatbeveiligingsniveau Zone Subgroep
ODSL 96B Ex d II 2G Gb 1 IIB + H2
  II 2D Db 21  
ODSL 30 Ex d II 2G Gb 1 IIA
  II 2D Db 21  

 

De Ex-markering van de apparaten. De apparaten voldoen aan de speciale eisen aan bedrijfsmiddelen in zones met explosiegevaar die met optische straling werken (EN 60079-28).


 

Lichtschermen
Metend lichtscherm CML 720i Ex

Onze Ex-beveiligde, metende lichtschermen zijn standaard met een straalafstand van 10 en een meetveldlengte van 140 tot 2860 mm of een straalafstand van 20 mm en een meetveldlengte van 130 tot max. 2850 mm leverbaar. De apparaten kunnen zonder extra beveiligingsmaatregelen in zones met explosiegevaar met deze classificatie-eisen worden toegepast (zie tabel)

Veiligheidslichtscherm MLC 520 Ex

De veiligheidslichtschermen uit de serie MLC 520 Ex zijn opto-elektronische beveiligingsinrichtingen en voldoen aan deze veiligheidseisen:

  MLC 520 Ex
Type volgens EN IEC 61496 4
Type volgens EN IEC 61496 4
Performance Level (PL) volgens EN ISO 13849-1 e
Safety Integrity Level (SIL) volgens IEC 61508, resp. (SILCL) volgens EN IEC 62061 3

De apparaten kunnen zonder extra beveiligingsmaatregelen in zones met explosiegevaar met deze classificatie-eisen worden toegepast (zie tabel).

 

Type Apparatengroep Apparaatcategorie Apparaatbeveiligingsniveau Zone Subgroep
CML 720i Ex II 3G Gc 2 IIB
  II 3D Gc 22 IIIB
MLC 520 Ex II 3G Gc 2 IIB
  II 3D Gc 22 IIIB