De pers

Van staalrol tot auto.

Uit gigantische staalrollen – de zogeheten coils – worden in verschillende werkstappen carrosserieonderdelen voor het latere voertuig geproduceerd.

Of het nu gaat om het snijden van de coils of het stansen, persen en in vorm brengen van de platen: ook onder ruwe omgevingscondities begeleiden en beveiligen sensoren alle productiestappen.

De toepassingen zijn net zo talrijk als het speciale portfolio dat we hiervoor bieden. Inductieve en optische sensoren controleren en bewaken de aanwezigheid en de positie van onderdelen. Identificatiesystemen registreren gegevens voor de traceerbaarheid hiervan. Bij de snijinstallaties leveren onze sensoren meetwaarden voor de lusregeling en voor de kantbesturing.

[01] Code lezen bij een staal-coil

Opgave:
De relevante technische gegevens, zoals materiaal en materiaaldikte, zijn gecodeerd vastgelegd op de coil. Na het opnemen van de coils uit het magazijn en voor de opname in de snijmachine moeten deze gegevens worden geregistreerd, om de traceerbaarheid gedurende de volledige procesketen te waarborgen.

Oplossing:
De camera gebaseerde codelezers DCR 200i lezen alle gangbare 1D- en 2-D-codes, kunnen comfortabel worden geparametreerd en zijn dankzij verschillende optieken eenvoudig te installeren. Als de positie van de 1D-code op de coil kan variëren, dan worden de barcodelezers BCL 300i in de variant met oscillerende spiegel toegepast.

[02] Zonebeveiliging van aanlegger

Opgave:
De coils van enkele tonnen worden met vorkheftrucks of AGV's aangevoerd naar de snijmachine. De toegang tot de zone rondom de aanlegger en de snijmachine moet worden beveiligd.

Oplossing:
De veiligheidslichtschermen MLC 500 zijn beschikbaar met talrijke lengten van de beveiligde zone en resoluties en ondersteunen door korte veiligheidsafstanden een compact installatieontwerp. Bij voldoende ruimte kunnen als alternatief de meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 500 worden toegepast, die optioneel ook met geïntegreerde muting-functies verkrijgbaar zijn.

[03] Meten van de coil-diameter

Opgave:
Om te zorgen dat vóór het materiaaleinde een automatische rolwissel kan worden gestart, moet de diameter van de coil continu worden bewaakt. Zo wordt kostbare stilstand geminimaliseerd.

Oplossing:
De metende ultrasoon sensoren uit de serie DMU 300 / 400 bieden een bijzonder groot meetbereik tot 6.000 mm. De robuuste apparaten in uitvoeringen van kunststof of volledig metaal onderscheiden zich door korte aanspreektijden en hoge resoluties. Ze zijn beschikbaar met analoge stroom- of spanningsuitgang en IO-Link interface.

[04] Lusregeling

Opgave:
In de snijinstallatie moet het snijproces worden ontkoppeld van het bandtransport. De doorhang van de lus moet contactloos worden bepaald, om de benodigde meetwaarden voor het bepalen van de aftreksnelheid te kunnen doorgeven.

Oplossing:
De sensoren uit de serie ODS10 / 110 en ODSL 96 werken volgens het principe van Time-of-Flight (TOF) en bieden reikwijdten van enkele meters. Ze hebben een hoge resolutie en een hoge reproduceerbaarheid. De apparaten zijn via analoge uitgang, seriële interface en IO­Link flexibel integreerbaar. 

[05] Kantbesturing

Opgave:
De platensnij-installatie verdeelt het van de eindeloze band afgewikkelde materiaal in platen. Om ervoor te zorgen dat deze platen identieke vormen en afmetingen krijgen en binnen de toleranties blijven, moet de kant exact worden aangestuurd.

Oplossing:
De CCD-vorkfotocellen GS 754B zorgen met hun hoge reproduceerbaarheid van ± 0,03 mm voor een exacte bepaling van de baankant. De apparaten zijn via analoge uitgang, seriële interface of IO­Link flexibel integreerbaar.

[06] Beveiliging van de voorbereidingsruimte van de perslijnen

Opgave:
Voordat de wagens in de pers rijden, moet worden gecontroleerd of er geen personen aanwezig zijn voor de deuren. Tijdens het inrijden moet de zone aan de zijkant van de wagen worden beveiligd, zodat geen personen hierlangs in de persstraat kunnen komen.

Oplossing:
Met de configureerbare en omschakelbare veiligheidszone beveiligt de veiligheidslaserscanner RSL 400 de zone voor de betreffende deur. Dankzij de grote reikwijdte van 8,25 m en twee parallel werkende beveiligingsfuncties, kunnen met slechts één apparaat twee toegangszones tegelijkertijd en onafhankelijk van elkaar worden bewaakt.

[07] Toegangsbeveiliging bij perslijnen

Opgave:
De persgereedschappen worden met een portaalkraan in de voorbereidingsruimte van de perslijnen gebracht en bij een gereedschapswissel in de pers geplaatst. Hierbij is de volledige voorbereidingsruimte van de perslijnen een veiligheid kritische zone. De toegang van personen moet worden bewaakt.

Oplossing:
De meerstraalsveiligheidsfotocellen uit de serie MLD 500 bieden voordelige toegangsbeveiligingen voor grote zones. Als zender-ontvanger-systemen met reikwijdten van 70 m worden ze samen met spiegelzuilen toegepast en beveiligen ze zo de gehele voorbereidingsruimte van de perslijnen.

[08] Aanwezigheidscontrole van het gereedschap

Opgave:
Het wisselgereedschap wordt met een kraan op de verrijdbare wagen geplaatst. Hierbij moet de correcte positie worden gecontroleerd, zodat de automatische vergrendeling kan plaatsvinden.

Oplossing:
Uit ons brede portfolio inductieve sensoren zijn de modellen IS / ISS 244 met een hoekige bouwvorm het meest geschikt. De compacte sensoren kunnen ruimtebesparend en snel worden ingebouwd. Vanaf de zijkant goed zichtbare statusindicaties vereenvoudigen de ingebruikname en visualiseren de toestanden.

[09] Positiecontrole van de pallet

Opgave:
De gesneden, deels al gestanste platen worden met vorkheftrucks of onbemande transportsystemen aangevoerd voor verdere verwerking. Voordat de onderdelen kunnen worden afgenomen, moet worden gecontroleerd of de pallet, resp. de ladingdrager de overdrachtspositie heeft bereikt. Dit moet contactloos gebeuren.

Oplossing:
De inductieve sensoren uit de serie IS 200 / 244 bieden hoge prestaties en hebben een grote functiereserve. Afhankelijk van de inbouwlocatie en de noodzakelijke tastafstanden, zijn zowel de cilindrische uitvoeringen met 3-voudige schakelafstand uit de serie ISS 200, evenals de hoekige uitvoeringen IS / ISS 244 goede opties.

[10] Bewaking van de stapelhoogte

Opgave:
Tijdens bedrijf moet een continue materiaaltoevoer worden gewaarborgd. Als de laatste plaat wordt gegrepen door de robot of als het ingestelde niveau van de platenstapel wordt onderschreden, dan moet automatisch aanvulling worden aangevraagd. Hiervoor moet de stapelhoogte van de platen worden bewaakt.

Oplossing:
Uit ons brede portfolio schakelende en metende afstandssensoren zijn apparaten met Time-of-Flight (TOF) bijzonder geschikt voor grote reikwijdten. Hiertoe behoren de schakelende sensoren HT 10, die de onderschrijding van een gedefinieerde stapelhoogte bewaken en de metende sensoren ODS 10, die de stapelhoogte bepalen.

[11] Foutvrij opnemen van de platen

Opgave:
De vacuümgrijper aan de robotarm pakt altijd automatisch het bovenste onderdeel van de gestapelde platen en plaatst dit op de transporttechniek van de persstraat. Om fouten tijdens het proces te vermijden, moet over de gehele lengte van de plaat worden herkend of het onderdeel eronder – bijv. door het adhesie-effect – eveneens wordt opgetild.

Oplossing:
De schakelende lichtgordijnen CSL 700 bewaken het totale oppervlak van de plaat. Afhankelijk van de eisen zijn de apparaten beschikbaar in verschillende lengten en resoluties. De combinatie van geïntegreerde IO-Link interface en vrij programmeerbare schakeluitgangen, zorgt voor een eenvoudige integratie in de installatie.

[12] Aanwezigheidscontrole voor besturing van de grijprobot

Opgave:
Aan het eind van de persstraat worden de gevormde plaatwerkdelen die gereed zijn, automatisch verwijderd en op transportwagens geladen voor verdere verwerking. Voor de besturing van de grijprobot moet de aanwezigheid van de onderdelen op de transportband worden gecontroleerd.

Oplossing:
In ons brede portfolio schakelende sensoren, verenigt de serie HT 25C bovengemiddelde functiereserves met een compacte bouwvorm. Onderdelen met een glanzend en ook donker of gestructureerd oppervlak worden veilig gedetecteerd. De apparaten zijn als rood licht en infrarood-uitvoeringen beschikbaar.

[13] Code lezen bij de stelling

Opgave:
De geproduceerde plaatwerkdelen worden in verrijdbare stellingen opgeslagen, die bijv. via automatische transporttrajecten of met een onbemand transportsysteem voor verdere verwerking naar de ruwbouw worden getransporteerd. Om te zorgen dat de stelling wordt aangevoerd bij de juiste toepassing, moet de identificatiecode op de stelling worden gelezen.

Oplossing:
Afhankelijk van de locatie van de code en de leesafstand, detecteert een BCL 300i als rasterscanner de code en geeft hij de gegevens door aan de PLC of naar de goederenstroomcomputer. Bij grote positietoleranties van het etiket worden varianten met geïntegreerde oscillerende spiegel toegepast.