Perslijn

Uit reusachtige staalrollen – zogenaamde coils – worden in de meest uiteenlopende werkstappen vormdelen, zoals carrosserieonderdelen geproduceerd. Bij het snijden van de coils of stansen, persen en in vorm brengen van de platen: onze sensoren begeleiden en beveiligen zelfs onder ruwe omgevingscondities alle productiestappen.

De toepassingen zijn net zo talrijk als het speciale portfolio dat we hiervoor bieden. Onze inductieve en optische sensoren controleren en bewaken de aanwezigheid en de positie van onderdelen. Onze identificatiesystemen registreren gegevens voor de traceerbaarheid hiervan. En bij de snijinstallaties leveren onze sensoren meetwaarden voor de lusregeling en voor de kantbesturing.

[01] Toegangsbeveiliging bij de persstraten

Opgave:
De persgereedschappen worden met een portaalkraan in de voorbereidingsruimte van de perslijnen gebracht en bij een gereedschapswissel in de pers geplaatst. Hierbij is de volledige voorbereidingsruimte van de perslijnen een veiligheid kritische zone. De toegang van personen moet worden bewaakt.

Oplossing:
De meerstraalsveiligheidsfotocellen uit de serie MLD 500 bieden voordelige toegangsbeveiligingen voor grote zones. Als zender-ontvanger-systemen met reikwijdten van 70 m worden ze samen met spiegelzuilen toegepast en beveiligen ze zo de gehele voorbereidingsruimte van de perslijnen.

[02] Beveiliging van de voorbereidingsruimte van de perslijnen

Opgave:
Voordat de wagens in de pers rijden, moet worden gecontroleerd of er geen personen aanwezig zijn voor de deuren. Tijdens het inrijden moet de zone aan de zijkant van de wagen worden beveiligd, zodat geen personen hierlangs in de persstraat kunnen komen.

Oplossing:
Met de configureerbare en omschakelbare veiligheidszone beveiligt de veiligheidslaserscanner RSL 400 de zone voor de betreffende deur. Dankzij de grote reikwijdte van 8,25 m en twee parallel werkende beveiligingsfuncties, kunnen met slechts één apparaat twee toegangszones tegelijkertijd en onafhankelijk van elkaar worden bewaakt.

[03] Aanwezigheidscontrole van het gereedschap

Opgave:
Het wisselgereedschap wordt met een kraan op de verrijdbare wagen geplaatst. Hierbij moet de correcte positie worden gecontroleerd, zodat de automatische vergrendeling kan plaatsvinden.

Oplossing:
Uit ons brede portfolio inductieve sensoren zijn de modellen IS / ISS 244 met een hoekige bouwvorm het meest geschikt. De compacte sensoren kunnen ruimtebesparend en snel worden ingebouwd. Vanaf de zijkant goed zichtbare statusindicaties vereenvoudigen de ingebruikname en visualiseren de toestanden.

[04] Bewaking van de stapelhoogte

Opgave:
Tijdens bedrijf moet een continue materiaaltoevoer worden gewaarborgd. Als de laatste plaat wordt gegrepen door de robot of als het ingestelde niveau van de platenstapel wordt onderschreden, dan moet automatisch aanvulling worden aangevraagd. Hiervoor moet de stapelhoogte van de platen worden bewaakt.

Oplossing:
Uit ons brede portfolio schakelende en metende afstandssensoren zijn apparaten met Time-of-Flight (TOF) bijzonder geschikt voor grote reikwijdten. Hiertoe behoren de schakelende sensoren HT 10, die de onderschrijding van een gedefinieerde stapelhoogte bewaken en de metende sensoren ODS 10, die de stapelhoogte bepalen.

[05] Aanwezigheidscontrole voor besturing van de grijprobot

Opgave:
Aan het eind van de persstraat worden de gevormde plaatwerkdelen die gereed zijn, automatisch verwijderd en op transportwagens geladen voor verdere verwerking. Voor de besturing van de grijprobot moet de aanwezigheid van de onderdelen op de transportband worden gecontroleerd.

Oplossing:
In ons brede portfolio schakelende sensoren, verenigt de serie HT 25C bovengemiddelde functiereserves met een compacte bouwvorm. Onderdelen met een glanzend en ook donker of gestructureerd oppervlak worden veilig gedetecteerd. De apparaten zijn als rood licht en infrarood-uitvoeringen beschikbaar.

[06] Code lezen bij de stelling

Opgave:
De geproduceerde plaatwerkdelen worden in verrijdbare stellingen opgeslagen, die bijv. via automatische transporttrajecten of met een onbemand transportsysteem voor verdere verwerking naar de ruwbouw worden getransporteerd. Om te zorgen dat de stelling wordt aangevoerd bij de juiste toepassing, moet de identificatiecode op de stelling worden gelezen.

Oplossing:
Afhankelijk van de locatie van de code en de leesafstand, detecteert een BCL 300i als rasterscanner de code en geeft hij de gegevens door aan de PLC of naar de goederenstroomcomputer. Bij grote positietoleranties van het etiket worden varianten met geïntegreerde oscillerende spiegel toegepast.