Sensoren voor positionering

Bij installatieonderdelen die geautomatiseerd moeten samenwerken, is de op de millimeter nauwkeurige positionering van onderdelen of werkstukken zeer belangrijk. Hiervoor zijn sensoren met verschillende werkingsprincipes beschikbaar: laser-afstandmeetsensoren, die meten op een reflector, barcode-positioneringssystemen, waarvan de roodlichtlasers de positie en snelheid t.o.v. een barcodeband bepalen, sensoren voor optische spoorgeleiding via kantdetectie, evenals oplossingen voor cameragebaseerde vakfijnpositionering.