Leuze SenseBees

Ze zijn onze kleinste, maar zeer vlijtige teamleden: onze SenseBees-bijenvolken.

Als in de regio geworteld familiebedrijf, zien wij het als onze verantwoordelijkheid het lokale ecosysteem te beschermen. En hierbij hoort onder andere ook onze bijdrage aan het behoud van de bijen en de lokale soortendiversiteit. Bijen zijn al meer dan 100 miljoen jaar op de aarde. Ze spelen een belangrijke rol bij het behoud van het ecosysteem. Duizenden fruitbomen, evenals groenten en wilde planten, zijn afhankelijk van bijen en andere bestuivers. En deze zijn op hun beurt weer voedingsbronnen voor andere insecten en dieren. Al een enkel bijenvolk ondersteunt binnen een straal van maximaal vijf kilometer de lokale bio- en soortendiversiteit.

Het groenoppervlak waar ons bijenvolk is neergestreken, is een deel van het Leuze-terrein. Daar groeien naast linden talrijke fruitbomen en andere bijenvriendelijke planten. Onze bevlogen medewerkers verzorgen en stimuleren deze biotoop.

Onze SenseBees worden verzorgd door de imker Edwin Votteler die al vele jaren ervaring heeft. De bioloog koestert en verzorgt ze en zorgt ook ervoor dat de volgende generatie van de Leuze SenseBees in het voorjaar weer perfectie startvoorwaarden heeft.

Natuurlijk produceren onze bijenvolken ook honing. Omdat op het terrein van Leuze veel lindebomen staan, mogen wij onze eerste eigen honing als echte "Lindebloesemhoning uit Owen" noemen.Wist u al dat ...

... een bij zich uitsluitend voedt met stuifmeel en nectar?

... een bij in haar leven ca. 8000 km aflegt?

... de koningin ca. 120.000 eitjes legt tussen februari en september?

... de ontwikkeling van larve tot bij 21 dagen duurt?

... een pot honig van 500 gram de levensopbrengst van 200 bijen betekent?