Accucelproductie

 

Accucellen worden geproduceerd in zogenaamde Gigafactories. Van individuele machines, tot in een netwerk gekoppelde productiesystemen: de productiestappen zijn geoptimaliseerd voor efficiënte processen. Hierbij gelden de hoogste eisen aan de stabiliteit van de processen en de kwaliteit van de geproduceerde producten. Deze definiëren ook de eisen aan de gebruikte sensoren, die door het "Track & Trace" van de accucellen, de productielogistiek en de veiligheid en betrouwbaarheid van de machines worden bepaald. 

Onze sensoroplossing waarborgen wrijvingsloze processen en zorgen voor de machineveiligheid. Typische toepassingsbereiken zijn code lezen voor de traceerbaarheid, objectherkenning voor de automatisering en toegangsbeveiligingen bij de machines en installaties.

[01] Toegangsbeveiliging coatinginstallatie

Opgave:
Bij de coatinginstallatie moet de toegang tot de gevarenzone worden beveiligd. Voor het eenvoudig in- en uitsluizen van materiaal, moeten opto-elektronische veiligheidssensoren worden toegepast.

Oplossing:
De veiligheidslichtschermen ELC 100 en MLC 500 bieden een hoge resolutie voor korte veiligheidsafstanden en maken zo een compact installatiedesign mogelijk.
Bij voldoende ruimte kunnen de meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 500 worden toegepast, die optioneel verkrijgbaar zijn met geïntegreerde muting-functies.

[02] Fijnpositionering van de laadeenheid van het onbemand transportsysteem

Opgave:
Het onbemand transportsysteem transporteert de rol naar het overdrachtsstation. Daar wordt deze ingetrokken door de coatinginstallatie. Voor een procesveilige overdracht, moet de hefinrichting van het onbemand transportsysteem exact worden gepositioneerd in Y-richting (hefas).

Oplossing:
De smart camera IPS 200i markeert de positie t.o.v. een markering (gat of reflector) met een nauwkeurigheid van maximaal 0,1 mm. Hierbij kan de afstand maximaal 600 mm zijn. De resultaten worden via een Ethernet-TCP-IP-, PROFINET- of EtherNet / IP-interface doorgegeven.

[03] Bepaling van de roldiameter

Opgave:
Tijdens het op- en afwikkelen van de folie moet de diameter van de rol continu worden bepaald.

Oplossing:
De optische afstandssensoren ODS 9 leveren ook onder moeilijke omstandigheden exacte meetwaarden en zetten maatstaven bij nauwkeurigheid en bedieningscomfort. De meetwaarden kunnen hierbij ook op het geïntegreerde display worden afgelezen.

[04] Bepaling van de positie van de folierand

Opgave:
De verschillende processtappen van de accucelproductie vereisen een nauwkeurige positionering van de elektrodefolie. De toevoer naar het wikkel- of snijproces vereist een exacte bepaling van de positie van de folierand.

Oplossing:
De metende CCD-vorkfotocel GS 754B registreert de rand van de elektrodefolie met een resolutie van maximaal 0,014 mm en een minimale reactietijd van 2,5 ms. De apparaten verzenden die meetwaarden analoog of via een RS 232/422-interface naar de besturing.

[05] Onderscheiden van elektrodecoating en dragerfolie

Opgave:
De elektrodecoating heeft regelmatige onderbrekingen. Hierdoor zijn de dragerfolies van koper of aluminium op deze posities zichtbaar. Deze onderbrekingen dienen als "markering" voor procesbesturing – bijvoorbeeld voor de snijprocessen – en moeten door sensoren worden herkend.

Oplossing:
De contrastsensoren KRT 3B maakt betrouwbaar onderscheid tussen koper-/aluminium en elektrodecoating en herkent zo de markeringen. De éénknops teach-functie kan ook door de besturing worden geactiveerd. Door de grote bedrijfstastafstand van 60 mm ± 20 mm kunnen de sensoren flexibel worden geïntegreerd in de machine.

[06] Bewaking van deuren, met vergrendeling

Opgave:
Zones met gevaarlijke bewegingen kunnen voor onderhoudsdoeleinden worden betreden via veiligheidsdeuren. Komt de beweging na het openen van de deur niet direct tot stilstand, moet de deur met een veiligheidsschakelaar met vergrendeling worden beveiligd.

 

Oplossing:
De robuuste veiligheidsschakelaar met vergrendeling uit de L-serie houden de veiligheidsdeuren stevig vergrendeld, tot de toegang via een elektrisch signaal wordt vrijgegeven. De serie omvat zowel standaarduitvoeringen, evenals een apparaat met RFID-gecodeerd bedieningselement voor de hoogst mogelijke beveiliging tegen manipulatie.

[07] Aanwezigheidscontrole van de accucellen op de transporteenheid

Opgave:
De aanwezigheid, resp. de positie van de accucellen op de transporteenheid moet vóór de volgende bewerkingsstap worden gecontroleerd. Voor de compacte opbouw van de installatie mogen de sensoren slechts weinig ruimte innemen.

Oplossing:
De optische sensoren uit de serie 5B hebben slechts weinig inbouwruimte nodig. Door de geoptimaliseerde straalgeometrie, herkennen de apparaten ook de vlakke accucellen betrouwbaar en zorgen ze zo voor een hoge beschikbaarheid van de machine.

[08] 2D-code lezen op de afdekking van de accucel

Opgave:
Het "Track and Trace"-concept omvat ook de traceerbaarheid van elke individuele accucel die aanwezig is binnen het productiesysteem. Hiervoor moet de gelaserde 2D-code (DPM-code) op de afdekking worden gelezen.

Oplossing:
De 2D-codelezers DCR 200i lezen de DPM-codes op metaalachtige oppervlakken betrouwbaar – ook bij snelle objectbewegingen. Voor het aanpassen van de leesreikwijdte aan de toepassing zijn verschillende optiekvarianten beschikbaar. Via PROFINET IO/RT-, Ethernet TCP/IP-, UDP-, RS 232- en RS 422-interfaces kunnen de apparaten flexibel worden geïntegreerd.

[09] Aanwezigheidscontrole van accucellen

Opgave:
Voor de vloeistofinspuiting bij het vulstation, moet de aanwezigheid van de accucellen op de correcte positie worden gecontroleerd. Dit geldt ook voor het procesveilig grijpen van de accucellen.

Oplossing:
De optische sensoren uit de serie 3C herkennen met hun laserlichtbron de accucellen ook binnen krappe ruimten betrouwbaar. Door hun actieve onderdrukking van extern licht zijn de sensoren bovendien ongevoelig voor direct licht van LED-halverlichting. Zo worden foutschakelingen vermeden.

[10] Aanwezigheidscontrole van accucellen in het vulstation

Opgave:
Vóór het vullen van de vloeistof bij het vulstation, moet de aanwezigheid van de accucellen worden gecontroleerd. Hierbij moet de sensor het reflecterende aluminiummateriaal van de celommanteling betrouwbaar herkennen.

Oplossing:
De reflectorfotocellen PRK 5B detecteren ook spiegelende objecten
betrouwbaar. Door de homogene lichtvlek hebben de apparaten een veilig schakelgedrag en kunnen ze eenvoudig worden uitgelijnd.

[11] Controle van vulniveau van elektrolyttank

Opgave:
Het vulniveau van het elektrolyt in de tank moet aanrakingsloos van buitenaf worden bewaakt. 

Oplossing:
De capacitieve sensoren LCS-1 herkennen het vulniveau in de tank ook bij verschillende materialen van de tankwand. Voor een eenvoudige handling en integratie zijn varianten met teach-knop en IO-Link beschikbaar.

[12] 2D-code lezen voor traceerbaarheid

Opgave:
Voordat de accucel wordt opgeslagen, moet accucel worden gecoat. De relevante informatie is gecodeerd afgedrukt op de accucel. Vóór opname in de coatingmachine, moet deze informatie (gegevens) worden geregistreerd, zodat een traceerbaarheid binnen de gehele procesketen is gewaarborgd.

Oplossing:
De 2D-codelezers DCR 200i maken door hun hoge scansnelheid het lezen van codes bij snelle bewegingen mogelijk. Voor het aanpassen van de leesreikwijdte zijn verschillende optiekvarianten beschikbaar. Via talrijke interfaces kunnen de apparaten eenvoudig in veldbussen worden geïntegreerd en door een eenvoudig configuratietool snel in gebruik worden genomen.